Φέρνουν νέο νόμο για να περιορίσουν τις εξουσίες του Δημητριάδη

dimitriadis_katheteΔεν μπορούν να τον διώξουν και στην κυπριακή Βουλή φέρνουν νόμο για να του περιορίσουν τις εξουσίες..

Πρόταση νόμου κατέθεσαν τα κόμματα της κυπριακής βουλής, που θα περιορίζει τις εξουσίες του διοικητή σε σχέση με τις εργασίες των τραπεζών, όπως μεταδίδει το Stockwatch.

Την πρόταση υπογράφουν όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ και του ΕΥΡΩΚΟ και στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή του ΔΣ της ΚΤ στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου προτείνεται η τροποποίηση του νόμου της περί της ΚΤ, έτσι ώστε όχι μόνο οι αποφάσεις που αφορούν θέματα χορήγησης άδειας και άσκησης εργασιών πιστωτικού ιδρύματος, αλλά και οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων νόμο, να λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της ΚΤ.

Με την αλλαγή επιδιώκεται όπως ακόμα σε ζητήματα λειτουργίας των τραπεζών, οι αποφάσεις να λαμβάνονται από το ΔΣ αντί μόνο από το διοικητή.

Η πρόταση ακολουθεί την ένταση που προκλήθηκε για τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των διοικητικών συμβούλων της Τρ. Κύπρου. Λόγω της καθυστέρησης και των φημών για απόρριψη συμβούλων, ο ΔΗΣΥ είχε υποστηρίξει ότι τις αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα λαμβάνει το ΔΣ και όχι ο διοικητής.

Γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της ΚΤ ξεκαθάρισε προσωρινά το θέμα δίνοντας όμως την ευκαιρία στα κόμματα να το επαναφέρουν με πρόταση νόμου.

Είναι η τρίτη φορά που τα κόμματα παρεμβαίνουν στις εξουσίες της ΚΤ, σύμφωνα με το Stockwatch.

Προηγήθηκε ο διορισμός δύο εκτελεστικών συμβούλων στο ΔΣ της ΚΤ παρά τις ενστάσεις της ΕΚΤ.

Προηγήθηκε επίσης η αλλαγή του νόμου εξυγίανσης με τη συμπερίληψη σε αυτήν του υπουργού οικονομικών και της προέδρου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Η τρόικα είχε εκφράσει τη διαφωνία με την αλλαγή δύο μήνες πριν.

Για το τελευταίο ζήτημα η έκθεση του ΔΝΤ για την αξιολόγηση της Κύπρου, αναφέρει ότι η αλλαγή στη σύσταση της αρχής εξυγίανσης «θα συζητηθεί με τις αρχές στην επόμενη αξιολόγηση για να διασφαλιστεί ότι ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ότι συνεχίζει να προστατεύει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Κύπρο».