ΑΡΘΡΟ – ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ NEW EUROPE ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2009! Και ακόμα ο Γεωργίου ελεύθερος…

Οι παραβάσεις και πλημμέλειες της Eurostat οδήγησαν σε γιγαντιαία αύξηση το χρέος της Ελλάδας

Διαβάστε την μετάφραση (στο τέλος το πρωτότυπο)

New Europe

10 Νοεμβρίου 2013

Απίστευτη αποκάλυψη προκαθορισμένων άδικων στατιστικών στοιχείων

Ας σκεφτούμε για λίγο τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά το χρέος των Γαλλικών συγκοινωνιών και αστικών μεταφορών, που περιλαμβάνει τα λεωφορεία, τα τραμ, το μετρό, τους σιδηροδρόμους, το δίκτυο PAM εξυπηρέτησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες κοκ, μεταφερόταν στους λογαριασμούς του δημοσίου. Σε τελευταία ανάλυση, το Γαλλικό σύστημα συγκοινωνιών επιδοτείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κράτος.  Λοιπόν, η καταστροφή αυτή, που ο καθένας μπορεί να φανταστεί για την Γαλλία σε μια τέτοια περίπτωση, δεν συνέβη στην Γαλλία και αυτό ήταν σωστό. Όμως, αυτό συνέβη στην Ελλάδα! Οι Έλληνες και οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να μάθουν τι συνέβη στην Ελλάδα και γιατί συνέβη.

Όλοι μας στην Ευρώπη έχουμε συμφωνήσει να εφαρμόζουμε ορισμένους όρους και συνθήκες που ονομάζονται Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και ο πρώτος που πρέπει να το κάνει αυτό είναι, αλλοίμονο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, αν οι δημόσιες επιχειρήσεις μεταφορών παρέχουν υπηρεσίες λόγω κυβερνητικών ή Ευρωπαϊκών κοινωνικο-οικονομικών πολιτικών, τότε αυτές οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να επιδοτηθούν ή αποζημιωθούν για τις ζημίες που υφίστανται ως αποτέλεσμα των τιμών που χρεώνουν οι οποίες είναι μικρότερες από τις τιμές που θα χρέωναν σε διαφορετική περίπτωση. Αυτή η αποζημίωση ή επιδότηση δεν συνεπάγεται μεταφορά του χρέους των επιχειρήσεων αυτών στο δημόσιο χρέος της χώρας. Λοιπόν, απάντηση δεν έχει ακόμα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το γιατί, μετά από δύο δεκαετίες εφαρμογής των κοινών κανόνων, η Ελλάδα ξαφνικά το 2009-10 αντιμετωπίστηκε διαφορετικά από την Γαλλία ή οιαδήποτε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ.

Κοιτάζοντας την πολυπλοκότητα των κριτηρίων της Eurostat που απαιτούνται προκειμένου μια δημόσια επιχείρηση να μετακινηθεί στον δημόσιο τομέα, φαίνεται ότι στην περίπτωση της Ελλάδας η δουλειά έγινε με βεβιασμένη αγνόηση των κανονικών διαδικασιών. Υπάρχει προφανής παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου κατά την εφαρμογή του κριτηρίου που αποκαλείται 50% και το οποίο ορίζεται ως η θεσμική απαίτηση ότι τα έσοδα από πωλήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών των δημοσίων επιχειρήσεων πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του κόστους παραγωγής τους. Με την μη αναγνώριση της παραπάνω αποζημίωσης ως «έσοδο από πωλήσεις», καθώς και με την ταυτόχρονη εξολοκλήρου μεταφορά των εμπορικών αποσβέσεων 100 ετών των δημοσίων επιχειρήσεων μέσα στις δαπάνες ενός μόνον έτους, του 2009, η Eurostat κατόρθωσε να δικαιολογήσει την μη ικανοποίηση εκ μέρους των δημοσίων επιχειρήσεων του κριτηρίου 50%.

Υπάρχουν πρόσθετες περιπτώσεις παραβίασης του Δικαίου. Μέχρι το 2009, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τώρα αποκαλούμενη ΕΛΣΤΑΤ, μαζί με την Eurostat, είχαν αποφασίσει ότι το χρέος των δημοσίων επιχειρήσεων δεν ήταν μέρος του δημοσίου χρέους, διότι η χρηματοδότηση της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις αυτές ήταν στην μορφή μετοχών αυξάνοντας έτσι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της κυβέρνησης ως μετόχου στις επιχειρήσεις αυτές. Αυτή είναι η κοινή πρακτική στις Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί από όλους του Ευρωπαίους εταίρους.

Τον Απρίλιο 2010, η εκτίμηση του ελλείμματος του 2009 δημοσιεύτηκε από την Eurostat, η οποία εγγυήθηκε ότι το τελικό δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας δεν θα υφίστατο περαιτέρω αλλαγές μεγαλύτερες του 0,5% πάνω-κάτω. Επάνω στην βάση αυτή, τον Μάιο 2010 οι χώρες της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ στήριξαν την Ελλάδα με 110 δισεκ. ευρώ οικονομικής βοήθειας. Έξι μήνες αργότερα, η Eurostat πέταξε στα σκουπίδια το 0,5% και αύξησε το τελικό δημόσιο έλλειμμα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, παρά του ότι μεγάλες αναθεωρήσεις σαν αυτή είναι αντίθετες με τον γενικά αποδεκτό Κώδικα Στατιστικών Πρακτικών.

