Τα «ψιλά γράμματα» του πολυνομοσχεδίου

banks[1]Από σαράντα κύματα πέρασε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι να κατατεθεί τελικώς αργά το βράδυ στη Βουλή.

Διορθώσεις επί διορθώσεων, προσθαφαίρεση διατάξεων, ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής -οι οποίες μπήκαν και βγήκαν λόγω αντιδράσεων- χρωμάτισαν το σκηνικό που διαμορφώθηκε γύρω από το περιλάλητο νομοθέτημα του υπουργείου Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα -και όχι μόνο- για να εκταμιευθούν δύο δόσεις συνολικού ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο χαράτσι για το 2013, τις απολύσεις στο Δημόσιο, τον νέο τρόπο καταβολής του ΦΠΑ, το άνοιγμα και άλλων επαγγελμάτων, όπως και τις αλλαγές στην οργανωτική δομή του υπουργείου Οικονομικών.

Οι νάρκες… που επιχειρήθηκε να μπουν στο πολυνομοσχέδιο εξουδετερώθηκαν. Ούτε η επίμαχη διάταξη για τους συμβασιούχους του Δημοσίου (αν και είχε ξεμείνει στην εισηγητική έκθεση και αποσύρθηκε στη συνέχεια), ούτε η διάταξη για τη μείωση των νέων συντάξεων του ΟΑΕΕ κατά 35% ενσωματώθηκαν τελικώς σε αυτό. Εκτός και αν μας προκύψουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή…

Κατάργηση θέσης ίσον απόλυση

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται το καθεστώς των υποχρεωτικών αποχωρήσεων από το Δημόσιο στις περιπτώσεις υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το καθεστώς της διαθεσιμότητας δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στον δημόσιο τομέα.

Η σχετική διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Η πειθαρχική διαδικασία

Αλλάζει και η πειθαρχική διαδικασία στο Δημόσιο. Η δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο, είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία, ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου, ή με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή, εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.

Τα χρέη και η ρύθμιση στην εφορία

Στο μέτωπο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία, έχουν ενδιαφέρον οι λεπτομέρειες που κάνουν και τη… διαφορά:

* Όσοι μπουν στη ρύθμιση μπορούν να κάνουν και συμψηφισμό για οφειλές του Δημοσίου προς τους ίδιους.

* Όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν 1 δόση θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 15%. Για να μη χάσουν οριστικά τη ρύθμιση πρέπει μέχρι το τέλος της επόμενης να πληρώσουν και τη δόση που έχασαν και την προσαύξηση. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

* Η έκπτωση στις προσαυξήσεις είναι από 25% (48 δόσεις) μέχρι 50% (εφάπαξ).

* Όσοι κλείσουν πάνω από 48 δόσεις χάνουν την έκπτωση από τις προσαυξήσεις, ενώ χάνουν τη ρύθμιση όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και δηλώσεις ΦΠΑ.

* Στη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

* Στη ρύθμιση των απεριόριστων μηνιαίων δόσεων μπορούν να υπαχθούν και όσοι είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές μέχρι και τις 31-12-2012 με παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά στη συνέχεια έχασαν τις ρυθμίσεις. Αρκεί αυτό να έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

* Ληξιπρόθεσμες έως την 31η.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις εφορίες και στα τελωνεία, δύνανται -κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία- να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 31ης-6-2017.

* Κάθε υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 1η.1.2013 επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

* Η «πάγια ρύθμιση» για τα χρέη του 2013 προβλέπει την καταβολή των χρεών σε έως 12 δόσεις και σε «έκτακτη αιτία» έως 24.

Να σημειωθεί ότι χρέη μέχρι 200 ευρώ τα οποία έχουν δημιουργηθεί έως το 1993 παραγράφονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημιουργηθεί νέα.

Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Όσον αφορά στα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στο πλαίσιο της «νέας αρχής» κεφαλαιοποιούνται όλα μέχρι 31/12/2012 με έκπτωση στις προσαυξήσεις. Έως 5.000, οι δόσεις καθορίζονται με βάση την οικονομική δυνατότητα. Άνω των 5.000 ευρώ τα χρέη ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και θα πρέπει να εξοφληθούν έως 30/6/2017.

Όπως και στην περίπτωση των οφειλών προς την εφορία, για περισσότερες δόσεις, πρέπει να αποδειχθεί η αδυναμία ανταπόκρισης του οφειλέτη.

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης για την αποπληρωμή των χρεών προς τα ταμεία ορίζεται στα 50 ευρώ.

Το «χαράτσι» έγινε Ε.Ε.Τ.Α.

Και το όνομα αυτού «Έκτακτο Εδικό Τέλος Ακινήτων» (Ε.Ε.Τ.Α.). Θα το πληρώσουν ιδιοκτήτες και επικαρπωτές, που τα ακίνητά τους είχαν ρεύμα την 1η Μαΐου. Η καταβολή του Τέλους, που θα είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με το «χαράτσι» θα γίνει σε 5 δόσεις από τον Ιούνιο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, μέσω της ΔΕΗ. Μέχρι μέσα Μαΐου (15 του μήνα) μπορούν να διορθωθούν τυχόν λάθη από τους πολίτες.

Το Τέλος αφορά δομημένες επιφάνειες ακινήτων, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες. Αυτό ίσχυε και τώρα, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Οι πρώτοι λογαριασμοί για το Ε.Ε.Τ.Α του 2013 αναμένεται να αποσταλούν από τη ΔΕΗ και τους παρόχους τον Ιούνιο ή το αργότερο τον Ιούλιο.

