Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα

Στο καθιερωμένο μήνυμα των Χριστουγέννων προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

 

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε». «Ἰδών ὁ Κτίστης ὀλλύμενον, τόν ἄνθρωπον χερσίν, ὅν ἐποίησε, κλίνας οὐρανούς κατέρχεται»! Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,«Χριστός γεννᾶται, – χαρά στόν κόσμο» τραγουδᾶ τέτοιες μέρες, ἐδῶ καί αἰῶνες ὁ λαός μας, ἀκόμα καί σέ περιόδους θλιβερές καί δύσκολες στό διάβα τῆς Ἱστορίας. «Χριστός γεννᾶται», καί λάμπει πάλι τό φῶς πού προσανατολίζει τά βήματά μας γιά νά συναντήσουμε τήν ἐλπίδα καί νά ἀποκτήσουν οἱ προσδοκίες μας ὑπόσταση, νόημα καί σκοπό.

«Χριστός γεννᾶται» σημαίνει πώς ἄμεσα καί ψηλαφητά γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί βαδίζει τόν δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί τῆς θυσίας, γιά νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος τήν ἀφετηρία μίας νέας ζωῆς. Γιά νά βρεῖ ὁ καθένας τόν τρόπο, τό δικαίωμα καί τή δυνατότητα νά ἀλλάξει τόν ἑαυτό του καί τόν κόσμο γύρω του. Ὁ δρόμος πού ἀνοίγει μπροστά μας ὁ Χριστός εἶναι ὁδός σωτηρίας, ἐλπίδας καί θετικῆς προσδοκίας. Καί, συνάμα, πρόσκληση ἐνεργοποιήσεως τῶν συνειδήσεων γιά νά γίνουν ἡ ζωή μας, ὁ κόσμος καί τό αὔριο καλύτερα καί φωτεινότερα.

Ἡ πατρίδα μας βιώνει κρίσιμες καί ὀδυνηρές στιγμές ἀγωνίας καί ἀβεβαιότητας γιά τόν ἐπιούσιο τοῦ λαοῦ της καί γιά τό αὔριο. Οἱ ὧρες πού ζοῦμε εἶναι ὧρες δοκιμασίας τῆς πίστης, τῶν χριστιανικῶν μας ἀξιῶν καί αἰσθημάτων, ἀλλά καί τῆς μέχρι τώρα βιοτῆς μας. Καλούμαστε ὅλοι, ὁ καθένας μέ τίς γνώσεις, τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματά του, νά συμβάλουμε στή σωτηρία τοῦ τόπου μας καί νά σταθοῦμε στό πλευρό τοῦ δοκιμαζόμενου συνανθρώπου μας στή γειτονιά, στόν τόπο ἐργασίας του ἤ στόν δρόμο. Καί πρώτιστα καλούμαστε νά στηρίξουμε ἐκεῖνον πού δέν ἔχει ἐργασία καί στέγη.

Ἐκεῖνον πού χρειάζεται ζεστασιά καί φαγητό. Σήμερα, ὅσο ποτέ στό πρόσφατο παρελθόν, εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά συνεχίσουμε νά δείχνουμε γενναιοφροσύνη, ἀλληλεγγύη καί ἐθελοντική προσφορά. Ἤδη, μέ τίς φιλότιμες προσπάθειες ὅλων μας, ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ ἀλληλοϋποστήριξη παίρνουν σάρκα καί ὀστά μέ ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα, ἀναβιώνοντας τό πρωτοχριστιανικό βίωμα τῆς κοινωνίας τῆς ἀγάπης. Εἶναι καιρός νά ξαναανακαλύψουμε τήν Ἐκκλησία ὡς κοινωνία προσώπων πού ζοῦν μέ τήν ἀγάπη ὡς τρόπο ζωῆς.  «Χριστός γεννᾶται» ἀνάμεσά μας.

Σέ ἕναν κόσμο πού μοιάζει νά καταρρέει καί ἀναζητᾶ ἕνα φῶς, ὅπως τοῦ ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ, γιά νά τοῦ δείξει πῶς νά κάμει νέα ἀρχή καί πρός τά ποῦ νά πορευτεῖ. Ὁ λαός μας γνωρίζει νά ἐπιβιώνει σέ δύσκολους καιρούς καί ἔχει τήν ἱκανότητα νά ἀξιοποιεῖ τίς δυνατότητές του καί τόν πλοῦτο πού κρύβουν ἡ εὐλογημένη μας γῆ καί θάλασσα. Γνωρίζει νά συνθέτει καί νά γονιμοποιεῖ ἀποτελεσματικά τόν κόπο τῶν ἐργαζομένων, τή σοφία τῶν λογίων καί τή γνώση τῶν ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καί ἐρευνητικῶν κέντρων μέ τρόπο ἐναρμόνιο καί καρποφόρο. Ἀρκεῖ νά ὑποστηριχτεῖ στόν ἀγώνα του καί νά ἔχει ὅραμα καί ἐλπίδα.