Η πλήρως απροσδόκητη και ανεξήγητη ενέργεια της Eurostat βασίστηκε στην μεταφορά 17 δημοσίων επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια καταστροφική ψευδής διόγκωση του δημοσίου χρέους και ελλείμματος της χώρας για το έτος 2009, και από τότε η διόγκωση αυτή μεταφέρεται διαχρονικά και έχει υποχρεώσει την χώρα να τρικλίζει κάτω από ένα άδικο υπερβολικό φορτίο, το οποίο διαβρώνει τις σχέσεις της με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα ζητήματα αυτά παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει πρόσφατα απαντήσει γραπτώς διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. Χωρίς να αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ισχυρίζεται ότι ο Ελληνικός νόμος που καλύπτει τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες είναι διαφορετικός από τον Ευρωπαϊκό νόμο διότι ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης δεν βασίζεται στο παραχθέν προϊόν του ΟΑΣΑ (εταιρεία-συντονιστής, ή holding company,  των επιχειρήσεων αστικών μεταφορών, όπως είναι ακριβώς και η Γαλλική εταιρεία STIF). Αυτός ο ισχυρισμός είναι εξαιρετικά αναληθής για τρεις λόγους: ο ΟΑΣΑ είναι εταιρεία-συντονιστής που ενεργεί ως ομπρέλα των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών σε μία περιοχή της Ελλάδος, την Αττική, και κατά συνέπεια ο ΟΑΣΑ δεν εκτελεί ο ίδιος συγκοινωνιακό έργο, όπως ακριβώς γίνεται και με την Γαλλική STIF.  Δεύτερον, εάν κάποιος διαβάσει τον Ελληνικό νόμο με ανοικτά και μη-προκατειλημμένα μάτια, εύκολα θα ιδεί ότι ο Ελληνικός μαθηματικός τύπος βασίζεται στο «παραχθέν προϊόν και τον αριθμό των επιβατών», διαπίστωση που είναι αντίθετη, αλλοίμονο, με αυτά που βεβαιώνει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτον, αν ο Ελληνικός νόμος που καλύπτει τις δημόσιες συγκοινωνιακές επιχειρήσεις δεν ήταν σύμφωνος με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τότε η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει προβεί σε ενέργειες για να διασφαλίσει την εναρμόνιση των όρων και συνθηκών ανταγωνισμού στις μεταφορές, σύμφωνα με την Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Τέτοιες ενέργειες ποτέ δεν έγιναν.

Στις απαντήσεις της, που δόθηκαν μετά από πίεση της Ευρωπαϊκής Βουλής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέφυγε σε σκανδαλώδεις ισχυρισμούς, παρέχοντας ακόμα και μια αναφορά σε μικρή υποσημείωση στο Εγχειρίδιο της Eurostat του έτους 2013, η οποία (υποσημείωση) δεν υπήρχε πριν τον Φεβρουάριο 2013, και, επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπλανητικά δεν αναφέρει την ημερομηνία του Εγχειριδίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Εγχειρίδιο αυτό ήταν του 2010. Επίσης, παρατηρήσαμε το παρακάτω γεγονός: το 2010 η Eurostat μετακίνησε έναν αριθμό δημοσίων επιχειρήσεων στον δημόσιο τομέα, και, ένα χρόνο αργότερα, το 2011, η Eurostat τις μετέφερε πάλι πίσω στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, παρατηρούμε ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την άδικη και εγκληματική διόγκωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Αυτό αποδεικνύει μια εντυπωσιακή ταχυδακτυλουργία: τώρα το βλέπεις, τώρα δεν το βλέπεις. Το κόλπο: αμέσως μετά το σαμάρωμα του δημοσίου τομέα με τα ιδιωτικά χρέη των δημοσίων επιχειρήσεων, σώζοντας έτσι τις Γερμανικές τράπεζες από την χρεοκοπία, αυτές οι ίδιες επιχειρήσεις μετακινούνται πάλι πίσω στον ιδιωτικό τομέα, όπου ανήκαν από το 1993. Τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, οι οποίοι απαιτούν ότι η αρχική μετακίνηση στον δημόσιο τομέα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνον εάν κρινόταν ότι δικαιολογείτο για αρκετά χρόνια πριν και αρκετά χρόνια μετά την αρχική μετακίνηση.

Τα παραπτώματα της Eurostat προς την Ελλάδα μας θυμίζουν τον αυθορμητισμό με τον οποίο ο κ. Αλμούνια, τότε Επίτροπος επί των Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, και τώρα Επίτροπος επί του Ανταγωνισμού, αντέδρασε στις 21 Οκτωβρίου 2009, όταν άκουσε την αναθεώρηση προς τα επάνω του Ελληνικού δημοσίου χρέους του 2009. Ο Αλμούνια είπε: «Θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη και γιατί συνέβη. Σοβαρές διαφοροποιήσεις θα απαιτήσουν μια ανοικτή και σε βάθος διερεύνηση». Η διερεύνηση ποτέ δεν έλαβε χώρα, αλλά τέσσερα χρόνια μετά, στις 21 Οκτωβρίου 2013, ο Αλμούνια είπε: «Το πρόβλημα της ΕΕ είναι η μη λογοδοσία».

