45 Βήματα για την Αναπτυξη

Από τον Πόρτα – Πόρτα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Για την δόση του γ΄ τριμήνου ύψους 4,8 δισ. ευρώ:

1. Υπαγωγή 12.500 δημοσίων υπαλλήλων σε πρόγραμμα κινητικότητας

2. Περιορισμός των εφοριών σε 140 σε ολόκληρη την χώρα

3. Κατάρτιση έως το τέλος Ιουνίου νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

4. Θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

5. Ψήφιση νέου νόμου για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας (μέχρι το τέλος
Ιουνίου).

6. Ενίσχυση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

7. Κατάρτιση ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των φορολογικών παραβάσεων.

8. Μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια κατά 80%.

9. Νέα νομοθεσία για τα επιδόματα τέκνων και το αργότερο στο τέλος Ιουνίου 2013 να γίνουν οι πρώτες πληρωμές.

10. Αξιολόγηση της απόδοσης των ενεργειών για την είσπραξη φόρων από μεγάλες επιχειρήσεις και άτομα με υψηλό πλούτο.

11. Ολοκλήρωση στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού στο ελληνικό δημόσιο

12. Καθορισμός σχεδίων για προσλήψεις στο Δημόσιο( σε διαβούλευση με την ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ.)

13. Σχέδιο λήψης πρόσθετων μέτρων που θα περιορίζουν τη συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους.

14. Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές.

15. Νόμος για την απλοποίηση και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού.

16. Επικαιροποίηση νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.

17. Αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την χρέωση (δικαιώματα) για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας.

18. Θέσπιση νομοθεσίας για την εκχώρηση των αδειών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και των διαδικασιών αδειοδότησης.

19. Αξιοποίηση των συμμετοχών σε ROSCO και ΓΑΙΑΟΣΕ και κατάρτιση νέου επιχειρηματικού σχέδιο για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

20. Ενεργοποίση του συστήματος κεντρικών προμηθειών και να υπάρξει σύστημα στατιστικής καταγραφής σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, αρχικά στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

21. Αποσύνδεση των αμοιβών δικηγόρων και μηχανικών από συναλλαγές που φορολογούνται (π.χ. συμβόλαια ακινήτων).

22. Διευκόλυνση της εισόδου στο δικηγορικό επάγγελμα και αποσαφήνιση της φύσης των δικηγορικών αμοιβών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

23. Να τεθεί σε λειτουργία το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης για την ίδρυση επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών Προσόντων.

24. Λήψη μέτρων για να μειωθεί κατά 50% το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης, όπως αυτό μετράται από την Παγκόσμια Τράπεζα.

25. Μέτρα για την μείωση των τιμών στην αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όπως π.χ. άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, περισσότερες περιόδους εκπτώσεων και διευκόλυνση των προωθητικών ενεργειών και προσφορών εκτός των περιόδων εκπτώσεων, μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια των πωλήσεων, κ.α.

26. Απελευθέρωση του λιανικού εμπορίου με παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους και την απελευθέρωση πώλησης επιλεγμένων προϊόντων (π.χ. βιταμίνες).

27. Θέσπιση νέου πλαισίου για την ακτοπλοΐα που θα περιορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων εκπτώσεων στα εισιτήρια και θα καθιστά πιο ευέλικτες τις εργασιακές σχέσεις.

28. Η Τράπεζα της Ελλάδα να έχει ολοκληρώσει μέσα στον Ιούνιο τα νέα τεστ αντοχής των τραπεζών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία της τρόικας

29. Μεταφορά των καλών στοιχείων του ενεργητικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου σε μια συστημική τράπεζα

30. Βελτίωσης της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών και σύνταξη εκθέσεων αρχής γενομένης από τον Ιούνιο.

31. Αλλαγή των εσωτερικών κανονισμών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

32. Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

33. Δημιουργία στο ΕΤΕΑ ηλεκτρονικού συστήματος ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.

34. Μείωση των τιμών των φαρμάκων με την επόμενη λίστα φαρμάκων που θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2013.

35. Μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων στο 15%.

36. Διασφάλιση δημοσίευσης ετήσιων ισολογισμών από όλα τα νοσοκομεία.

37. Επέκταση των προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας για τους μακροχρόνια άνεργους. Για τη δόση του δ’ τριμήνου ύψους 4,4 δισ. ευρώ

38. Αναλυτική λίστα με τους προς κατάργηση φόρους υπέρ τρίτων

39. Ενεργοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού

40. Περιορισμός του αριθμού των εφοριών σε 120 σε ολόκληρη την χώρα

41. Κατάρτιση ειδικής έκθεσης για την κοινωνική προστασία

42. Υπαγωγή 25.000 δημοσίων υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας.