Καί αὐτό τό γνωρίζει καλά ἡ Ἐκκλησία μας. Γι αὐτό στήριξε καί θά στηρίζει πνευματικά καί ἔμπρακτα τήν προσπάθεια τοῦ λαοῦ μας γιά μιά νέα ἀρχή καί θά σταθεῖ ἀρωγός ὅπου μπορεῖ νά ἐνισχύσει τόν λαό μας. Εἶναι καιρός νά ἀρθοῦν τά ἐμπόδια, ὥστε αὐτή ἡ λίγη περιουσία πού ἀπέμεινε στήν Ἐκκλησία νά τῆς ἐπιτραπεῖ νά τήν ἀξιοποιήσει πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ μας. Καί ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐργαστεῖ στήν ἑλληνική γῆ, συμβάλλοντας στή διατροφική ἐπάρκεια τῆς χώρας καί στήν ἀνάπτυξη σύγχρονων ἐξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας καί βοσκῆς, ἄς γνωρίζει ὅτι, ὅση λίγη γῆ ἀνήκει ἀκόμα στήν Ἐκκλησία, θά εἶναι στή διάθεσή του.  

«Χριστός γεννᾶται» καί τό νόημα τῶν Χριστουγέννων μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά παρακαλέσουμε τό Ἑλληνικό κράτος νά σκύψει πάνω ἀπό τούς συνανθρώπους μας καί σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες πού διέρχεται ὁ τόπος νά ἀφήσουμε πίσω πολιτικές ἐπιλογές πού στηρίζουν τούς λίγους σέ βάρος τῶν πολλῶν. Μᾶς δίνει, ἐπίσης, τό δικαίωμα νά καλέσουμε ὅσους διαθέτουν πλοῦτο νά τόν θέσουν στήν ὑπηρεσία τῶν συνανθρώπων μας.

Χρειάζεται ἐπειγόντως νά δείξουμε ὅλοι ἀλληλεγγύη, ἀνθρωπιά, ἀγάπη καί εὐαισθησία καί εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά στηριχθοῦν μέ κάθε τρόπο ἡ περίθαλψη, ἡ μόρφωση καί ἡ ἐπιβίωση τῶν Ἑλλήνων.Τό λοιπόν, «δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός» καί ἄς γίνουν τά φετινά Χριστούγεννα ἀφετηρία μίας νέας ἀρχῆς καί μίας πορείας ἀνοδικῆς γιά τόν τόπο μας καί γιά τόν καθένα προσωπικά. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι «μέθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» καί παλαιότερα καί τώρα καί πάντοτε.Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα».

newsbomb.gr

47 σκέψεις σχετικά με το “Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα

 1. Η ηγεσία της εκκλησίας «καθάριζε την κατάσταση σαν αυγό» μέσα σε λίγες ώρες, αν ήθελε. Αλλά ΔΕΝ θέλει. Οι ίδιοι θα πουν πως «δεν είναι αυτός ο ρόλος τους», «η αποστολή τους είναι πνευματική και όχι κοσμική» κλπ κλπ.

  Βγάλαν μόνο τότε εκείνο το «Φυλλάδιο προς τον Λαό» και μετά πάπαλα. Καμμία άλλη παρέμβαση επισήμως. Μόνο κάποιοι μητροπολίτες σποραδικά.

  Αν ήθελε ο αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να γίνει εκείνος ο ίδιος ο αστέρας της Βηθλεέμ για τον λαό μας.

  Αν ήθελε θα μπορούσε να κατεβεί σε μια πλατεία, ως ο αρχιερέας των ελλήνων, και να καλέσει το λαό και το έθνος σε σύναξη. Να συναχθεί ΟΛΟΣ Ο ΛΑΟΣ με τον αρχιερέα του μπροστάρη και να ζητήσει από τις κοσμικές εξουσίες να εμφανιστούν ενώπιόν του λαού, να δώσουν λόγο και λογαριασμό και εκεί μπροστά, εκεί που θα βρίσκεται ο λαός αυτοπροσώπως να γίνει εθνική συνέλευση για να βρεθούν οι λύσεις. Να πάψει ο πόνος και η απελπισία.

  Η ηγεσία της εκκλησίας είναι μία από τις ηγεσίες εκείνες, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Ισως η μόνη που μπορεί να ενώσει τους περισσότερους έλληνες.

  Αντ’ αυτού έχουμε ευχές και ευεργεσίες. Καλές και απαραίτητες, δεν διαφωνώ, αλλά δεν βρισκόμαστε σε …συνήθη κοινοβουλευτική περίοδο.

  Εκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες δράσεις.

  Δεν θα γίνει, το ξέρω. Αλλά ήθελα να το πω.

  Σαν ένα παράπονο.

  Θραξ Αναρμόδιος

  Μου αρέσει!

  1. Έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες δράσεις.
   ————————————————————————————–
   Προς το παρόν σκέπτεται το ποίμνιο του
   δεν επιθυμεί να ξεσηκώσει τους Ελληνες
   που λόγω αδυναμίας να πληρώσουν το πετρέλαιο
   είναι χωμένοι κάτω απ την κουβέρτα χιλιάδες απ αυτούς
   για να γλυτώσουν απ τον ψόφο.
   Μάλλον αφήνει να καλυτερέψει ο καιρός.
   Αχ! σοφέ μου Αναρμόδιε!!!
   πόσο δύσκολα πράγματα ζητάς απ αυτούς.
   👿

   Μου αρέσει!

  2. Και τι νομίζεις πως είναι αυτή η κατουρημένη ποδιά ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ή ο Γρηγόριος ο Ε΄;;;;
   Θέλει κότσια και νεφρά η αντριωσύνη, βλέπεις σε αυτό το ανθρωπάριο κάτι από αυτά τα υλικά.

