ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δύο διορισμένοι υπέγραψαν την δολοφονία της πατρίδας. Δεν αρκεί το «ανάθεμα».

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟκλικ στην φωτό

Τους καλύπτουν. Υπέγραψαν την υποδούλωση και έπειτα λήστεψαν ανενόχλητοι κάθε πόρο δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Διέλυσαν τραπεζικά ιδρύματα, κάλυψαν θαλασσοδάνεια, έβλεπαν μίζες κακούργων να πηγαινοέρχονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Δεν αρκεί το ιστορικό ανάθεμα. Δεν μπορεί η γενιά μας να τους αφήσει ατιμώρητους.

Δεν υπάρχει παραγραφή στην έσχατη προδοσία, στην κακουργηματική απιστία και την απάτη.

Oκ. Προβόπουλος που έχει υπογράψει την σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης, σίγουρα την έχει διαβάσει και σίγουρα ξέρει τι υπέγραψε.

Γνώριζε τα πάντα…

Δείτε τι έχουν υπογράψει και τι έχουν μεθοδεύσει για να παρακάμψουν το κοινοβούλιο…
Εμείς σας είχαμε ενημερώσει για αυτά που ακολουθούν από το ξεκίνημα της ιστορίας τον Μάιο του 2010.
Έχουμε μάλιστα αφιερώσει πολλά άρθρα και είχαμε αναδείξει το μέγα ζήτημα του ότι, ”Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας”.

Επειδή πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για το μνημόνιο και την σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης…για το ποιος την διάβασε, πόσο την διάβασε κλπ…
Η σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης είναι 121 σελίδες και έχει 7 παραρτήματα.
Το Παράρτημα 4 είναι το : Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης
Δείτε τι γράφεται σε αυτό ..

κλικ στην φωτό

Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή εκτελεστότητα της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η συνυπογραφή της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης από τον […ονοματεπώνυμο], Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα τον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη.

Καταλάβατε τι έκαναν;;
Mε την υπογραφή του κ. Προβόπουλου, προσπαθούν να κατοχυρώσουν την νομιμότητα, εγκυρότητα ή εκτελεστότητα της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα (σελίδα 31 της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης):

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μας είναι ότι:

1. Κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά δεσμευτικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελληνική Δημοκρατία, ο Δανειολήπτης, σε εκτέλεση της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης από τον […ονοματεπώνυμο], Υπουργό Οικονομικών, έχει έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο αυτό. Ειδικότερα, οι διατάξεις της Σύμβασης που αφορούν την προκαταβολή Δανείων είναι απολύτως έγκυρες.
2. Η εκ μέρους του Δανειολήπτη εφαρμογή, αποδοχή και καλή εκτέλεση της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης: (i) έχουν πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη.
3. Καμία διάταξη στη Σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώματα του Δανειολήπτη να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγματική πληρωμή για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο της Σύμβασης.
4. Η Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για την εφαρμογή κατά του Δανειολήπτη και του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη. Η εφαρμογή της Σύμβασης δεν είναι αντίθετη με κανόνες δημόσιας τάξης του ελληνικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν τον Δανειολήπτη.
5. Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή εκτελεστότητα της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία.
6. Δεν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για την εκτέλεση και συμμόρφωση προς τη Σύμβαση ούτε για την πληρωμή ή μεταβίβαση κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και άλλων δαπανών που οφείλονται δυνάμει της Σύμβασης.
7. Δεν απαιτείται έλεγχος συναλλάγματος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη προμήθεια για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει της Σύμβασης.
8. Η συνυπογραφή της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης από τον […ονοματεπώνυμο], Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα τον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη.
9. Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή δικαίου, που δεσμεύει το Δανειολήπτη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
10. Ο Δανειολήπτης υπάγεται νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Σύμβαση και κάθε απόφαση του δικαστηρίου αυτού θα είναι οριστική και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.
11. Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής – ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση.

Μας το θύμισε το http://aienaristeyein.com/2013/11/20/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CE%BA-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CF%8C/

Και ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

40 σκέψεις σχετικά με το “ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δύο διορισμένοι υπέγραψαν την δολοφονία της πατρίδας. Δεν αρκεί το «ανάθεμα».