Το να πούμε ότι έχει δίκιο δεν είναι αρκετό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurostat με το να αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά στοιχεία χωρίς να δίνουν λόγο έχουν οδηγήσει στο φίμωμα υπεύθυνων φωνών στην Ελληνική ΕΛΣΤΑΤ, η οποία έχει απομείνει σήμερα χωρίς το 7-μελές της Συμβούλιο και κάτω από την εξουσία ενός ανδρός – του ιδίου ανδρός ο οποίος βρίσκεται υπό την κατηγορία της διάπραξης κακουργηματικών πράξεων και οποίος υποτίθεται ότι διοικεί το στατιστικό σύστημα της χώρας, αλλά και την στατιστική της Υπηρεσία: ένα μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ψευδές δημόσιο έλλειμμα και χρέος του 2009 έχει δημιουργήσει μια φοβερή ρουφήχτρα που καταβροχθίζει τα δισεκατομμύρια του Ευρωπαίου φορολογούμενου – και που δεν γνωρίζουμε τον προορισμό αυτών των δισεκατομμυρίων ευρώ – και έχει οδηγήσει και σε σπιράλ θανάτου την Ελλάδα, η οποία ήταν ανάμεσα στα 10 πρώτα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με έναν σκληρά εργαζόμενο πληθυσμό ο οποίος έχασε το 7% των μελών του στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει τεράστια συνεισφορά στην οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής ΕΕ. Το ερώτημα είναι: Πώς είναι δυνατόν η ΕΕ να προχωρήσει μπροστά με ένα από τα μέλη του πυρήνα της να αντιμετωπίζεται τόσο άδικα; Τα στατιστικά γεγονότα του 2009 απαιτούν μια σε βάθος, σοβαρή διερεύνηση και όχι παρεμβάσεις για να εμποδιστεί το έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως πράττει η Eurostat. Τα πράγματα πρέπει να τεθούν σε σωστή βάση και η Ελλάδα να αποκατασταθεί. Δεν υπάρχει άρνηση του χρέους, η άρνηση αφορά το ψευδές και εγκληματικό μέρος του.

An astonishing revelation of unjustly fixed statistics

Eurostat’s failures greatly increase the size of Greece’s debt

by

Basil A. Coronakis

10/11/2013 – 11:58am

Let us think for a moment what would happen if, all of a sudden, the debt of the French transport system, covering buses, trams, the metro, the RER and OPTILE and the PAM network for disabled people and so on, were all transferred to the government’s accounts. After all, the French transport system is heavily subsidised by the state. Well, the disaster one can only imagine did not happen in France, and rightly so, but it did happen in Greece! Greeks and all other European citizens have the right to know what happened in Greece and why it happened.

All of us in Europe have agreed to comply with certain terms and conditions called European Regulations and the first to do so is, alas, the European Commission. Therefore, if public transport companies provide a service, because of a governmental or European socio-economic policy, then these public companies must be compensated or subsidised for losses incurred as a result of charging prices lower than what they would have otherwise charged. This compensation or subsidy does not entail the transfer of their debt to the country’s public debt. Well, an answer has not yet been provided by the European Commission as to why, after two decades of applying the common rules, Greece was suddenly in 2009-2010 treated differently from France or any other EU member state.

Looking into the complexity of the Eurostat criteria required to be fulfilled in order for a public company to be moved into the public sector, it seems that, in the case of Greece, the job was done with a hasty disregard for normal procedures. There is an apparent breach of European Law in the application of the so called 50% criterion defined as the institutional requirement that the revenue from sales of products or services of the public companies cover at least the 50% of their production cost. By not treating the above compensation as “revenue from sales” and at the same time lumping commercial depreciation of 100 years into the 2009 one-year expenses, Eurostat was able to justify the non-conformity of the public companies with the 50% criterion.

There are additional instances of breach of Law. Until 2009, Greece’s Statistical Authority (ELSTAT), together with Eurostat, had decided that the debt of public enterprises (public utility companies) could not be part of the public debt, because the government’s finance was in the form of shares thus increasing the property rights of the government as a shareholder on these companies. This is the common practice in the rest of the European countries, according to European Regulations agreed by all European partners.

In April 2010, an estimate of the 2009 deficit was published by Eurostat, which guaranteed that Greece’s final public deficit figure was not going to undergo further changes by more than 0.5% of GDP either downwards or upwards. On this basis, in May 2010, the Eurozone countries and the IMF supported Greece with €110bn of financial assistance. Six months later, Eurostat scrapped the 0.5% and raised the final public deficit by 2 percentage points, despite such major revisions being contrary to the commonly accepted Code of Statistical Practice.

Eurostat’s totally unexpected and unexplained action was based on the transfer of 17 public companies from the private to the public sector. The end result was a devastating false augmentation of the country’s public debt and deficit for the year 2009, which since then has been carried on and on forcing the country to stagger under an unjustified extra burden, which is souring its relations with the rest of Europe.

