Ένας τρόπος ώστε η δικαιοσύνη να εθελοτυφλεί

Ποιά Δικαιοσύνη θα ασχοληθεί με το αυτονόητο;

Όταν είναι κανείς καλοπληρωμένος, αδρανεί.
Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ενός άλλου θεού.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109/ΦΕΚ 16/τ’ Α/ 23 ΙΑΝ, 2013
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 29
Η περίπτωση 39 της υποπαραγράφου Γ1 της παρα−
γράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013 − 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς/και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276), όπως ισχύει και

περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 2/38031/0022/7.6.2010 (Β΄ 898), θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) η τέταρτη (4η) δόση έως την 31η Ιανουαρίου του 2013,
β) η πέμπτη (5η) δόση το Μάρτιο του 2014,
γ) η πέμπτη (5η) δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα καταβληθεί το Νοέμβριο του 2014.»

Ν.3620/ΦΕΚ 276/τ’ Α/ 07-06-2007
άρθρο 5 παρ.9

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται το ύψος, ο χρόνος, ο τρόπος και οι όροι καταβολής έκτακτης παροχής προς τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, όλων των βαθμίδων. Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια πενταετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το πρώτο
και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βασικών μισθών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1), 30 (παρ. Α1 και Β), 31, 32 και 33 (παρ. Α1, Β και Γ) του ν. 3205/ 2003. Η παροχή αυτή φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25%, δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση και είναι ανεξάρτητη από το εκάστοτε ισχύον ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Η καταβολή της ανωτέρω παροχής ουδεμία αξίωση μπορεί να δημιουργήσει σε βάρος των ασφαλιστικών οργανισμών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

3 σκέψεις σχετικά με το “Ένας τρόπος ώστε η δικαιοσύνη να εθελοτυφλεί

  1. Ο οδοστρωτηρας ειναι αμειλικτος. Απλως αφηνει τους χρησιμους ηληθιους τελευταιους. Διορατικοτης μηδεν.

    Μου αρέσει!

  2. καλε μου αρθρογραφε για ποια δικαιοσυνη μιλας? τη πλυστρα κ τη καθαριστρα του πολιτικου συστηματος? στην ελλαδα η δικαιοσυνη λειτουργει με το τι μου δινεις να σε ξελασπωσω… κ για να μην ειμαι αφοριστικη στα ανωτατα κλιμακια των δικαστικων γιατι στα πρωτοδικεια κ στα ειρηνοδικεια που γινεται η μεγαλη λατζα αυτοι ειναι σκλαβοι των ανωτερων τους κ κανουν τη δουλεια τους με φιλοτιμο οσο τους επιτρεπει το συστημα τους !!! εισαγγελεας σακκας τα εχει πει ολα !

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.