ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΚΑΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΩΤΙΑ!

Εξοργίστηκε ο τ. υπουργός από την θρασύτατη απάντηση του διορισμένου υπουργού οικονομικών…

Σύσταση και δράση offshore εταιρειών στην Ελλάδα.

Στις 10-6-2013 είχα υποβάλλει ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την σύσταση και δράση εξωχώριων-υπεράκτιων (offshore) εταιρειών στην Ελλάδα. Οφείλω να ομολογήσω από την απάντησή σας ότι εξεπλάγην τόσο με τον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όσο και με το σχεδόν 0,5% αυτών που έχετε ελέγξει μέχρι σήμερα! Κρίνω μάλιστα πως η πλειοψηφία των ερωτημάτων μου, κατά τρόπο κοινοβουλευτικά αντιδεοντολογικό, δεν απαντήθηκε ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρώ σκόπιμο να επανέλθω με νέα ερώτηση, η οποία συμπεριλαμβάνει τόσο τα αναπάντητα ερωτήματα όσο και νέα διευκρινιστικά επί τη βάσει των απαντήσεών σας.

Ειδικότερα, στην ερώτησή μου σας είχα αναφέρει πως υπάρχει πρόβλημα σχετικά με τον έλεγχο ως προς την σύσταση εκατοντάδων υπεράκτιων, εξωχώριων ή offshore εταιρειών σε περιοχές της Ελλάδας, όπως στα Νέα Στείρα και στην Κύμη Ευβοίας, στο Κρανίδι Αργολίδας και αλλαχού, ενώ αναζητούνται στοιχεία από τις αρμόδιες Αρχές για την ύπαρξη παρόμοιων εταιρειών στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Σας είχα ζητήσει μάλιστα να μας πληροφορήσετε εάν τηρείται κατάλογος με τις offshore εταιρείες που έχουν συσταθεί και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ποιός είναι ο αριθμός τους, πού έχουν έδρα, πόσες από αυτές έχουν ελεγχθεί και ποιά είναι τα έσοδα που έχουν αποδοθεί από αυτούς τους ελέγχους στο δημόσιο. Η απάντησή σας ήταν πως:

«Με τις Α.Υ.Ο. που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄3067/20-11-2012 και στο ΦΕΚ Β΄2604/25-9-2012, ανατέθηκε στο ΔΕΚ Αθηνών η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων 24 εξωχώριων εταιρειών της Δ.Ο.Υ. Κύμης και των 161 εξωχώριων εταιρειών της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου αντίστοιχα.

 

Με αφορμή τις ανωτέρω υποθέσεις καταγράφηκαν οι off-shore εταιρείες με ακίνητα στην Ελλάδα και έχουν καταγραφεί συνολικά 6.575 αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα.

 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο σχεδίου για το φορολογικό έλεγχο των εξωχώριων εταιρειών της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν προτεραιοποιηθεί και αποσταλεί για έλεγχο σχετικές υποθέσεις στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, για αρκετές από τις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν προκύψει οριστικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία από το ΟΠΣ ELENXIS και την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στο σύνολο της χώρας διενεργείται έλεγχος σε 315 εταιρείες, εκ των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε τριάντα τέσσερις (34) υποθέσεις, για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί συνολικά 40.068.785,61€.

 

Ο έλεγχος των υπολοίπων υποθέσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (σε διάφορα στάδια) και τα αποτελέσματα αυτών θα γνωστοποιηθούν με την ολοκλήρωσή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου».

Παρόλο που αναφέρονται στην απάντησή σας δύο εκ των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται ένας συνολικός αριθμός 185 offshore εταιρειών, δεν αναφέρεται σε ποιά άλλα σημεία ανά την Ελλάδα βρίσκονται οι υπόλοιπες ή άλλες offshore εταιρείες.

Στο ερώτημά μου σχετικά με το ποιοί είναι οι ειδικοί λόγοι δραστηριοποίησης των εν λόγω εταιρειών στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας οφείλω να ομολογήσω πως δεν δόθηκε καμμία απάντηση.

Τέλος, στο ερώτημά μου εάν μπορεί να γίνει έλεγχος του μετοχολογίου των εν Ελλάδι καταγεγραμμένων offshore μέχρι φυσικών προσώπων, η απάντησή σας δεν με «εφώτισε» ιδιαιτέρως. Συγκεκριμένα αναφέρατε ότι:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 “φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις” ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους».

Επειδή όπως τα στοιχεία καταδεικνύουν, υπάρχει τοις πράγμασι άρνηση ουσιαστικού ελέγχου των offshore εταιρειών εν Ελλάδι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι αρμόδιοι και σεις ως εποπτεύων υπουργός, υπέχων σχετική ευθύνη, να χαρακτηρισθούν ότι έτσι (μη) ενεργούντες πρόκειται ενδεχομένως για κάλυψη ή, επί το ποινικότερον, υπόθαλψη φοροφυγάδων και άλλων συναφών εγκληματιών.

Επειδή δεν είναι δίκαιο οι τίμιοι και νομοταγείς πολίτες να πληρώνουν φόρο π.χ. στον ελάχιστο τόκο επί των καταθέσεών τους, μολονότι οι τόκοι έχουν ήδη φορολογηθεί.

Επειδή από την άλλη πλευρά οι μέτοχοι των offshore εταιρειών φαίνεται να μην ελέγχονται ούτε να φορολογούνται και να αποκρύπτουν έτσι μέχρι και δισεκατομμύρια ευρώ, πολλά εκ των οποίων μπορεί να είναι «μαύρα» και ίσως να προέρχονται ακόμη και από παράνομες δραστηριότητες. Η δε τοποθέτηση (των δισ.) στις offshore να αποτελεί – ως λέγεται – κλασσική μέθοδο «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».