   Ψελίζει σαν κατουρημένο πρωτάκι τη στιγμή που του αφαιρούν την κυλότα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην θιγούν τα προνόμια της ιεραρχίας (όχι του κλήρου γενικώς)

   Νομίζεις ότι είναι σύμπτωση που βγήκαν στη φόρα πληροφορίες πως το ΣΔΟΕ ελέγχει μητροπολίτες;;;;
   Εμένα μάλλον σαν σφίξιμο των ασθενικών του όρχεων από τη σιδηρά πυγμή της πολιτικής εξουσίας μου μοιάζει.
   Είναι σαν να του λένε «μην σου μπουν τίποτα ιδέες, θα στα λιώσουμε κακομοίρη μου»

   Και αυτός κάθεται σούζα όσο αυτοί βυσσοδομούν στο κατάκοιτο έθνος μας.
   Που να κουνηθεί λοιπόν η κότα.

   Μου αρέσει!

   1. Έχασες το νόημα και ασχολείσαι με τις περικοκλάδες …

    Θεός είναι αυτός που Θέει , που σε παρατηρεί , που ξέρει όλες σου τις καθημερινές μακακίες σου … Και αυτός είναι Ένας , δεν υπάρχει άλλος .. Και είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών … Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει τίποτα και περιβάλει τα πάντα γύρω σου …

    Αλλά το θέμα δεν είναι ο Θεός , αλλά το ότι και σήμερα τα καταφέραμε τα νυχτώσουμε με γεμάτο στομάχι , ζεστοί και υγιείς , αλλά άμα ο άλλος έχει κώλυμα και έχει κάψει πυράκια πως να το καταλάβει … Ο κολλημένος αντί να πει , «πρώτα ο Θεός να με βρει και αύριο η νύχτα υγιή , χορτάτο και ζεστό» , ασχολείται με το ποιος είναι ο Θεός …

    Μου αρέσει!

   2. @ Διονύσιος Βούτος είπε, Δεκεμβρίου 20, 2012 στις 11:38 μμ :

    Νά’σαι καλά, άνθρωπέ μου, πού άρθρωσες μιά ανθρώπινη, συγκινητική, ζεστή κουβέντα, μέσα στό παρανοϊκό αλλαζονικό, υπερφίαλο τρεχαλητό μας …..
    Μέ «ζέστανες». Νά’σαι καλά.

    Μου αρέσει!

 2. υποκριτες δωσιλογοι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ για αλλη μια φορα ντροπιαζετε αυτο το εθνος προσφεροντας τις υπηρεσιες σας στον εχθρο
  το ιδιο κανατε κ επι τουρκοκρατιας, το ιδιο κ επι γερμανικης κατοχης….. ελπιζω αυτη την φορα τα ιστορικα βιβλια να γραψουν ολη την αληθεια

  Μου αρέσει!

 3. Aπό «καθιερωμένα»καλά πάμε!…Είναι και αυτά μέσα στα έθιμα!-ΑΠΌ ΟΥΣΙΑ ΌΜΩΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;…αλλά ξέχασα η ουσία κοστίζει πολύ πέραν του να βγάλεις το πουγκί σου και να δώσεις τον όβολο σου, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και δικός σου,τα πρόβατα φρόντισαν να το γεμίσουν!…Αλλά οι εξουσίες πάντα φρόντιζαν-φροντίζουν να λένε και καμιά καλή κουβέντα στο κοπάδι, έτσι για αναθαρρεύει και να τους δίνει περισσότερο Γάλα!

  Μου αρέσει!

 4. Τι εγινε ρε καλοπαιδα του ΟΛΥΜΠΙΑ??? ΕΠΕΣΕ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΑΣ blog????

  Θηξαμε το αφεντικο σας?? ΠΡΟΦΑΝΩΣ….δεν εχετε κατακρινει ουτε μια φορα την ΕΚΚΛΗΣΙΑ, την ΣΤΑΣΗ της και ΦΥΣΙΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ τους.

  Ελα γρηγορα…ΣΒΗΣΤΕ κι αυτο το post…

  Εισαστε προφανως κι εσεις της ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ενημερωσης….

  Αντε ….καλη λογοκρισια και προπαγανδα

  Μου αρέσει!

 5. η κριση εφερε στο φως την ανυπαρξιας της εκκλησιας και το σκοπο αυτης

  επισης δειχνει με τον πιο τρανο τροπο το ρολο των θρησκειων

  Μου αρέσει!

 6. ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΚΑΤΟ ΛΑΘΗ ΤΟ ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΤΙ ΝΙΣΑΦΙ ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΟΧΙ ΜΠΙΝΕΛΙΚΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

  Μου αρέσει!

  1. ἐν Ἀληθεία…
   you know «ἐν Ἀληθεία»;

   ἡ Πίστη μας βάλλεται…
   ἡ Πατρίδα μας κομματιάζεται…

   κω…λομπαρίστικα, ΤΕΛΟΣ.
   …κληρικοί καί λαϊκοί.

   Μου αρέσει!

 7. ΑΣΕ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕ ΜΕΓΑΛΟΠΑΠΑ…….ΜΕ ΤΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΤΙΣ «ΑΓΑΠΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΟΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥΣ…….ΑΜΑ ΑΚΟΥΓΑΜΕ ΚΑΤΙ ΦΟΒΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ…….

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ……..ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ…….