 1. Τό έγκλημα τής εσχάτης προδοσίας είναι καραμπινάτα αποδεδειγμένο,οι ένοχοι είναι πασίγνωστοι..κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι..απομένει ή εκτέλεση τής προβλεπόμενης ποινής,γιά τό έγκλημα τής εσχάτης προδοσίας….ακόμη καί όπως προβλέπει τό αρθρο 120 τού ισχύοντος Συντάγματος…..

  Μου αρέσει!

  1. Τραιανός Παν. ΕΑΜ .Β ΥΔΡΟΧΟΟΣ :
   http://eamb-ydrohoos.blogspot.gr/2010/09/blog-post_11.html#more

   Οι ιδιωτικές τράπεζες με χρήματα των Ελλήνων έχουν διαλύσει την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Οι ιδιωτικές τράπεζες ήταν οι «πεμπτοφαλαγγίτες», που κατέστρεψαν τα πάντα στην Ελλάδα. Αυτές χρηματοδοτήθηκαν από τις Λέσχες των ξένων ιμπεριαλιστών και των τοκογλύφων, για να τους επιτρέψουν να κατακτήσουν στην κυριολεξία τη χώρα μας. Απ’ όπου και να τις πιάσεις, θα «λερωθείς». Οι περισσότερες έγιναν χωρίς χρήματα. Ιδρύθηκαν ελέω κράτους και λειτούργησαν με τα χρήματα και τις περιουσίες, τις οποίες άρπαξαν παρανόμως από τους πολίτες. Με τζάμπα εξαγορές πρώην κρατικών τραπεζών και με δανεικά τοκογλύφων ξεκίνησαν το «λειτούργημά» τους. Λεηλάτησαν τους Έλληνες πολίτες, για να ξεπληρώσουν τους ξένους τοκογλύφους και να πλουτίσουν οι δωσίλογοι-μπατίρια, οι οποίοι παρίσταναν τους τραπεζίτες.

   ΥΓ. 1
   Σε οποιοδήποτε ευνομούμενο κράτος του κόσμου θα αρκούσαν αυτά τα στοιχεία για να επέμβει ένας εισαγγελέας. Όταν οι διαχειριστές και οι σφετεριστές μιας περιουσίας έχουν τέτοιες ειδικές σχέσεις μεταξύ τους, οι πόρτες των φυλακών είναι ορθάνοικτες. Πόσο μάλλον όταν αυτή η περιουσία είναι η δημόσια. Κάποιοι αντιλαμβάνονται το κράτος σαν προσωπικό τους φέουδο και δεν φοβούνται τίποτε. Δεν λαμβάνουν ούτε καν κάποια στοιχειώδη προστατευτικά μέτρα. Κάποια κουτορνίθια μαζεύονται για ποδόσφαιρο στο Κολέγιο και στα ημίχρονα μοιράζουν την κρατική περιουσία και τις κρατικές θέσεις, σαν να επρόκειτο για κληρονομιά των γονιών τους.
   Με αυτόν τον απλό και απόλυτα «αξιοκρατικό» τρόπο κάποιοι συμπολίτες μας έγιναν υπουργοί και κάποιοι άλλοι πρόεδροι κρατικών οργανισμών ή τραπεζών. Απλά γνώριζαν τον «Τζίγγερ». Αυτό είναι το «κεφάλαιο» με το οποίο πορεύονται στη ζωή τους. Επαγγελματίες …»φίλοι» του Τζίγγερ. Όταν ήταν συμμαθητές, του κουβαλούσαν τα σώβρακα και αυτός τους βόλεψε στο δημόσιο για μεγάλες «καριέρες». Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους από αυτούς να ξεπληρώσουν τα «γραμμάτιά» τους εις βάρος μας. Γι’ αυτόν τον λόγο σε μια χώρα, που οι ικανοί δεν εξασφαλίζουν ούτε ένα απλό μεροκάματο, κάποια «καρτούν» γίνονται Υπουργοί Οικονομικών. Γνώριζαν τον Τζίγγερ. Έτρωγαν καρπαζιές από αυτόν και γι’ αυτό προφανώς δεν τους έμεινε λαιμός.