Επειδή ο έλεγχος του μόλις 0,5% των offshore, ήτοι 34 εταιρειών, αποφέρει 40 εκ. ευρώ στο δημόσιο, σημαίνει πως ο έλεγχος και των 6.575 offshore μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 8 δισ. ευρώ!

Επειδή πρέπει, τέλος, να λειτουργήσουν οι αρμόδιοι με βάση τις κατά νόμον ευθύνες και κατά νόμον προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση, αφήνοντας κατά μέρος τους νεολογισμούς τύπου «έχουν προτεραιοποιηθεί» και τις συναφείς περιφράσεις της απαντήσεώς σας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1)      Είναι όλες (οι 6.575) οι offshore που εντοπίσατε εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων ή υπάρχουν και άλλων σκοπών και ενδιαφερόντων; Και αν ναι, ποιά είναι τα άλλα ενδιαφέροντα ή οι δραστηριότητές τους; Οι «εκμετάλλευσης ακινήτων» καταβάλλουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το διαβόητο «χαράτσι», καθώς και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ); Με ποιά αποτελέσματα;

2)      Για ποιόν λόγο από τις 6.575 offshore εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διενεργείται έλεγχος μόλις σε 315 και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί μόνο σε 34 (!) εξ αυτών; Σε πόσο χρόνο έγινε ο έλεγχος αυτού του 0,5% των εξωχώριων-υπεράκτιων εταιρειών; Και σε πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και για τις υπόλοιπες 6.541;

3)      Από τα περίπου 40 εκ. ευρώ που βεβαιώθηκαν στις 34 offshore εταιρείες, πόσα έχουν εισπραχθεί; Και πόσο είναι το υπολογιζόμενο όφελος που θα αποφέρει στο δημόσιο ο έλεγχος των υπολοίπων εταιρειών; Είναι όντως 8 δισ. όπως χονδρικά υπολογίζεται ως ανωτέρω;

4)      Σε ποιές άλλες περιοχές πλην της Κύμης και του Κρανιδίου δραστηριοποιούνται offshore εταιρείες;

5)      Ποιοί είναι οι ειδικοί λόγοι δραστηριοποίησης των εν λόγω εταιρειών στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας;

6)      Μπορεί να γίνει έλεγχος του μετοχολογίου των εν Ελλάδι καταγεγραμμένων offshore μέχρι φυσικών προσώπων; Και εάν ναι, όπως είναι νομικά βέβαιο, ποιά τα αποτελέσματα;

7)      Ποιά είναι τα αποτελέσματα των διμερών συνεργασιών της Ελλάδας με άλλες χώρες του εξωτερικού μέχρι σήμερα, όσον αφορά την αποκάλυψη offshore εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ή ελληνικού ενδιαφέροντος;

Σημείωση: Συνυποβάλλεται ομοία ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο που είχα υποβάλει στις 10-6-2013.–

 

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 

Βύρων Γ. Πολύδωρας

ΝΔ/Β΄ Αθηνών

7 σκέψεις σχετικά με το “ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΚΑΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΩΤΙΑ!

 1. Μας κάνει πλάκα και ο Πολύδωρας τώρα.
  Δεν παν στο διάολο όλοι οι γαλαζοπράσινοι. Τώρα κάποιοι εξαυτών μας το παίζουν αντιστασιακοί, αντιμνημονιακοί και αντικυβερνητικοί. Βρε άει στο διάολο. Κάνουν τάχα και ερωτήσεις, για να φανούν ότι αγωνίζονται για εμάς, για να δικαιολογήσουν τάχα την ύπαρξή τους στη βουλή.

  Μου αρέσει!

  1. Και έτσι να είναι Πέτρο και πάλι δεν πειράζει.
   Ας τους να αλληλοστριμώχνονται και να αλληλοαποκαλύπτονται. Μας συμφέρει αυτό.

   Μου αρέσει!

 2. ΒΥΡΩΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΗΞΕΡΟ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ OFFSHORE ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ.ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ?

  Μου αρέσει!

 3. Αντι ρε πολύδωρα να κανεις ερωτήσεις στο λαμογιο του σιμιτη γιατι δεν ρωτας κατευθείαν τον πρωθυπουργό σου το αλλο το λαμογιο ? η κανεις πως δεν καταλαβαινεις ? αμα δεν σου αρεσει ο στουρναρας βγες και κραξτον στα καναλια και παρακίνησε τον κοσμο να μην πληρωνει φορους και εκτακτες εισφορες μεχρι να βαλει χερι στις offshore ! ολα τα αλλα που κανεις ειναι καυλοβοσκες που λενε και στο χωριο μου !

  Μου αρέσει!

 4. Και τωρα τι πρεπει να κανω;
  Να κουναω την ουρα μου….εξω γλωσσα…..και γαβ…γαβ;
  ΤΑ σερνει στο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ;;;;
  ο ποιητης ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΣ;;;;;
  ΤΩΡΑ ανακαλυψε τι ειναι οι παρακτιες εταιρειες;;;;;
  ΟΤΑΝ ηταν υπουργος……χρόόονια πολιτικος……
  με τι…..ησχολειτο……παρακαλω;;;;;;;;
  ΟΤΑΝ περιβοητος συναδελφος του Νεοδημοκραφτης…..σκανδαλισε το Πανελληνιον με …..δεκα (10) λεωωωω!!!! τετοιες εταιρειες…….
  που ητο ο ποιητης;;;;;;
  αντε στρατηγε……σε αλλα πενηντα χρονια……
  θα ερωτησεις…..τι εστι……ΜΚΟ……!!!!!
  ελλληνες…..ψηφοφοροι…..περαστικα σας!

  Στουρναρα, απαξιωσε να απαντησεις….
  Ο ποιητης μας…προσβαλλει…..

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.