The issues were brought to the European Parliament and the European Commission, which have recently replied in writing by distorting the truth. Without referring to all the reported issues, their answer claims that the Greek law covering passenger transport companies is different from the European Law because the formula to calculate the amount of compensation is not based on the produced output of OASA (a holding company like the French STIF). This is profoundly untrue for three reasons: OASA is a holding company acting as an umbrella of the passenger transport companies in one of Greece’s regions, Attica, and as a consequence OASA does not have transport output of its own, as is the case exactly with STIF. Second, if one reads the Greek law with open, unprejudiced eyes, they will easily learn that the Greek formula is based on “the produced output and the passenger count”, contrary, alas, to what the European Commission reply asserts. Third, if the Greek law covering the public passenger transport companies was not in agreement with the corresponding European Regulations, then the Commission would have acted to secure harmonisation of provisions affecting competition in transport, according to the treaty establishing the European Economic Community. Such actions never occurred.

In its answers, given in fact under pressure from the European Parliament, the European Commission has resorted to other outrageous claims by even providing a small footnote reference reported in the 2013 Eurostat Manual, which, first, did not exist before February 2013, and, second, is misleadingly reported without the actual date. We also note the following fact: in 2010, Eurostat moved a number of public enterprises to the public sector, and, one year later, in 2011, Eurostat moved them again, back into the private sector. Thus, we observe that the Commission has recognised the unjust and felonious augmentation of Greece’s public debt, but they do not want to admit it. This is proved by an impressive sleight of hand: now you see it, now you don’t. The trick: immediately after the public sector was saddled with these companies’ debt, saving this way the German banks from bankruptcy, these same companies were moved again back into the private sector, where they belonged since 1993. Such actions are strictly forbidden by the European Regulations, which require that the initial transfer to the public sector might be justified only if it was judged that it had been in force for several years before and after its initial transfer.

Eurostat’s mistakes towards Greece bring to memory the spontaneity, with which Mr Joaquin Almunia, then Commissioner for Economic and Monetary Affairs (now Commissioner for Competition), reacted on 21 October 2009, when he heard a revised forecast for Greece’s 2009 public deficit. Almunia said: “We want to know what has happened and why it has happened. Serious discrepancies will require an open and deep investigation”. The investigation never took place, but four years later, on October 21, Almunia said: “The EU’s problem is unaccountability”.

Saying he is right is not enough. By their unaccountable attitude toward fiscal statistics, the European Commission and Eurostat have led to the silencing of responsible voices at Greece’s ELSTAT, which is now left without its seven-member board and under one man’s authority – the same man who is under felony charges and who is supposed to manage both the country’s statistical system and its statistical office: a unique phenomenon in Europe. As described above, the 2009 false public deficit and debt have created a horrific whirlpool swallowing European taxpayer’s billions – whose destination is unknown – and a debt death-spiral of a country, which has been among the 10 first EC member states, with a proven hard-working population, who lost 7% of its population in the Second World War and who can hugely contribute to the construction of a more democratic European Union. The question is: How can the EU go on with one of its core members being so unjustly treated? The 2009 statistical events need an in-depth, serious investigation and not interventions to block Greece’s judicial procedures, as Eurostat is doing. Things have to be put right and Greece’s reinstatement must ensue. Public debt is not refused, what is refused is its untrue and felonious part.

47 σκέψεις σχετικά με το “ΑΡΘΡΟ – ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ NEW EUROPE ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2009! Και ακόμα ο Γεωργίου ελεύθερος…

 1. Το άρθρο είναι εξαιρετικό. Φυσικά δεν πρόκειται να ακουστεί ΚΙΧ σε κανένα από τα ΜΜΕ που κόπτονται υποτίθεται για τον πολίτη και για τη Δημοκρατία.
  Σιχαμένοι υποκριτές, θα συνεχίσουν το ίδιο τροπάριο της συγκάλυψης, στηρίζοντας την αδιέξοδη πολιτική που μας οδηγεί και μαθηματικά σε θάνατο και υποδούλωση.

  Μου αρέσει!

   1. ΑΛΗΤΕΣ ΠΑΣΟΚΟΝΤΑΒΑΤΖΗΔΟΕΡΓΟΛΑΒΟΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ΕΜΠΡΟΣ ΛΑΕ, ΜΗ ΣΚΥΒΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ,
    Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ,
    ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.

    Μου αρέσει!

   2. Οι 153 της Μνημονιακής συγκυβέρνησης… Μην ξεχάσετε να τους ξαναψηφίσετε…. Διαδώστε το βίντεο για να μάθουν όλοι ποιοι εθνοσωτήρες μας σώζουν το τελευταίο διάστημα…

    Μου αρέσει!