Παράλληλα, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικών τιμών πως οι τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του τέλους θα αναπροσαρμοσθούν από 3 ευρώ το τ.μ., που ήταν για το Τέλος του 2012, με τη μέση τιμή ζώνης του Δήμου στον οποίον ανήκουν. Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Το ποσό του Ε.Ε.Τ.Α. προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, επί το συντελεστή προσδιορισμού Ε.Ε.Τ.Α. και επί το συντελεστή προσαύξησης.

Δεν το πληρώνουν:

-Μακροχρόνια άνεργοι με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού.

– Οσοι είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.

-Η τιμή ζώνης του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.

Επιπλέον πρέπει η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ο Φ.Α.Π.

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011-2012 καταβάλλεται σε 7 μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 50 ευρώ, ενώ του 2013 θα καταβληθεί σε 4 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Οφειλές ανεπίδεκτες είσπράξης

Με διάταξη του νομοσχεδίου το υπουργείο Οικονομικών, θέτει τις προϋποθέσεις για το ποιες οφειλές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης και υπό ποιους όρους θα διαγράφονται.

Ως ανεπίδεκτες είσπραξης, θα χαρακτηρίζονται οι οφειλές εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυποχρέων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη.

– Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της.

-Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.

Την απόφαση για το εάν μία οφειλή είναι επιδεκτική ή ανεπίδεκτη είσπραξης τη λαμβάνει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης πολιτικής εισπράξεων ή της διεύθυνσης τελωνειακών διαδικασιών κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ. Για τις άνω του 1,5 εκατ. ευρώ πάλι θα είναι υπεύθυνος ο γενικός γραμματέας, αλλά θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης, το Δημόσιο θα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Αλλάζουν οι δομές των ελεγκτικών μηχανισμών

Από τις 31 Ιουλίου 2013, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες, το προσωπικό και τους διαθέσιμους πόρους σειράς μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αλλά και την Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, στις 31 Οκτωβρίου, θα αναλάβει και τους ελέγχους του ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο πολυνομοσχέδιο, στη νέα Γενική Γραμματεία περνούν οι μονάδες της ΓΓΠΣ που αφορούν την άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας μεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος των υποθέσεων, για τις οποίες εκδίδεται εντολή ελέγχου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το ΣΔΟΕ.

Οι 18ρηδες

Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Από τα λιμάνια στα… αρτοποιία – Τι αλλάζει στα επαγγέλματα

Με άλλες διατάξεις:

• Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν εμπίπτει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

• Καταργούνται τα φορολογικά προνόμια που απολαμβάνουν οι εταιρείες ΟΛΠ και ΟΛΘ καθώς κρίθηκε ότι αποτελούν κρατική ενίσχυση και επιβάλλεται η κατάργησή τους λόγω της διαδικασίας αποκρατικοποίησης.

• Αίρονται οι υπάρχοντες περιορισμοί (επιφανείας, αποστάσεων κλπ.) για τα πρατήρια άρτου. Προβλέπεται ότι πρατήριο άρτου μπορεί να ιδρυθεί σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται στη διάταξη και στηρίζονται σε λόγους προστασίας των καταναλωτών.

• Αλλάζουν οι όροι χορήγησης και διατήρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες σήμερα χορηγούνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε ανέργους και αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κτλ).

Προβλέπεται ότι οι επαγγελματικές άδειες λήγουν κάθε 3 χρόνια και με την λήξη των τριών ετών ακολουθεί διαδικασία ανανέωσης, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαιούχου οι προϋποθέσεις του νόμου, σε αντίθετη δε περίπτωση η άδεια παύει να ισχύει.

• Αυξάνεται κατά δύο ώρες το ωράριο των λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλων και καθηγητών). Οι αλλαγές στους υπηρετούντες στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, «αγγίζουν» και αυτούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους.

Στην περίπτωση αυτή, είτε θα απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, είτε θα απασχολούνται σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.

• Για λόγους ισονομίας με τα υπόλοιπα επαγγέλματα και μείωσης των διοικητικών και οικονομικών βαρών των επαγγελματιών, προτείνεται να καταργηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (ο ορισμός περιλαμβάνει τις ειδικότητες γεωπόνου, δασολόγου, κτηνίατρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου) και να αντικατασταθεί από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης.

• Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να απασχολούν ως υπεύθυνο επιστήμονα και προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

• Δίνεται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του κρεοπώλη και του εκδοροσφαγέα και σε πρόσωπα που διαθέτουν βεβαίωση ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη από τυχόν δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, αντίστοιχες με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Δίνεται η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα κτηνιάτρους, αλλά και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, τα οποία απασχολούν κτηνίατρο ως επιστημονικό υπεύθυνο.

• Γίνεται επιτρεπτή η ανάληψη, από τον ανάδοχο της σύμβασης αξιοποίησης, οφειλών της Εγνατίας Οδού Α.Ε. από δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα και για την εξασφάλιση των οποίων είχαν συσταθεί εμπράγματα δικαιώματα επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

• Θεσπίζεται νέα κεντρική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων, αλλά και εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πηγή:euro2day.gr

2 σκέψεις σχετικά με το “Τα «ψιλά γράμματα» του πολυνομοσχεδίου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.