  ΕΓΩ ΜΙΣΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ , ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ , ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ……

  ΑΛΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙΣ ΕΣΥ ΙΕΡΩΝΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΓΩ………ΕΣΥ ΘΕΣ ΜΙΑ ΨΕΥΤΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ -ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ……….ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ…….

  ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΑΓΟΥΛΟ………ΕΓΩ ΕΧΩ ΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΑΡΠΑΖΕΙ ΤΟ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΙΩΧΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ………..

  ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕ ΜΕΓΑΛΟΠΑΠΑ?……

  Μου αρέσει!

  1. Εσύ μισείς και τα άντερα σου.
   Ψάξε να βρεις τι σου φταίει πρώτα μέσα στο ίδιο σου τον εαυτό και στο στενό οικογενειακό σου κύκλο και μετά ψάξε να βρεις εξωτερικούς εχθρούς.
   Αν δεν έχεις την δυνατότητα να το κάνεις αυτό, είσαι καταδικασμένος να ζεις δυστυχισμένος και να κάνεις δυστυχισμένους και όσους σε πλησιάζουν.

   Μου αρέσει!

   1. ΕΧΕΙΣ ΠΛΑΚΑ ΠΟΛΙΤΗ………ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ…….

    ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ…….. ΞΕΡΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΜΟΥ ΦΤΑΙΕΙ……..ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ……..ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΣΩ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ……..ΜΙΣΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΤΙ ΑΓΑΠΩ…….

    ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΟΥ ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥ?……ΤΟ «ΥΓΙΕΣ» ΜΙΣΟΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΙΕΡΑ……….ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 1821………

    ΕΣΥ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΤΙ ΛΕΩ…….ΣΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ…….ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ «ΠΟΛΙΤΗΣ»……..ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ «ΟΠΟΥ ΓΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ»……ΓΙΑ ΣΕΝΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΟΥΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΣΟΥ……..ΟΠΟΥ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ «ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ» ,ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ………

    ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ…..ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΜΙΣΩ……ΚΑΤΙ ΤΥΠΟΥΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΩ……..ΚΑΤΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΜΑΖΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ «ΜΙΣΟΥΝ» ΠΟΤΕ……..ΑΠΛΑ «ΑΓΑΠΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ…….ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ……ΑΡΚΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΖΩΟΥΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥΣ………

    ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ……ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΣΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ «ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΕΙΑ» ,ΕΓΩ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΩ «ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ»……..

    Μου αρέσει!

   2. Θα σου δώσω μια φιλική συμβουλή.
    Τράβα σ’ένα ψυχίταρο ή ψυχολόγο και πες του όσα γράφεις εδώ μέσα.
    Αν σε αφήσει να φύγεις χωρίς να σου προτείνει ψυχοθεραπεία ή φάρμακα, θα παραδεχθώ ότι εσύ έχεις δίκιο και εγώ άδικο.
    Οτι και να συμβεί, κερδισμένος θα βγεις!

    Μου αρέσει!

  2. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, ΑΦΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΏΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!

   ΚΙ ΑΣΕ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΜΑΓΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ».

   Υ.Γ. Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕ ΒΛΑΚΑ!

   Μου αρέσει!

   1. ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ…….ΕΙΜΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ……..ΚΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΕ «ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ»………ΑΝΤΙ ΣΑΝ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΑΓΟΥΛΟ……

    ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ?…….. «ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΠΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ»?…….ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΩ?…….ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΨΙΜΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ?…….

    ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ……..ΛΕΩ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ…….ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ……….

    ΟΥΤΕ ΨΕΥΤΟΜΑΓΚΙΕΣ ΚΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ……ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΡΑΦΩ…….ΨΕΥΤΟΜΑΓΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ………….ΟΠΟΤΕ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΜΑΓΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΤΙΣ ΑΦΗΝΩ ΣΕ ΣΕΝΑ…..

    Υ.Γ.(1) Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ……ΑΛΛΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ………

    Υ.Γ.(2) ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΑΣ ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ…..

    Μου αρέσει!

   2. Αγαπητέ Διγενή,

    επειδή σε παρακολουθώ και σέβομαι τα όσα γράφεις.
    Μην ασχολείσαι, χάνεις το χρόνο σου.
    Ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει στην ώρα του.

    Αυτός ο άνθρωπος που περιέγραψες πιο πάνω στον Πολίτη λέγεται ΧΛΙΑΡΟΣ και είναι ο χειρότερος όλων. Ο χλιαρός άνθρωπος απλά βολεύεται και αυτό που σίγουρα ΔΕΝ θα κάνει είναι αυτό που λέμε πνευματικός αγώνας. Ο χλιαρός άνθρωπος δεν έχει πολλές ελπίδες να αλλάξει (σε αντίθεση με τον κακό μου μπορεί να γνωρίζει ότι είναι κακός) διότι νομίζει ότι είναι σωστός Ο χλιαρός είναι αδιάφορος (δεν υπάρχουν κίνδυνοι πουθενά, όλα πάνε ρολόι) και πνευματικά στάσιμος (αφού ο εγωισμός του τον κατευθύνει και δεν του επιτρέπει να δει τα λάθη του). Ο χλιαρός άνθρωπος στην Αποκάλυψη περιγράφεται ως ταλαίπωρος, γυμνός, ελεεινός, τυφλός, φτωχός. Έχει έλλειψη από όλα αυτά που νομίζει ότι έχει. “Μέλλω έμεσαι” [ΘΑ ΣΕ ΞΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΟΥ] είπε ο Κύριος στον επίσκοπο Λαοδικείας και αυτό όχι γιατί ήταν κακός (ψυχρός) αλλά ΧΛΙΑΡΟΣ.