  1. Καθένας πια γνωρίζει –με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών- ότι το έλλειμμα που παρέδωσε η Κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή στην Κυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου τον Οκτώβριο του 2009, ήταν 9,3%. Και με τα μέτρα που η Κυβέρνηση Καραμανλή είχε προγραμματίσει και είχε λάβει –ακόμη και μέσα στην προεκλογική περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 2009- θα ήταν στο τέλος του 2009 6,5%, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ του κ. Γιάννη Παπαθανασίου και του αρμόδιου τότε Επιτρόπου κ. Χοακίμ Αλμούνια τον Ιούλιο του 2009. Άρα το ποσοστό που αναφέρετε είναι «δημιούργημα» της καταστροφικής πολιτικής –«λεφτά υπάρχουν»- του κ. Γ. Παπανδρέου και της ΕΛΣΤΑΤ της εποχής εκείνης. Η οποία δέχθηκε χωρίς ίχνος αντίστασης την εγκληματική και χωρίς καμία τεκμηρίωση υπερδιόγκωση του ελλείμματος. Και για την οποία η σημερινή ηγεσία της είναι υπόδικη –σε βαθμό κακουργήματος- ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτή την αλήθεια δεν πρόκειται να την αποκρύψουν εκείνα τα δημοσιογραφικά «παπαγαλάκια» που υπηρέτησαν «προθύμως» τις Κυβερνήσεις των κ.κ. Κ. Σημίτη και Γ. Παπανδρέου.

   Μου αρέσει!

  2. Η Κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή υπηρέτησε, στο ακέραιο, τον Τόπο και το Λαό μας. Είπε πολλά και σημαντικά «όχι» -τουλάχιστον τρία- για να υπερασπισθεί το δημόσιο συμφέρον, πρωτίστως δε την εθνική κυριαρχία και τους θεσμούς. «Φυσικό» ήταν λοιπόν να ενοχλήσει πολλούς, «εντός και εκτός των τειχών»

   Μου αρέσει!

  3. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!!!!!!!

   1. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 προχώρησε σε επιστροφές φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τις πάγωσε από τον Ιανουάριο. Ακόμη και στο πρώτο εννεάμηνο του 2010 και ενώ προηγήθηκαν έντονες διαμαρτυρίες από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, οι επιστροφές φόρων υπολείπονταν κατά 200 εκατ. ευρώ περίπου, σε σχέση με το 2009.

   2. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες του έτους, πλήρωσε 1,2 δισ. ευρώ για χρέη νοσοκομείων, χωρίς να κάνει την αναγκαία διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές για να περιορίσει την οφειλή.

   3. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αύξησε τις δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 0,7 δισ. ευρώ.

   4. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 δαπάνησε 0,5 δισ. ευρώ για την πρώτη δόση του επιδόματος αλληλεγγύης.

   5. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 μετέθεσε για το 2010 την είσπραξη του ΕΤΑΚ που αναλογούσε στο 2009, ύψους 0,6 δισ. ευρώ.

   6. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αύξησε κατά 0,2 δισ. τις δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε σχέση με τις ήδη αυξημένες προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας. Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν, ότι στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2010 περιέκοψε τις πληρωμές για το ΠΔΕ κατά 30,3% σε σχέση με το 2009, προκειμένου να εμφανίσει ότι το έλλειμμα μειώθηκε.

   7. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 κατήργησε τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους (που επανέφερε αργότερα), την επιβολή φόρου στα λαχεία, το ξυστό και τα σκάφη αναψυχής (που επίσης επανέφερε αργότερα) χάνοντας έτσι έσοδα 2,2 δισ. ευρώ.

   8. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αύξησε τις δαπάνες για οδοιπορικά, τις λειτουργικές δαπάνες και προμήθειες του Δημοσίου κατά 0,7 δισ. ευρώ επιπλέον των δαπανών που θα έκανε αν διατηρούσε το ρυθμό του πρώτου 9μήνου.

   9. Η κυβέρνηση ΓΑΠ, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 και ενώ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για δήθεν κατάρρευση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, έχασε κυριολεκτικά κάθε έλεγχο στα έσοδα Η υστέρηση εσόδων στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2009 σε σχέση με το 2008 ήταν 1,1 δισ. ευρώ. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, για να φθάσει στο σύνολο του έτους περίπου στα 3 δισ. ευρώ! Δηλαδή, στο τελευταίο τρίμηνο οι απώλειες εσόδων ήταν διπλάσιες από ό,τι στο 9μηνο που ήμασταν κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση κατάφερνε να διατηρήσει τις, έστω και μη ικανοποιητικές κατά το ΠΑΣΟΚ, επιδόσεις της ΝΔ στο διάστημα που είχε την ευθύνη, (αν για παράδειγμα δεν καθυστερούσε τρεις μήνες να τοποθετήσει γενικό γραμματέα στο υπουργείο Οικονομικών) τότε ο προϋπολογισμός θα είχε επιπλέον έσοδα 1,7 δισ. ευρώ.

   Μου αρέσει!

   1. Kαι η Κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή αφού υπηρέτησε, στο ακέραιο, τον Τόπο και το Λαό μας
    κατάλαβε ότι δεν είχε αρχίδια να προχωρήσει,
    και άφησε τον ΓΑΠ να μας γαμήσει.

    Λάμπη μαζί σου. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Παλιό αλλά καλό,!!!!!!

    ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!!!!!!!

    Τι να πούμε ξερω γω Εντάξει.

    Μου αρέσει!