43. Μεταφορά της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταβατικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

44. Νομοθεσία για την μεταρρύθμιση του συστήματος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με διεύρυνση της βάσης και μείωση κατά 3,9% των ασφαλιστικών εισφορών

45. Αξιολόγηση της ρύθμισης για την εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο

ΠΠ

10 σκέψεις σχετικά με το “45 Βήματα για την Αναπτυξη

 1. Ανεξαρτήτως του πώς μπορεί να αξιολογηθούν τα συγκεκριμένα (ή όποια άλλα) μέτρα, ή της αποτελεσματικότητάς τους, η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύ χειρότερα προβλήματα από το (τραγικό) οικονομικό.

  Όσο παραμένουμε μυωπικά προσηλωμένοι στην οικονομία, τόσο η πατρίδα μας θα βουλιάζει στο έρεβος… Όπως βούλιαζε πριν το Μνημόνιο, όταν και πάλι την οικονομία μόνο σκεφτόμαστε (αν και τότε προτεραιότητα ήταν οι σπατάλες και όχι το συμμάζεμα).

  Μου αρέσει!

 2. «Αποσύνδεση των αμοιβών δικηγόρων και μηχανικών από συναλλαγές που φορολογούνται (π.χ. συμβόλαια ακινήτων).»
  Με λίγα λόγια όλη η μάσα θα πηγαίνει στους συμβολαιογράφους…Δηλαδή διώχνουν από τα συμβόλαια δικηγόρους-μηχανικούς που έχει πρακτική χρήση η υπογραφή τους και κρατάνε τους συμβολαιογράφους που προφανώς θα πάρουν και τις αντίστοιχες αμοιβές.Μηχανικοί φτωχοί υπάρχουν αρκετοί, δικηγόροι φτωχοί υπάρχουν πολλοί, αλλά φτωχός συμβολαιογράφος δεν υπαρχει.
  Πρόκειται για νομική εργασία που θα έκανε κι ένας απλός γραμματέας με πτυχίο ΤΕΙ βιβλιοθηκονομίας, νομική εργασία copy-paste του σαλονιού που πληρώνεται όσο ολόκληρος δικαστικός αγώνας σε 2 βαθμούς δικαιοσύνης με απίστευτο τρέξιμο και αγωνία.
  Γιατί η Τρόικα ευνοεί τους συμβολαιογράφους;
  Μα γιατί είναι όλοι Μασόνοι και οι γυναίκες κόρες Μασόνων και σύζυγοι μεγαλοπαραγόντων της εγχώριας διαπλοκής.Δεν υπάρχει ούτε ένας φτωχός συμβολαιογράφος.Και σκεφτείτε ότι σε ελάχιστες χώρες ανά την υφήλιο υπάρχει το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, πχ στην Κύρπο δεν υπάρχουν συμβολαιογράφοι.
  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι πιο καλοπληρωμένοι επιστήμονες του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα είναι οι φαρμακοποιοί και οι συμβολαιογράφοι.΄
  Τέλος, το επάγγελμα του συμβολαιογράφου είναι το πιο κλειστό επάγγελμα που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα και φυσικά ενώ έχουν γίνει «πράματα και θάματα» σε τόσους τομείς της οικονομίας οι εκλεκτοί συμβολαιογράφοι δεν έχουν αγγιχθεί ούτε στο ελάχιστο από Τροικανούς και τρικομματική κυβέρνηση!

  Μου αρέσει!

 3. Καί οι 45 δράσεις υποτίθεται είναι σύμφυτες μέ τή σωστή λειτουργία ενός ευνομούμενου κράτους……στό δικό μας πελατειακό κρἀτος,οι δράσεις αυτές θά αφανήσουν τά κόμματα τής νδ.πασόκ,σικέ αριστεράς….επομένως
  όσο κυβερνάνε αυτά τά πελατειακά κόμματα,ΔΕΝ υπάρχει καμμία ελπίδα εκσυγχρονισμού..προσοχή ΟΧΙ σημιτικού…….

  Μου αρέσει!

 4. Απο γενικολογιες αλλο τιποτα. Βαθος προτασεων 0.
  Φτιαξτε την παιδεια καταρχην. Απαγορευστε στα κομματα να συμετεχουν με οποιοδηποτε τροπο σε δημοσιους οργανισμους. Ξεκινηστε 5 στρατηγικα 5ετη σχεδια καινοτομιας με ανακλιση στην Ελλαδα 10000 Ελληνων επιστημονων με σοβαρα κινητρα. Παραδειγμα: Ελληνικο μαχητικο αεροπλανο 5της γενιας, Ελληνικο διαστημικο οχημα. 1 Δις ανα προγραμα φτανει και περισευει συμφωνα με υπαρχοντα σχεδια.
  Παραλληλα καθε οικογενεια να ξαναριζωσει στις παραδοσεις μας. Σε 5 χρονια η Ελλαδα θα εχει κανει ζηλευτη επανεκινιση.

  Μου αρέσει!

