ΕΡΗΜΟΣ & ΟΑΣΙΣ

Άπαντες γνωρίζουν ότι ζωή στην έρημο παρέχει η όασις.

Εάν κατ’ αναλογίαν ευρισκόμεθα ως έθνος, χώρα, ανθρωπότητα σε μία έρημο που δημιουργήθηκε από ένα σύστημα εξουσίας, υποδουλώσεως και διαβολής (το οποίο λίγο ή πολύ όλοι υπηρετήσαμε ) ποίο σύστημα δημιουργεί την ζωογόνο όαση;

Θα έλεγα ένα σύστημα διακονίας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Εάν κάποιος γνωρίζει μία τέτοια όαση ας την αντιγράψουμε.

Εάν είναι δυστυχές το ότι δεν υπάρχει είναι παρήγορο ότι μπορεί να δημιουργηθεί.

Είναι δε γεγονός ότι απόπειρες έχουν γίνει και στο παρελθόν. Κατέληξαν όμως όλες σε τρόπον τινά προσωπικές περιπτώσεις. Τι κάνει λοιπόν την έρημο τόσον ακαταμάχητη;

Νομίζω η έλλειψις Παιδείας και εμμονής και επιμονής σε αυτήν την προσπάθεια.

Σταγόνες ύδατος πέτρας κοιλαίνουσι» Η ισχύς δεν ευρίσκεται στον όγκο ή την δύναμη της σταγόνας, αλλά στην εμμονή και επιμονή της.
Η Πρόταση λοιπόν ( διότι ο στόχος είναι απολύτως πρακτικός ) είναι η δημιουργία οάσεως ή οάσεων στην υπάρχουσα έρημο που θα έχουν την μορφή Πολιτείας ή Πολιτειών Πιλότο ώστε να κατανοηθούν οι ελλείψεις, τα προβλήματα και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να δοθούν βιώσιμες λύσεις και όραμα γιά το μέλλον.
Πως λοιπόν δημιουργείται μία Πολιτεία Πιλότος, με τι στόχο, με ποίο σύστημα και ποίοι την δημιουργούν και υπηρετούν ( διακονούν );
Στο παρόν θα αναφέρω προς στιγμήν ( εάν μου επιτραπεί να επανέρχομαι ) τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκκίνηση.
1) Τουλάχιστον τρία πρόσωπα αποφασισμένα για δημιουργία οάσεως Πολιτείας Πιλότο με ένα σύστημα διακονίας, αλληλεγγύης και ελευθερίας. ( οι έννοιες θα αναλυθούν ).
2) Τα πρόσωπα που θα μετέχουν στην Πολιτεία αρχικά και μελλοντικά να αποφασίσουν ότι στις ενέργειες τους θα προσπαθήσουν να σκεφθούν και να δράσουν:
α) εν- Λόγω ( ελλόγως )
β) εν- Αρετή
γ) εν- Αληθεία ( α-λήθη-α )
δ) εν- Ελευθερία ( σκέψεως ,εξαρτήσεων και παθών )
ε) εν- Κοινωνία
( Κατά πάσαν πιθανότητα και οι έννοιες αυτές θέλουν ανάλυση ).

Η προσπάθεια αυτή είναι μετοχή σε Πολύαθλο ( αναφέρθηκαν ήδη ορισμένα αθλήματα και θα αναφερθούν και διερευνηθούν και άλλα ) και οι μετέχοντες Αθλητές χρειάζονται προπόνηση με Συν-Ασκηση μεταξύ των, αγώνες στον στίβο της ζωής της Πολιτείας και ευγενή άμιλλα στην Αριστεία.
Στόχος κύριος συν τω χρόνω η Δικαιοκρατία.
Στόχος πρώτος η δημιουργία πεπαιδευμένου Αρίστου ( εν διακονία) Δήμου ( ΠΟΛΙΤΕΣ ) που όντως να κρατεί ( να έχει ισχύ και δύναμη ) δηλ. Δημοκρατία ή καλύτερα Αριστοδημοκρατία είναι το μέσον ,ο τρόπος να φθάσουμε στην Δικαιοκρατία.
Σημ. Δημοκρατία = τω Δήμω το κράτος
Αριστοδημοκρατία = τω Αρίστω Δήμω το κράτος
Δήμος = λαός ( πολίτες )
Η ποιότης της Δημοκρατίας καθορίζεται από την ποιότητα του Δήμου.
Δήμος φαύλος ή όχλος – μάζα …………….;;;;;;;;;;
Διαφορά Αριστοκρατίας και Αριστοδημοκρατίας είναι η αναζήτηση των Αρίστων (τινί τρόπω ;;;) στην πρώτη περίπτωση αρχόντων και δημιουργίας Αρίστων πολιτών με στόχο την συλλογική Αριστεία στην δευτέρα.

Εάν μου επιτραπεί ή ζητηθεί η συνέχεια ειλικρινώς διατίθεμαι εν διακονία.
Ούτως ή άλλως η προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο καταβάλλεται και την χαρακτηρίζει το δυσ-κατόρθωτο αλλά όχι το ακατόρθωτο.
Άλλωστε η Ευ τοπία πραγματώνεται με σειρά μαχών με την ουτοπία στο πεδίο μάχης του Χρόνου ενώ άτοπον είναι η παραμονή στην Δυσ- τοπία του παρόντος εις το διηνεκές του μέλλοντος.

Ασκούμενος
( και όχι ακόμη – Πολίτης, Έλλην, Άνθρωπος )
κατά τα άλλα
Μηχ/γος – Ηλεκ/γος Μηχ/κος