   2. Λάμπη, που πάντα λάμπεις, ο ΓΑΠ δεν ήθελε έσοδα, όλοι το ξέρουμε, όλοι το καταλάβαμε από τις καθυστερήσεις.
    Όταν ξεκουμπιστούν οι πασοκοπολανιτες και αναλάβει πατριωτική κυβέρνηση, ας ψάξει στο υπ.οικονομικών τι ακριβώς συνέβαινε τότε.

    Μου αρέσει!

  4. Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ GORDON BROWN, ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΔΗΛΩΣΕ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009.

   Μου αρέσει!

 2. Ο Γεωργίου είναι ελευθερος η Πεδιαδίτη το ίδιο κι η Κουτζαμάνη είναι η puppet του καθεστώτος!
  ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΕΙΣΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΚΙ ΑΝΑΞΙΑ ΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ.

  ΠΟΙΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ «ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ» ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΑΝ ΝΑ ΚΟΝΟΜΗΣΕΙ «ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΣ»;;;;;

  Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΕΣ.

  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ -ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ

  Μου αρέσει!

  1. Σοφία, κράτησέ το αυτό το άρθρο…. Δεν είναι τυχαίο.. το έστειλα στην olympia.. δες τι γράφω στο attikanea. Προς το πάρόν, δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτε άλλο.
   Δεν είναι απλά «άλλο ένα άρθρο». Είναι το άρθρο -ΣΤΑΘΜΟΣ, για όσα ακολουθήσουν.
   Όσο για τον AnyparktOs , λυπάμαι που κάποιοι είναι όντως ανύπαρκτοι και εμμένουν σε πολιτικές αυτών που μας οδήγησαν εδώ… Εξακολουθούν να βλέπουν στα πρόσωπα του Γιώργου Παπανδρέου και του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, τους… σωτήρες.

   Μου αρέσει!

   1. ψάξε καλά το θέμα ΧΑ

    να μην εκπλαγείς αργότερα

    γιατί μετά τον Ιωάννη Καποδίστρια

    είμαστε όλο εκπλήξεις

    από εθνάρχες μέχρι ηγέτες

    όλοι μας πρόδωσαν

    Μου αρέσει!

 3. ΠEΣ ΣTO MAΣTOPA THN KPEMAΛA ΠOY ΓPAΦEI ΓEΩPΓIOY TO ΣKOINI NA EINAI ΠOΛY ANΘEKTIKO, MH ΓINEI KANEENAA ATYXHMAA KAI KOΠEI TO ΣKOINI KAI ANAΓKAPTOYME NA TOY ΔΩΣOYMEE XAAPH.EIΔIKA AYTO TO KAΘAPMA ΔEN ΠPEΠEI NAΓΛYTΩΣEI ME TIΠOTA. EΞTPA XONTPO TO ΣKOINI OΠΩΣ ΓIA ΓAΠ TOYPKOΓΛOY KAI some-are-ass

  Μου αρέσει!

  1. αυτό το κάθαρμα

   συνεργάζεται με τα καθάρματα της ΕΕ

   και της Αμερικής Νο2 – αυτής του Ρόθτσάϊλντ, ΔΝΤ και τα ρέστα

   Μου αρέσει!

 4. Κουράστηκα να κάνω «ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» για το τι θα συνέβαινε σε άλλη χωρα αν αυτό ή αυτά που συνέβησαν στην δικιά μας εμειναν ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ.Ε λοιπον όλοι ξερουμε τι θα γινόταν αλλά μιά ευνομουμενη χωρα ΔΕΝ μπορει να πορευθεί με υποθέσεις..

  Μου αρέσει!

  1. Αντίδραση δεν βλέπω Αμετανόητε. Είδες εσύ καμιά αντίδραση από τους βολευτές;
   Η άξια κυρία Γεωργαντά αντιμετώπησε το τέρας μόνη της και μπράβο της. Το σχέδιο τους όμως προχωρεί, δυστυχώς.
   Εμείς έχουμε σχέδιο;

   Μου αρέσει!

   1. Kοίταξε κάτι φίλε Αρμονία.
    Το έχω ξαναγράψει…
    Ο Ελληνικός Λαός βγήκε στους δρόμους…
    Οργανώθηκε σιγά-σιγά σε διάφορα κοινωνικά κινήματα…
    Ψάχνεται…
    Προσπαθεί…
    Ομως.
    Το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν βοηθάει είναι αλήθεια…
    Θα βρούμε το δρόμο μας αργά ή γρήγορα…
    Περνάμε πολύ δύσκολες καταστάσεις…ίσως και δυσκολότερες όπως π.χ. η Αργεντινή…
    Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε…ατομικά και συλλογικά…
    Για ένα πράγμα όμως είμαι σίγουρος…
    ΑΥΤΟΙ δεν θα τη γλυτώσουν όσο Υπάρχουν ΕΛΛΗΝΕΣ σαν τη Γεωργαντά…
    Και υπάρχουν ΠΟΛΛΟΙ…δεν φαίνονται όμως
    Ομόνοια χρειάζεται και ΣΩΣΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ για τον Λαό.
    Οχι για το μεγάλο Κεφάλαιο Ντόπιο και Ξένο που ΛΗΣΤΕΥΕΙ και ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ μία χώρα…
    Οι ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ είναι αδίστακτες…και τα λόμπυ των Βρυξελλών έχουν μιζάρει πολλούς για να κάνουν τη δουλειά τους…
    Αυτά…

    Μου αρέσει!