 5. Και τώρα μερικά απλά βηματάκια για να ξεφύγουμε από τις ύαινες – ξένους και ντόπιους – που μας καταβροχθίζουν ..σιγά-σιγά..στράτα..στρατούλα…έτσι..έτσι…

  1 Λογιστική διερεύνηση ΚΑΙ άρα επαναδιαπραγματευση του χρέους.. Η Ελλάδα αναγνώρισε μεταπολεμικά το προπολεμικό χρέος και μάλιστα με προσαύξηση,χάρισε το χρέος στην γερμανία,δεν έλαβε ενίσχυση από τον α΄.π.π παρά το ότι της το είχαν υποσχεθεί .(αντάντ,κατσαπλιό των αγγλογάλλων στην Θεσσαλονίκη),έχει λαμβάνειν για δεινά,καταστροφές και ληστείες από τον β΄.π.π…Και στο κάτω-κάτω της γραφής ,πού είναι ο λογαριασμός με τα εκατοντάδες δις ρε τοκογλύφε για να τον ελέγξω; Εδώ και στο μανάβικο ελέγχουμε την απόδειξη ..
  2 Φορολόγηση καταθέσεων εξωτερικού ελλήνων καταθετών με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκτός άν αποδείξουν ότι έχουν φορολογηθεί .
  3 Πάγια περιουσιακά στοιχεία φορολογούνται το ίδιο είτε ανήκουν σε οφ σορ είτε στο ΚΙΣ είτε οπουδήποτε.Τέρμα οι χαριστικές ρυθμίσεις στα «μανάρια»
  4 Καθορισμός ΕΟΖ και άμεση εκμετάλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας πετρέλαιο,ουράνιο,διάμαντια,χρυσός -και της γεωθερμίας με την δημιουργία χιλιάδων στρεμμάτων θερμοκηπίων οπωροκηπευτικών.
  5 Ελεγχος του πόθεν έσχες στους δημόσιους υπαλλήλους -πολιτικάντηδες-δικαστικοί-και απαγόρευση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άμα τη συνταξιοδότησή τους- Έφαρμογή στην πράξη του συντάγματος περί ισονομίας των Ελλήνων πολιτών χωρίς διακρίσεις..
  6 Κυκλοφορία δικού μας νομίσματος και επαναδημιουργία της δικής μας Τράπεζας Ελλάδος μακρυά από την ληστοσυμμορία που αποκαλούν Ε.Ε και του ευρώ , αποδίδοντας παράλληλα ευθύνες για την σωτηρία των τραπεζών εις βάρος μικροομολογιούχων και καταθετών ,μικρομετόχων με παράλληλη αποζημίωσή τους έναντι της κρατικής -κοινοβουλευτικής μεθόδευσης και δολιότητας τοκογλυφικής πατρότητας .
  7 Παραδειγματική τιμωρία των προδοτών που υπόγραψαν μνημόνια και συμβάσεις παραδίδοντας την χώρα αιχμάλωτη στους κατσαπλιάδες των «αγορών» είτε αποδειχτεί ότι τα άρπαξαν είτε όχι.
  8 Ανώτατη κοινοβουλευτική θητεία 8 ετη για τους βουλευτές και μάλιστα χωρίς να κολυμπούν μέσα στα άσυλα και τα προνόμια λες και είναι τρελλοί ή λουδοβίκοι.Στην πολιτική προσφέρεις δεν κατσαπλιάζεις .
  9 Ασυμβατότητα των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης με δουλειές στο δημόσιο .

  Τώρα άμα εξακολουθήσουμε να σέρνουμε το κάρο στις λάσπες και στις πέτρες εκεί που μας οδήγησαν οι λουδοβίκοι οδηγοί που εξακολουθούν να είναι στο κάρο ,να κάνουν πάρτυ και να μας μαστιγώνουν για να ξεφύγουμε από εκεί χωρίς κανένας να κατεβαίνει να σπρώξει για να μην λερωθεί ,όχι 45 μέτρα ,αλλά 450 θα βάζουν τον μήνα..Τα ζώα όλοι καταλαβαίνουν πότε κουράζονται όταν τραβούν το κάρο,αλλά τους ξένους λίγο τους νοιάζει άμα ψοφήσουν από την κούραση.Λοιπόν εμείς θα πεθάνουμε κουβαλώντας ευρωπίθηκους και αμερικανοπήθικους οδηγούς οι οποίοι θα μας μαστιγώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνουν από τα ξένα αφεντικά τους ,ή θα τους πιάσουμε από το σβέρκο να τους πετάξουμε στις λάσπες που μας οδήγησαν να τους ζέψουμε και αυτούς και να τους «ενθαρρύνουμε» με το μαστίγιο που χρησιμοποιούσαν αυτοί για να σπρώξουν και αυτοί μπας και βγούμε; Οσο είναι πάντως στα καθαρά γλεντώντας και μαστιγώνοντάς μας δεν ενοχλούνται ,και δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παρά να ακολουθούν τις εντολές των αφεντικών τους ..

  Μου αρέσει!

 6. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά ήταν να γίνουν έως τον Ιούνιο του 2013, προγραμματισμένα από τον Δεκέμβριο του 2012.
  Για να δείτε πως λειτουργούν, τίποτα δεν έγινε εδώ και 6 μήνες.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.