Το ΕΕΤΗΔΕ είναι τελεσίδικα αντισυνταγματικό…

eidikos_foros_akihton_dei_xaratsi_aftodioikisiΣτη χώρα μας δεν υπάρχει Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο που θα έκρινε αμετάκλητα περί της συνταγματικότητας ή μη ενός νόμου. Η ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των νόμων κρίνεται κατά τους όρους του άρθρου 100 παρ. 1 εδ. ε του Συντάγματος από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Μέχρι να υπάρξει τέτοια απόφαση, το κάθε δικαστήριο μπορεί να κρίνει ελεύθερα την αντισυνταγματικότητα των νόμων. Άσχετα λοιπόν με το τι έχει κρίνει το ΣτΕ για το ΕΕΤΗΔΕ (το γνωστό χαράτσι μέσω ΔΕΗ), η συνταγματικότητα των νόμων κρίνεται… σε κάθε δικαστική απόφαση και κανένα δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει κατά την κρίση του άλλο δικαστήριο, ούτε φυσικά το ΣτΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του Συντάγματος «Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος». Σύμφωνα δε με το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος «Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα». Η κρίση για την αντισυνταγματικότητα του εφαρμοζόμενου νόμου εξετάζεται και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο και είναι ένα παρεμπίπτον ζήτημα για το οποίο αποφαίνεται η απόφαση.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω, έκρινε, όπως είχε δικαίωμα και υποχρέωση ως παρεμπίπτον ζήτημα που αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση του κύριου ζητήματος, την συνταγματικότητα του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δηλαδή την συνταγματικότητα του ΕΤΗΔΕΕ. Με την με αρ. 1101/2012 απόφασή του έκρινε, μεταξύ των άλλων: α)  ότι το ΕΕΤΗΔΕ είναι φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Συντάγματος και όχι ανταποδοτικό τέλος, β) ως φόρος είναι αντισυνταγματικός αφού προσκρούει στο άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος « Η επιβολή φόρου επιτρέπεται μόνο εάν και στο βαθμό που υφίσταται φοροδοτική ικανότητα». Συγκεκριμένα η πιο πάνω απόφαση αναφέρει στις σελίδες 18 και 22 ότι: «…οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντίκειται στις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος….». γ) ότι το ΕΕΤΗΔΕ θεσπίζει αμάχητο τεκμήριο φοροδοτικής ικανότητας, παραβιάζοντας το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος «Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει». δ) η επιβολή αυτού του φόρου είναι προσωρινή και αφορά μόνο τα έτη 2011 και 2012, ε) ότι η είπραξη από τη ΔΕΗ του φόρου ΕΕΤΗΔΕ είναι αντισυνταγματική αφού η ΔΕΗ δεν είναι όργανο του κράτους που ασκεί δημόσια εξουσία, επομένως δεν δικαιούται να εισπράττει φόρους και πολύ περισσότερο να κόβει το ρεύμα που είναι μια ιδιωτική σύμβαση επειδή δεν πληρώθηκε ο φόρος.

Στη συνέχεια το Δημόσιο αντί να ασκήσει έφεση κατά τη απόφασης, ώστε να κριθεί η υπόθεση στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, αντιθέτως, φοβούμενο προφανώς και την κρίση των Εφετών, παραιτήθηκε από το δικαίωμα άσκησης έφεσης και προσέφυγε κατευθείαν στον Άρειο Πάγο. Με τον τρόπο αυτό όμως, κατέστη τελεσίδικη η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράγοντας πλέον δεδικασμένο. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 331 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Το δεδικασμένο εκτείνεται και στα ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του κύριου ζητήματος, αν το δικαστήριο ήταν καθ’ ύλην αρμόδιο να αποφασίσει για τα παρεμπίπτοντα αυτά ζητήματα». Επομένως η παρεμπίπτουσα κρίση του ΠΠΑ περί της αντισυνταγματικότητας του ΕΕΤΗΔΕ κατέστη πλέον τελεσίδικη παράγοντας δεδικασμένο που ισχύει έναντι πάντων.

Ο Άρειος Πάγος στη συνέχεια δεν έκρινε το θέμα της συνταγματικότητας, αλλά απλά ανέστειλε προσωρινά την απαγόρευση της είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ από τη ΔΕΗ, μέχρι να συζητηθεί η κύρια αίτηση αναίρεσης τον Μάρτιο του 2013.

Όμως με βάση τα πιο πάνω:

α) Το ΕΕΤΗΔΕ αυτή τη στιγμή έχει κριθεί τελεσίδικα αντισυνταγματικό (αδιάφορο τι έχει αποφανθεί σχετικά το ΣτΕ) και επομένως όχι μόνο η ΔΕΗ δεν μπορεί να το εισπράξει, αλλά ούτε και η εφορία.