 5. Δεν πρόκειται για λάθος, αλλά για έγκλημα και μάλιστα προμελητημένο. Προκάλεσε την καταστροφή ενός ολόκληρου έθνους και εξαθλίωσε το λαό του. Είναι σκανδαλώδες το ότι οι υπεύθυνοι, που είναι γνωστοί, κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι. Και, οπωσδήποτε, αν υπήρχει μια Κυβέρνηση για τους Έλληνες, θα έπρεπε να φέρει κατεπειγόντως το θέμα στα ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια, απαιτώντας αποζημίωση και άμεση διακοπή των μνημονίων και του όλου συνονθυλεύματος. Βέβαια, οι 5000 περίπου που αυτοκτόνησαν δεν ξανάρχονται στη ζωή, αλλά τουλάχιστον να μην προσθεθούν και άλλοι. Αλλά, επειδή, τίποτε δεν κουνιέται από το επίσημο κράτος, αλλά και επειδή η αποκάλυψη αυτή, επίσημη πια γιατί ανεπίσημη προυπήρχε, θα μπορούσε να μας σώσει, θα πρέπει κάτι να γίνει από όλους εμάς. Να μην πετάξει και αυτή η ευκαιρία!

  Μου αρέσει!

 6. τό ……»Άρθρο», είναι μιά μπούρδα καί μισή,
  πού, εάν ένας γνωρίζων ανάγνωση καί μή ών, βεβαίως, … «Πατριώτης»,
  εάν λοιπόν, τό διαβάσει μέ ΠΡΟΣΟΧΗ, θά αντιληφθή ότι : (α).τό έλλειμμα, όχι μόνον
  ΥΠΗΡΧΕ, αλλά ήταν καί ΘΕΟΡΑΤΟ, τό άτιμο……, καί
  (β). η EUROSTAT τά είχε λάβει όόόόλα τά παρελκόμενα υπ’ όψιν της καί ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ, (διότι έτσι τής γούσταρε) νά τό συνυπολογίσει ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ.
  καί δέν θά ρώταγε τόν Μπάρμπα μου τόν ψεύτη, δηλαδή, τό ελληνικό Μπουρδέλλο, εγνωσμένως.

  Καί, ΕΓΩ, πιστεύω τήν EUROSTAT , καί όχι τούς απατεων-έλληνες, πού κοροϊδεύουν καί τή μάννα τους τήν ίδια, χρόνια ολόκληρα, πρκειμένου νά κονομήσουνε κανά δανειάκι νά τήν βγάλουνε , …τρώγοντες καί ..περδόμενοι περί …»Πατριωτισμού».

  Άστε, ρέ ..έγκυρες ΟΛΥΜΠΙΤΣΕΣ, μέ τό …….ομοίας σας, Παν-Βουλγαρικής εγκυρότητος NEW EUROPE, τών «γνωστών» ελληναράδων «ΔημοσιοΚάφρων» ……

  Βρέ Θεομπαίχτες, ΚΑΙ τό έλλειμμα υπήρχε, θεόρατο, μέχρι τόν ουρανό,
  ΚΑΙ όλη η Υφήλιος είχε αποφασίσει νά μήν δώση ούτε τά σκατά της στούς ψευτοΘόδωρους ελληνόΓυφτους, κι’ άς ψοφάγανε τής πείνας….

  Αλλά, έτσι ΑΚΡΙΒΩΣ είναι ο ορισμός τού αχάριστου σκατόΓυφτου.

  Μου αρέσει!

  1. Όσο και να θέλεις να περνιέσαι για ανύπαρκτος το ξέρουμε πολύ καλά πως είσαι ο Νο 1 υπαρκτός εχθρός . Και θέλω να σ’ευχαριστήσω που βγαίνεις έτσι θαρετά και μας τα χώνεις εδώ , γιατί κάθε φορά που το κάνεις μας υπενθυμίζεις σε ποιόν ΑΚΡΙΒΩΣ θα πρεπει να αντισταθούμε και με ποιόν ΑΚΡΙΒΩΣ έχουμε να πολεμήσουμε . Και στο υπόσχομαι προσωπικά πως ο πόλεμος θα είναι τόσο ανύπαρκτος όσο ανύπαρκτος είσαι κι εσύ .

   Ένας αχάριστος σκατόγυφτος.

   Μου αρέσει!

 7. Στη συνέντευξή του λοιπόν ο κ. Παπακωνσταντίνου παραδέχτηκε ότι προσέθεσαν στο έλλειμμα, χρέη του Δημοσίου προς ΔΕΚΟ και άλλα στοιχεία που δεν προσμετρούνταν μέχρι τότε…Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι έγινε για να μη τα κρύβουμε κάτω από το χαλί

  Σύμφωνα με τα όσα απάντησε ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Σεμέτα στον κ. Χουντή, ενώ τα χρέη των νοσοκομείων θα έπρεπε να καταγράφονται ως δαπάνες στα αντίστοιχα έτη στα οποία έπρεπε να είχαν πληρωθεί, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αμέσως μόλις ανέλαβε, και χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση επιβεβλημένη από την Κομισιόν ή τη Eurostat, φούσκωσε με τα χρέη των νοσοκομείων μόνο τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ετών 2008 και 2009!