    Καλό σου βράδυ.

    Μου αρέσει!

   3. Ο πνευματικός αγώνας είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και δεν έχει να κάνει με τρόικες, πολιτικά κόμματα, οικονομικά σκάνδαλα, φόρους, λαθρομετανάστες και πολιτικές ή εθνικιστικές ιδεολογίες.

    Η άποψη μου είναι ότι σε χαλεπούς καιρούς βρίσκουν πάτημα όσοι είναι διαταραγμένες, ψυχοπαθείς ή ανώμαλες προσωπικότητες να διακηρύσσουν ελεύθερα το μίσος που φωλιάζει στην ψυχή τους και να εκτονώνουν τα νευρωτικά ή ψυχωσικά τους σύνδρομα, χωρίς φόβους και ανοχές κρυπτόμενοι πίσω από το γενικό θυμό και αγανάκτηση που επικρατεί λόγω των δυσμενών αντικειμενικών συνθηκών.

    Ο φανατισμός στο όνομα οποιασδήποτε ιδεολογίας, θρησκείας ή πολιτικής μόνο δεινά προκαλεί.

    Όσον αφορά τις θρησκευτικές αναφορές σχετικά με τον χαρακτηρισμό «χλιαρός» θα ενημερώσω την Φαίη που τον επικαλέστηκε ότι δεν τον εκστόμισε ο Κύριος, αλλά τον έβαλε στο στόμα του ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, απ’ όπου και το συγκεκριμένο χωρίο.
    Το έχω ξαναγράψει, ότι σκοπός των θρησκειών είναι η χειραγώγηση του θρησκευτικού συναισθήματος και της πίστης μέσω του φανατισμού και του φόβου που καλλιεργούν.
    Ένα κείμενο που πλασάρεται ως αποκαλυπτικό και θεόπνευστο, πιθανόν να είναι ένα προϊόν διαταραγμένου ή πολύ πονηρού μυαλού (αμφισβητείται από πολλούς ερευνητές ότι ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του) που ήθελε μέσω του εσχατολογικού φόβου και των απειλών που προβάλλει να κρατήσει τα μέλη των ολιγάριθμων εκείνη την εποχή χριστιανικών κοινοτήτων της ρωμαιοκρατούμενης Μ. Ασίας στο νεοαναγειρόμενο χριστιανικό μαντρί.

    Μου αρέσει!

 8. Πολύ «ωραίες» κουβέντες γράφτηκαν πιο πάνω. Όλοι όσοι θέλουν να περάσουν το μίσος τους ως «χριστιανικό» παραποίησαν ότι βρήκαν για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

  1. Μίσος δεν υπάρχει καλό. Μόνο κακό. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «αγαπάτε αλλήλους» και όχι «αγαπάτε κατά το συμφέρον σας».
  2.Έχετε μπερδέψει το μίσος σας με την αγάπη για την πατρίδα. Ο Ντε Γκολ είχε πει » Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις την αγάπη για τους δικούς σου ανθρώπους πρώτη. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις το μίσος για τους άλλους πρώτο»!!!!
  Νομίζετε ότι κάνοντας κακό σε άλλους θα κάνετε καλό στην πατρίδα και αύριο ο θεός θα σας δικαιώσει; Μάλλον δεν έχετε διαβάσει ποτέ τον διάλογο του Θεού με τον Άγιο Νικόλαο όταν μπήκε στη φυλακή επειδή χαστούκισε τον Άρειο.
  3. Ο Κολοκοτρώνης όπως και ο Μακρυγιάννης έβαλαν πρώτη ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και μετά την πατρίδα; Γιατί; Δεν ήταν Έλληνες;
  4. Όποιος είναι Ορθόδοξος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ.
  5. Ο Χριστός είπε » να γυρνάτε το άλλο μάγουλο». Αυτό δεν το διαβάσατε ή δεν σας συμφέρει;

  Και τέλος….είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις καλό στην πατρίδα σου και τελείως διαφορετικό να μισείς αυτούς που κάνουν κακό στην πατρίδα σου. Στην πρώτη περίπτωση σε ενδιαφέρει πραγματικά η πατρίδα. Στην δεύτερη απλά βγάζει χολή και θα βγάζεις ΜΙΑ ΖΩΗ ακόμα και αν η πατρίδα σου ελευθερωθεί. Γιατί το μίσος είναι ψυχική αρρώστια. Δεν είναι μέθοδος σωτηρίας της πατρίδας.

  Όποιος νομίζει ότι επειδή έχει διαλέξει κόμμα ή παράταξη και μέσα από αυτή θα σώσει την πατρίδα κοιμάται όρθιος. Και όποιος νομίζει ότι επειδή μισεί τους εχθρούς του θα σώσει την ψυχή του θα βρεθεί προ μεγάλης εκπλήξεως στην άλλη ζωή.