β) Εάν κάποια στιγμή κριθεί αμετάκλητα ως αντισυνταγματικό, οι πολίτες που το έχουν καταβάλει θα μπορούν να το αναζητήσουν πίσω ως αχρεωστήτως καταβληθέν,

γ) Το ΕΕΤΗΔΕ θεσπίστηκε μόνο για τα έτη 2011 και 2012 και επομένως ούτε το Δημόσιο και φυσικά ούτε η ΔΕΗ έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν ΕΕΤΗΔΕ από 1-1-2013.

ΥΓ. Τα ανωτέρω είναι νομική άποψη και δεν συνιστούν συμβουλή ή προτροπή προς τους πολίτες. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων…».

Πέτρος Χασάπης

 

 

15 σκέψεις σχετικά με το “Το ΕΕΤΗΔΕ είναι τελεσίδικα αντισυνταγματικό…

 1. Ναι καλά να ήταν το μόνο αντισυνταγματικό που βάζουν μέσα στο λογαριασμό. Το περίφημο ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας) που καταργήθηκε με νόμο τον Αύγουστο του 2011 ακόμα το βάζουν μέσα στους λογαριασμούς, στα @@ τους για τον νόμο. Όταν ρώτησα το ΙΝΚΑ μου είπαν κάποιος υπουργός λέει με απόφαση το ανέστειλε. Σοβαρά; Τότε κι εγώ γράφω στα @@ μου το κάθε υπουργό και δεν πληρώνω. Την δε ΕΡΤ που την πας; Πληρώνει ως και ο ανελκυστήρας ΕΡΤ. Και η στάνη στο χωριό αν έχει ρεύμα πληρώνει ΕΡΤ. Αυτά γίνονται γιατί κανένας δεν τους γ@μησε από μικρούς για να μάθουν να τα κάνουν.

  Μου αρέσει!

  1. Όταν άλλαζε τους υδρομετρητές η ΕΥΔΑΠ με υπουργική απόφαση του Σιούφα,πήγα στον συνήγορο του πολίτη και ζήτησα τον υδρομετρητή μου πίσω.
   Εξ άλλου με ποιό δικαίωμα μας χρέωνε τον υδρομετρητή η ΕΥΔΑΠ αφού αποφάσισε την αλλαγή μόνη της χωρίς να μας ρωτήσει και που πήγαν οι παλαιοί υδρομετρητές που ήταν μπρούτζινοι;
   Η χρέωση ήταν σε 3 δόσεις, πλήρωσα μόνο την πρώτη και δικαιώθηκα από τον συνήγορο του πολίτη,που μου απάντησε ότι έχω δικαίωμα να ζητήσω πίσω και την πρώτη δόση που πλήρωσα.
   Το ΙΝΚΑ ποιούς εκπροσωπεί;Τόσο άχρηστοι είναι εκεί μέσα;μήπως είναι διορισμένοι;

   Μου αρέσει!

   1. Τώρα τι να σου πω ρε Αρμονία, απλά το αναφέρω σαν γεγονός. Σε αυτή την χώρα από που να πιαστείς και να μην βρωμίσεις πραγματικά. Και μετά μου λένε η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Μέσα στην «δημοκρατία» μεγάλωσα και νιώθω τέτοια απέχθεια γιατί το κάθε τσουτσέκι βρίσκει και κάνει.

    Μου αρέσει!

   2. @Αρμονία
    ΣΥΓΝΩΜΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑ το σχόλιο σου που έχει μεγάλο ενδιαφέρον
    Η ΕΥΔΑΠ εξακολουθεί να σε έχει χρεωμένο με τις υπόλοιπες δυο δόσεις;;
    Αν όχι πως ‘διέγραψε’ την ‘οφειλή’ ;;
    Σε ρωτώ διότι σε υπόθεση που είχα με τον Δήμο ενώ ο Σ.τ.Π ‘με δικαίωσε’
    ο Δήμος μου ζητά δικαστική απόφαση για να διαγράψει ‘το χρέος’
    αν δεν κωλύεσαι γράψε μου σε παρακαλώ πού στήριξε το πόρισμα του ο Σ.τ.Π
    παίρνω το θαρρος γιατι θεωρω πως η ανταλλαγή χρηστικών πληροφοριών
    αξιοποιεί το παρόν μπλόγκ

    Μου αρέσει!

 2. Αν υπηρχε συνταγματικο δικαστηριο ,θα ειχαν καταργηθει το ΣτΕ , ο Αρειος Παγος και το Ανωτατο Ειδικο Δικαστηριο , ως παντελως αχρηστα
  Ειμαστε ,ΔΕΣΜΙΟΙ μια ΚΛΙΚΑΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ , διορισμενη και ΑΠΟΛΥΤΑ ελεγχομενη απο την εκαστοτε κυβερνηση
  Αυτη λοιπον η κλικα , οπως της Κ@ΒΛΩΣΕΙ συνεδριαζει και κανει πολυ χρονο να εκδωσει αποφασεις , θυμιζω οτι το ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ , εχει συζητηθει απο τον αυγουστο του 2011 και ακομα δεν εχουν βγαλει αποφαση , ο συλλογος φορολογουμενων εχει καταθεσει εξωδικο προς το ΣτΕ για Κωλισιεργια
  Στον αντιποδα , οταν αμφισβητουνται οι νομοι της κυβερνησης , η δικαιοσυνη κινειται ταχυτατα και παγωνει , αποφασεις χαμηλοβαθμων δικαστηριων , οπως εγινε προσφατα
  Δηλαδη με λιγα λογια , ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ και φυσικα υπαρχει και η γραφειοκρατια – ταλαιπωρια , διοτι σε ενδεχομενη διαφωνια αρειου παγου και στε , αναλαμβανει το ανωτατο ειδικο δικστηριο
  Κοινως φεξε μου και γλυστρησα