  Η Κομισιόν δεν ζήτησε ΠΟΤΕ να μπουν τα χρέη των νοσοκομείων στο έλλειμμα του 2009

  *Silver alert
  Άναζητούμε εισαγγελέα…..με όρχεις.

  Μου αρέσει!

   1. Οι Οικονομικοι Εισαγγελεις Πεπονης-Μουζακιτης,ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ,κατι που διατυπωθηκε με επιστολη τους(2 Μαϊου 2013)προς το Ανωτατο Δικαστικο Συμβουλιο του Αρειου Παγου.
    Εαν ηθελαν θα μπορουσαν να συνεχισουν.
    Λεμε τωρα…

    Μου αρέσει!

 8. «Στη συνέντευξή του λοιπόν ο κ. Παπακωνσταντίνου παραδέχτηκε ότι προσέθεσαν στο έλλειμμα, χρέη του Δημοσίου προς ΔΕΚΟ και άλλα στοιχεία που δεν προσμετρούνταν μέχρι τότε…Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι έγινε για να μη τα κρύβουμε κάτω από το χαλί…Αυτό που δεν είπε ήταν γιατί ενώ αυξήθηκε το έλλειμμα με πρόσθετα στοιχεία(οπότε παραδέχτηκε ότι δε του είπε κανένας ψέμματα)επί μήνες κατηγορούσε τη προηγούμενη κυβέρνηση, που τους κληροδότησε 36 δίς έλλειμμα για απόκρυψη στοιχείων, διασύροντας έτσι τη χώρα….»

  Κείμενο δημοσιευμένο από τις 06-10-2011
  σχετικό link: http://www.logiastarata.gr/2011/10/blog-post_6305.html

  Δυστυχώς,σήμερα απλοί άνθρωποι κάνουν αυτά που οι θεσμοί έπρεπε να φροντίζουν…..Και είναι άνθρωποι που τα λένε από το 2009 αυτά…..

  Μου αρέσει!

 9. Δεν πάνε να γράφουνε ότι θέλουν οι κουτόφραγκοι εδώ οι χαχόλοι θα πίνουν το αφέψημα κουτόχορτου που τους σερβίρουμε εδώ και χρόνια….θα σκέφτηκαν οι κύριοι (το Π κεφαλαίο)

  Μου αρέσει!

 10. .. > ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ..

  Στο νησί της Υδρας οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί, αλλά οι αρμόδιοι είναι χαρακτηριστικά απόντες. Να σημειωθεί ότι κατά της ιδιωτικοποίησης του ιστορικού λιμανιού της Υδρας και κυρίως κατά της διαχείρισης και εκμετάλλευσης από τουρκική εταιρία τάσσεται με ψήφισμά του το δημοτικό συμβούλιο του νησιού του Αργοσαρωνικού.
  Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λήφθηκε ομόφωνα, διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
  «Το δημοτικό συμβούλιο δηλώνει ομόφωνα για άλλη μια φορά την πλήρη αντίθεση του Δήμου Υδρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Υδρας στην ιδιωτικοποίηση του ιστορικού λιμανιού της Υδρας. Πολλώ δε μάλλον στην πιθανότητα ανάληψης της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του ιστορικού λιμανιού μας από τουρκική εταιρία. Η Υδρα για ιστορικούς και μόνο λόγους δεν αντέχει σε μια τέτοια παραχώρηση».
  Επιπλέον, τόσο ο Δήμος Υδρας όσο και το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Υδρας έχουν προσφύγει στο ΣτΕ για ακύρωση της κοινής υπουργικής απόφασης για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού.
  Μεταξύ των διεκδικητών του λιμανιού της Υδρας είναι ο τουρκικός όμιλος Dogus του Ferit Şahenk, που μέσα σε έναν μήνα σάρωσε τον ομοεθνή ανταγωνιστή του, τον όμιλο Koc, βάζοντας πόδι, πέραν του Φλοίσβου (όμιλος Λάτση), και στις μαρίνες των Γουβιών στην Κέρκυρα, της Λευκάδας και της Ζέας, μέσω της εξαγοράς από την D-Marin του 50%

  ..Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ , .. http://greeknation.blogspot.gr/2013/11/blog-post_1223.html

  Μου αρέσει!

 11. Από 2 δισ. € έκαστος. Ο ένας για να πάει στο νησί και ο άλλος για να κάνει κωλοτούμπα.

  Γάματα λέμε. Δεν θα ανοίξουν το ρημάδι τους οι τρελοί ελληνοαμερικανοί…Θα τ΄ ανοίξουν δεν γίνεται. Γιατί έχουν ψυχή και @@

  Μου αρέσει!

 12. Για μια φορά ακόμη οι Ευρωπαίοι «εταίροι» μας είναι εναντίον μας.
  Σε όλη την νεοελληνική ιστορία το ίδιο πράγμα. Ολη η Ευρώπη εναντίον μας.
  Δεν μπορεί, είμαστε ξεχωριστός λαός για να αντέχουμε τόσα χρόνια τόσα πολλά.

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.