  Εννοείται ότι η λαθρομετανάστευση είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να θες να διώξεις τους λαθρομετανάστες επειδή ακριβώς αγαπάς την πατρίδα σου και τελείως διαφορετικό να τους εξοντώσεις επειδή τους μισείς νομίζοντας ότι έτσι κάνεις καλό στην πατρίδα σου. Κι εγώ δεν θέλω κανέναν από αυτούς στη χώρα. Αλλά δεν τους μισώ. Απλά θεωρώ ότι με την παρουσία τους εγκυμονούν πολλούς κινδύνους για το Έθνος μας και πρέπει να προφυλάξουμε την πατρίδα μας. Μήπως όμως δεν είναι αυτοί το αρχικό πρόβλημα αλλά αυτοί που τους επιτρέπουν να έρθουν αλλά ταυτόχρονα δεν τους αφήνουν και να φύγουν;;;;; Μήπως είναι η ΝΔ το ΠΑΣΟΚ η ΔΗΜΑΡ ο ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ και όλοι λίγο ή πολύ πάνω κάτω;;;;;

  ΜΗΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Η ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ;;;;

  Ε τότε ΕΣΕΙΣ πρώτα έχετε ευθύνη. Γιατί τότε νομίζατε ότι κάνατε το σωστό. Αλλά τελικά κάνατε ΛΑΘΟΣ και σήμερα που προσπαθείτε να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο μπορεί πάλι να είστε πλανεμένοι!!!

  Το ότι σήμερα όλοι θέλουν μια Ελλάδα ελεύθερη δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν φονιάδες για να το πετύχουν. Αν είναι έτσι μη ψάχνετε συνοδοιπόρους στο μίσος σας. Να δείτε γιατί μισείτε τόσο πολύ και θα δείτε ότι δεν σας φταίνε οι αλλοι.Τότε θα καταλάβετε ότι μπορείτε να κάνετε καλό και στους εαυτούς σας και στην πατρίδα.

  ¨Εχετε σκεφτεί ποτέ ότι αν όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται με τόσο μίσος σαν και σας αλλά δεν συμφωνούν με σας τι πρόκειται να γίνει; Με την βία στον καθένα που δεν συμφωνεί με σας ή νομίζετε ότι ευθύνεται για το χάλι μας σήμερα θα σώσετε την χώρα; Και αν κάνετε λάθος; Εκτός αν είστε τόσο εγωιστές που νομίζετε ότι επειδή μισείτε τότε αυτόματα έχετε και δίκιο.

  Το θέμα είναι ότι πιθανότατα θέλετε το ίδιο με όλους. Πιθανότατα και με μένα. Αλλά προσπαθείτε να το κάνετε με εντελώς λάθος τρόπο. Και όσο σπέρνετε μίσος τόσο μίσος θα θερίσετε. Γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι άλλοι που θα σας μισήσουν πολύ περισσότερο από ότι εσείς αυτούς.

  Αυτό όμως δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι η σωτηρία της πατρίδας. Οπότε προσπαθείστε να δείτε πως θα την βοηθήσουμε όλοι κάνοντας καλό για αυτή και τους Έλληνες. Γιατί πατρίδα είναι οι Έλληνες. Οι ψυχές. Και όλοι μια μέρα θα βρεθούμε στην άλλη ζωή στην οποία δεν θα μας χωρίζουν ούτε σύνορα ούτε ράτσες ούτε χρώμα ούτε σημαίες. Θα μας χωρίσει μόνο το καλό και το κακό. Είτε από τις πράξεις μας. Είτε από τις σκέψεις μας.

  Το μυστικό είναι να διαπιστώσουμε τα ίδια. Αν δεν διαπιστώνουμε τα ίδια τότε η πατρίδα μας θα καταστραφεί κι εμείς ακόμα θα γράφουμε στα πληκτρολόγια…

  Και φυσικά όλα αυτά ισχύουν στην περίπτωση που οι λαθρομετανάστες είναι «ήσυχοι» μέχρι να φύγουν. Αν δεν είναι όμως και μια μέρα σηκώσουν μπαιρακι….τότε δεν υπάρχει άλλη λύση από την υπεράσπιση της πατρίδας με όλα τα μέσα. Τότε είναι υποχρέωση μας να αμυνθούμε.

  Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

  Μου αρέσει!

  1. Κουραστηκαμε να περιμενουμε τους «Σωτηρες»…
   Η λυση θαρθει απο εναν «τρελλο», απο εναν «απο μηχανης θεο» που θ’ αρπαξει το Παλουκι και θα γκρεμισει το βρωμικο τους κατασκευασμα.
   «Τελειο Εγκλημα» δεν υπαρχει!
   Οσο κι αν εχουν φροντισει ολες τις λεπτομερειες καποια αρρωστημενα μυαλα, θα την πατησουν στη λεπτομερεια.
   Του χρονου τετοιο καιρο το βλεπω, μιας και θαχουμε την «εμπειρια» του φετεινου Χειμωνα, κρυωμενοι και νηστικοι!

   Μου αρέσει!

  2. Το μίσος πάντα είναι κακό Ιωάννη, πρώτα απ’ όλα στον ίδιο μας τον εαυτό. Φθείρει την ψυχή.
   Μη συγχέουμε το μίσος με το δικαίωμα επιβίωσης όμως.
   Ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους αλλά μπήκε στο ναό και τα έκανε λίμπα όταν είδε το κακό να πρεσβεύει.
   ΙΩΑΝΝΗ, μην μπερδεύεις το»θέλω να κάνω κακό» σ’αυτούς που ματώνουν την Πατρίδα μου με το «θα προσπαθήσω να τους σταματήσω να το κάνουν». Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλα πρέπει να είναι άσπρο-μαύρο.
   Έχεις δίκιο στο να δείχνεις το δάχτυλο στα κόμματα πίσω από τους λαθρομετανάστες.