  Ειναι επιτακτικη αναγκη , να αλλαξει εκ βαθρων ολοκληρο το συνταγμα , καθοριζωντας σε πρωτη φαση την δομη του πολιτευματος (προεδρικη δημοκρατια) και δευτευροντος το διαχωρσμο της δικαιοσυνης απο την εκτελεστικη εξουσια , με την ιδρυση συνταγματικου δικαστηριου με κληρωτα μελη
  Βεβαια με την υτπαρχουσα κατασταση δεν προκειται να γινει τιποτα , μονο σε καταστασεις εκτακτου αναγκης , αλλαζουν τα συνταγματα και αναθεωρουνται εκ βαθρων τα πολιτικα συστημα και αυτο γινεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΙΣΛΑΝΔΙΑ)

  Μου αρέσει!

  1. δεν τολμησε ομως ο χασαπης να ψηφισει πτωχευση..
   θελουμε μεγαλες αλλαγες αλλα θελουμε κ ευρω στην τσεπη….. γινεται?
   φευγουν με »δημοκρατικες» διαδικασιες ολοι αυτοι οι δωσιλογοι κ οι συνεργατες τους που κατσικωθηκαν στις κρατικες καρεκλες?

   Μου αρέσει!

 3. Και τα κλειστά… επαγγέλματα αντισυνταγματικά είναι με τελεσίδικες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (3665/2005, 1663/2011), αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν οι γνωστές συντεχνίες, οι μαύρες… και παράνομες αγοραπωλησίες κρατικών αδειών λειτουργίας, τα αντισυνταγματικά πληθυσμιακά κια γεεγραφκά κριτήρια και η κληρονομικότητα κρατικής περιουσίας.

  Μου αρέσει!

 4. [Ο Άρειος Πάγος στη συνέχεια δεν έκρινε το θέμα της συνταγματικότητας,
  αλλά απλά …

  ….ανέστειλε προσωρινά την απαγόρευση της
  ….είσπραξης ….του ΕΕΤΗΔΕ από τη ΔΕΗ, …]

  Πίσω απ αυτό μπορεί να κρύβεται μια πονηριά , δηλαδή

  Παρά το άψογο της απόφασης του ΠΠ …Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ.. από ΑΕ
  μπορεί να διενεργείται ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟ
  ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ –ΧΡΕΩΣΕΩΣ– ΑΠΟ ΤΗΝ
  ΔΟ Υ όπως η είσπραξη της έκτακτης εισφοράς από τις ΑΕ τράπεζες

  Επειδή έχουμε να κάνουμε βεβαιωμένα με ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

  Ο Άρειος Πάγος ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ (ΣΚΟΠΙΜΑ;;) ΣΤΗΝ
  ΑΝΑΣΤΟΛΗ– ΤΗΣ —-ΧΡΕΩΣΗΣ —ΑΠΟ ΑΕ (η οποία
  ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ(;) ότι είναι παράνομη τοσούτο μάλλον αφού –
  είναι παράνομη η είσπραξη (πράγμα που αφήνεται να εννοηθεί;;)

  Όποτε ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ αναστολή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ –
  —-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ —-ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ …ΑΠΟ ΑΕ
  (ΗΤΟΙ πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ )
  ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΑΝ
  ΑΝΑΣΤΟΛΗ απαγόρευσης(—-προαιρετικής—-) είσπραξης

  ΔΙΟΤΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ —–ΧΡΕΩΣΗΣ—- ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟ Υ
  φυσικά ΤΟΥ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ θα μπορούσε κατά
  παραχώρηση και προαιρετικά να εισπράττει η ΔΕΗ εκδίδοντας
  αποδείξεις επ ονόματι του φοροδοτικά υπόχρεου
  ΟΠΟΤΕ
  Δεν θα είχαμε –ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΜΑ—- από φοροδοτικά υπόχρεους
  Και μη ΣΕ ΑΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
  ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΟΥΝ (ΠΑΡΑΝΟΜΑ ούτως ή άλλως )
  ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ (ΠΑΡΑΝΟΜΑ βασει αποφασεως ΠΠ)
  Ουσιαστικά — ΜΑΥΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ–
  Που στην καλύτερη περίπτωση ΕΞΟΦΛΟΥΝ– ΜΑΥΡΑ ΔΑΝΕΙΑ

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.