Όλο το παρασκήνιο για την παιδεία: Ποιό είναι το «σχέδιο Β» που επεξεργάζεται το υπουργείο – Τι θα κάνουν οι πρυτάνεις.

https://olympiada.files.wordpress.com/2013/09/a3862-dspphoto.gifΣύμφωνα με πληροφορίες έχουν σταλεί 10 σημεία-δείκτες για τον υπολογισμό των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που θα μπουν σύντομα σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο που έστειλε το υπουργείο Παιδείας σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, προτείνονται οι παρακάτω δείκτες:

1. Καταγραφή ανά σχέση εργασίας (μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), ανά επίπεδο εκπαίδευσης και κλάδο του υφισταμένου προσωπικού.

2. Καταγραφή του πλήθους των τμημάτων ανά ίδρυμα, των μελών διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού στα πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ και της γεωγραφικής διασποράς, εφόσον υπάρχει, σε πόλεις του ιδρύματος.

3. Υπολογισμός με βάση τους εισακτέους των τμημάτων για το 2013 πολλαπλασιαζόμενους επί τα έτη σπουδών τους +2 και λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή ανά τμήμα ανάλογα με τον εργαστηριακό τους χαρακτήρα (πολυτεχνικά τμήματα, ιατρικά τμήματα κτλ.) και τον εξυπηρετούμενο ετήσιο φοιτητικό πληθυσμό του ιδρύματος.

4. Υπολογισμός των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των τμημάτων (πλήθος διοικητικών υπαλλήλων ανά τμήμα).

5. Υπολογισμός των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους του εξυπηρετούμενου φοιτητικού πληθυσμού κάθε ιδρύματος (πλήθος διοικητικών υπαλλήλων ανά 100 εξυπηρετούμενους φοιτητές).

6. Υπολογισμός των απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των διδασκόντων.

7. Υπολογισμός των μέσων σταθμικών απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους με βάση τις τρεις προηγούμενες παραμέτρους ορίζοντας συντελεστές βαρύτητας για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες.

8. Ορισμός συντελεστή βαρύτητας με βάση τη γεωγραφική διασπορά των τμημάτων του ιδρύματος ανά πόλη.

9. Υπολογισμός των τελικών απαιτήσεων σε διοικητικό προσωπικό ανά ίδρυμα βάσει του γινομένου των απαιτήσεων του σημείου 7 επί τον συντελεστή βαρύτητας βάσει της γεωγραφικής διασποράς σε πόλεις (σημείο 8).

10. Υπολογισμός των πλεονασμάτων και των κενών σε διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος ως τη διαφορά του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού του (σημείο 1) και των τελικών απαιτήσεων (σημείο 9).

Ως τις 29 του μήνα θα έχουν προκύψει και τα ποιοτικά κριτήρια (η μοριοδότηση δηλαδή) με την οποία θα επιλεγούν οι διοικητικοί υπάλληλοι που πλεονάζουν και μπορούν να μπουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Απο την πλευρά τους οι πρυτάνεις συνέρχονται σήμερα σε έκτακτη Σύνοδο πρυτάνεων στο Λαύριο με αποκλειστικό θέμα τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων τους και τη στάση τους για το θέμα.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Όλο το παρασκήνιο για την παιδεία: Ποιό είναι το «σχέδιο Β» που επεξεργάζεται το υπουργείο – Τι θα κάνουν οι πρυτάνεις.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.