   «Το θέμα είναι ότι πιθανότατα θέλετε το ίδιο με όλους. Πιθανότατα και με μένα. Αλλά προσπαθείτε να το κάνετε με εντελώς λάθος τρόπο. Και όσο σπέρνετε μίσος τόσο μίσος θα θερίσετε. Γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι άλλοι που θα σας μισήσουν πολύ περισσότερο από ότι εσείς αυτούς.»
   Εδώ ήσουν πολύ σωστός.

   Τέλος πάντων, αν και δεν διάβασα τους διαλόγους από πάνω και πρέπει να πάω για ύπνο, πιστεύω πως κατά βάθος κανείς μας δεν μισεί, απλά νοιώθουμε απελπισία ώρες ώρες με την απραξία των κυβερνώντων και τη σκέψη ότι τα πράγματα ενδέχεται να ‘ωριμάζουν’ σε κάτι πολύ άσχημο. Δεν εκφράζονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, ούτε έχουν και τις ίδιες αντοχές. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ξαφνικά άλλαξαν από τη μία στιγμή στην άλλη και έγιναν κακοί. Μην είσαι τόσο ενθουσιώδης στο να κρίνεις τους άλλους Ιωάννη και αυτό στο λέω εντελώς με καλή διάθεση και φιλικότητα. «Μην κρίνεις για να μην κριθείς.» Ξέρεις, όταν λες στον άλλον είσαι ‘ρατσιστής’, ‘μισείς’ και όλα τούτα τα πολιτικά ορθώς μαργαριτάρια που έχουν γίνει της μόδας τώρα τελευταία, συμβάλεις και εσύ σε ένα πολύ άσχημο και βρώμικο παιχνίδι εις βάρος μας και ας μην το ‘χεις καταλάβει. Στο διαχωρισμό μας και στην απομάκρυνση της πιθανότητας να τα βρούμε στα βασικά σημεία.

   Καλό σου βράδυ.

   Μου αρέσει!

  3. ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ………ΣΕΒΑΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΔΙΑΦΩΝΩ

   ΚΑΤΑΡΧΗΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΕΙ……..Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ……..ΕΔΩ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΘΕΟΙ (ΣΥΡΙΖΑ) ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ…..ΤΥΧΑΙΟ?…..

   ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΠΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΟ «ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»……ΔΕΝ ΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟ, ΔΕΝ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ …….. ΑΛΛΑ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΨΕΙ ΟΠΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ……….ΟΠΟΤΕ ΑΝ ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΟ «ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ» ΑΚΡΗ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ……..ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ…..

   ΕΠΙΣΗΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ…..ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ……..ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΝΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»……..ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΕΙΝΑΙ ΣΩΒΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ…….

   ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΟΥΣ……ΕΣΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΕΙΣ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ…..ΕΓΩ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΙΣΟΣ…….ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ…….ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ…….ΑΠΛΑ ΜΙΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ……ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑΣ?…..ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΓΙ’ ΆΥΤΟΥΣ?…….

   ΚΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ?……….ΜΠΟΡΕΙΣ?…..ΕΓΩ ΟΧΙ……ΑΝ ΕΣΥ ΤΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ,ΕΝΤΑΞΕΙ…..

   ΕΚΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΕΙΣ…….

   ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΤΖΕΦΡΥ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ?…..ΑΠΑΘΕΙΑΣ?….ΑΓΑΠΗΣ?….ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ?….

   ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ……..ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ……..ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ……ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΥΣ…….

   Μου αρέσει!

   1. ΕΥΓΕ! ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ Η΄ΕΣΤΩ ΝΑ ΕΚΑΝΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΕΙΣ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ.

    Μου αρέσει!

  4. @Διγενή δεν είπα ποτέ ότι ο Κολοκοτρώνης έπρεπε να γυρίσει το μάγουλο. Ο Χριστός το είπε για όλους μας. Μόνο που η Ορθοδοξία λέει » υπέρ πίστεως και πατρίδος». Αυτό έκανε ο Κολοκοτρώνης. Πολέμησε υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

   Δεν λέω να μην αντισταθούμε. Λέω να μην μισούμε. Και μη συγκρίνεις την εποχή του Κολοκοτρώνη με το σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση απολύτως.

   O ΓΑΠ μου προκαλεί λύπηση. Είναι αξιοθρήνητος.

   Το 1940 νομίζεις ότι μισούσαν όλοι τους Ιταλούς; Η τους Γερμανούς; Δεν υπήρχαν φιλογερμανοί στην Ελλάδα; Όλοι όμως πήγαν στον πόλεμο.

   Αν αύριο ξεκινήσει πόλεμος με τους Τούρκους δεν θα πολεμήσω γιατί τους μισώ. Θα πολεμήσω για να τους νικήσω.

   Όσο για τα παραπάνω…..ρε παιδιά αν θέλετε να κάνετε πόλεμο εναντίον των ξένων βγείτε και κάνετε. Πρέπει ντε και καλά να έχετε και παρέα; Το τι θα ξεκινήσει μετά όμως θα είναι από δική σας υπαιτιότητα.
   Εννοείται ότι είναι δικές μου απόψεις. Όπως και ότι γράφεις είναι δικές σου.

   @Φαίη…. ο Χριστός τα έκανε λίμπα στον Ναό αλλά στους αργυραμοιβούς. Δεν άρχισε στα χαστούκια όσους δεν ήταν Εβραίοι. Όσο για την κριτική είναι δικαίωμα μου. Όλοι σας έχετε κάνει και μάλιστα πολύ σκληρή κατα καιρούς. Οπότε να σε πειράζει περισσότερο αν είσαι κάτι παρά αν σου λένε ότι είσαι. Και αν δεν είσαι να το σκεφτείς μπας και δίνεις αυτή την εντύπωση.

   Μου αρέσει!

   1. ΙΩΑΝΝΗ,

    Το παράδειγμα με τον Χριστό το έδωσα για να ισορροπήσω αυτό που έγραψες με το «να γυρνάτε το άλλο μάγουλο». Το «δεν άρχισε τα χαστούκια σε όσους δεν ήταν Εβραίοι» δεν μπορώ να καταλάβω που κολλάει ειδικά ως απάντηση σε μένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε καθαρό διάλογο όταν υπάρχουν προκαταλήψεις. Αυτό βλέπω δυστυχώς.

    Κριτική κάνουμε όλοι μας σε αυτά που δεν μας αρέσουν. Αυτό που ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε είναι να υιοθετούμε τις ίδιες μεθόδους που υιοθετεί το σύστημα εναντίον μας όταν συνομιλούμε ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ. Κάτσε βρε Ιωάννη γιατί με τρομάζεις, να ανησυχώ αν μου λένε ότι είμαι κάτι αλλά περισσότερο αν όντως είμαι κάτι και αν δεν είμαι, να προσέχω για να μην δίνω αυτήν την εντύπωση. Που ζω ρε πού@τη μου; Στις φυλακές του Γκουαντανάμο; Ξέρεις, κάπου καταλαβαίνω αυτό που είπες αλλά αν θες να το σεβαστώ πρέπει να δω και σένα να κάνεις το ανάλογο βήμα (να πράττεις δηλαδή αυτά που κηρύττεις). Εγώ λοιπόν να κάνω την προσπάθεια να μην δίνω λάθος εντυπώσεις αλλά χωριό έτσι δε γίνεται αν δεν κάνεις και εσύ την προσπάθεια να καταλάβεις τον άλλον λίγο παραπάνω. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που έχει αξίες και προσπερνώ τον ‘ενθουσιασμό’ του, το πάθος του αν θες, που ώρες ώρες τον κάνει απότομο και ίσως λίγο δικτατορικό. Ξεπερνώ δηλαδή τις εντυπώσεις και προσπαθώ να δω την ουσία μέσα του. Εσύ, τι κάνεις;;

    Χρησιμοποιώ το παράδειγμα με εμάς που προέκυψε τώρα περισσότερο για αν αναδείξω ένα σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζω στις επικοινωνίες ολωνών μας. Ότι πέρα από τις ιδεολογικές, προσωπικές, εμπειρικές ή δεν ξέρω και ‘γω τι άλλο διαφορές που μας χωρίζουν, έχουμε και αυτούς τους ρημαδιασμένους εγωισμούς (βάζω και τον εαυτό μου μέσα) που μας εμποδίζουν να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ πραγματικά.

    Μου αρέσει!

  5. Οι αρχαίοι Έλληνες στις μάχες τους μόλις κρινόταν η έκβαση της μάχης σταματούσαν. Έθαβαν τους νεκρούς τους και έφευγαν. Δεν σφάζονταν μέχρι ενός.

   Μόνο όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν την Αθήνα και όταν πρόσβαλαν το λείψανο του Λεωνίδα οι Έλληνες πήραν σαφή εκδίκηση κι αυτή στην μάχη. Στην Σαλαμίνα δεν άφησαν Πέρση ζωντανό ούτε όποιον ήθελε να παραδοθεί κρυμμένος αλλά και η μάχη των Πλαταιών ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σφαγή σε μάχη στην ιστορία του κόσμου.

   Στην πρώτη περίπτωση δεν υπήρχε μίσος. Υπήρχε η θέληση για την νίκη. Στην δεύτερη υπήρχε το στοιχείο της τιμωρίας. Σε καμία όμως το μίσος. Γιατί ακόμα και όταν πήγαν οι Αθηναίοι τον αρχηγό των Περσών στους Σπαρτιάτες για να πάρουν την εκδίκηση τους οι Σπαρτιάτες απάντησαν » Εμείς δεν είμαστε βάρβαροι σαν αυτούς».

   Η τυχόν βαρβαρότητα των ξένων δεν πρέπει να γίνεται δικό μας μπαιράκι. Εμείς είμαστε ¨Ελληνες. Και θα πολεμήσουμε όταν έρθει η ώρα. Όχι όποτε θέλουν αυτοί που μας οδηγούν σε σπαραγμό.

   Μου αρέσει!

 9. Να αγαπάμε τους δημίους μας,να δείχνουμε καρτερία στο σχέδιο εξόντωσής μας,να λατρεύουμε τους γενοκτόνους της τρόικας,να συνηθίσουμε στην ιδέα πως θα ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας σαν επαίτες και δούλοι.
  Να το σουπερμελό και κατευναστικό χριστουγεννιάτικο μήνυμα του αρχιεπισκόπου ,που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα,πως αν καλούσε το χριστεπώνυμο πλήθος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη φτώχεια και την εξαθλίωση με τους αστεγους και τους συσσιτιοσιτιζόμενους στη κεφαλή της συγκέντρωσης,η συμμορία οικονομικών δολοφόνων που μας κυβερνά δεν θα άντεχε ουτε μια μέρα στην εξουσία.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.