   ΥΓ. 2
   Πόσο σκουπίδια μπορεί να είναι κάποιοι στο υπουργείο οικονομικών; Πόσο προδότες μπορεί να είναι; Υπάρχει δικαιοσύνη σ’ αυτήν τη χώρα; Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας να επέμβει και να τιμωρήσει τα καθάρματα, τα οποία καταστρέφουν τον ελληνικό λαό; Είναι δυνατόν να προσλάβουν ως εκτιμητές της προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς όλους τους τοκογλύφους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην αθλιότητα της ελληνικής οικονομίας; Όλους εκείνους, οι οποίοι πιθανόν να είναι οι κρυφοί χρηματοδότες του Σάλλα; Όλους εκείνους, οι οποίοι μας έσπρωξαν στο ΔΝΤ;
   Είναι για παράδειγμα δυνατόν να προσλάβουν την Goldman Sachs γι’ αυτήν την δουλειά; Υπάρχουν ή όχι ασυμβίβαστα; Πώς είναι δυνατόν να «υπερασπιστεί» η Goldman Sachs τα κρατικά συμφέροντα, όταν έχει ποντάρει σε CDS άπειρα χρήματα στη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους; Πώς είναι δυνατόν να υπερασπιστεί η Goldman Sachs τα κρατικά συμφέροντα, όταν υπάρχει η φήμη ότι η ίδια χρηματοδοτεί τον Σάλλα και άρα την συμφέρει να εκτιμήσει θετικά την πρότασή του; Πώς είναι δυνατόν να αφεθεί η τοκογλυφική αυτή συμμορία να μπει στα «άδυτα» του ελληνικού κράτους, όταν υπάρχουν στοιχεία ότι έχει πραγματοποιήσει απάτες εις βάρος του και θεωρητικά μπορεί ανά πάστα στιγμή να βρεθεί «απέναντι» σε διεθνή δικαστήρια;

   Μου αρέσει!

  2. Για ποιό λόγο δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, τουλάχιστον στους Πολιτικούς Αρχηγούς, η έκθεση της BlackRock ως προς τον έλεγχο των Ελληνικών Τραπεζών, τη στιγμή που ο Ελληνικός Λαός επιβαρύνεται με δισεκατομμύρια νέου χρέους για τη διάσωση του Τραπεζικού Συστήματος, χωρίς να είναι γνωστό το μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανωτέρω διάσωση;

   Προβόπουλος ο πατρωνας:
   Οκτώβριος 2006 – Μάιος 2008
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς
   Οκτώβριος 2007 – Μάιος 2008
   Πρόεδρος Δ.Σ. των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία και Αίγυπτο
   Από τις 20 Ιουνίου 2008
   Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

   ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;;;
   Σάλλας πινει …, Προβοπουλος κερνάει …,ο ΛΑΟΣ πληρώνει

   Μου αρέσει!

  1. Μέ βάζεις στό πειρασμό,συναγωνιστή,νά σού πώ ότι γυναίκα πού έχουν στή φυλακή τό πατέρα της,γίνεται ή χειρότερη
   εκτελέστρια,οπότε εμενα,ώς εκτελέστρια μού κάνει,οπότε γλυτώνεις καί τίς σφαίρες πού κοστίζουν….

   Μου αρέσει!

   1. Ω! συναγωνιστά,υπονοώ,ότι μία γυναίκα πού διψά γιά εκδίκηση,ο πατέρας της είναι ήδη φυλακισμένος ώς αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης,δίκαια ή άδικα,μία γυναίκα λοιπόν σ αυτήν τήν ψυχολογική κατάσταση,επικου
    ρούμενη,ή ψυχολογική κατάσταση καί από τήν μηνιαία περιοδική διατάραξη ορμονών της ,αποτελεί τή τέλεια μηχανή εξόντωσης δοσιλόγων…ποτέ μήν ξεχνάς καί τό ρηθέν από ασιάτη σύντροφόν σου…ασπρος γάτος,
    μαύρος γάτος…αδιάφορο..αρκεί νά πιάνει τά ποντίκια…

    Μου αρέσει!

 2. ………Τά 80 δισεκατομμυριάκια, όμως, τά ΒΟΥΤΗΞΑΤΕ, τότε, ζεστά – ζεστά,
  ΚΑΙ απ’ αυτά ψωμίζεσθε, τέσσερα χρόνια τώρα, καί ΔΕν τάχετε κακαρώσει τής πείνας,
  κουτοπονηρό-Γυφτοι, πού,
  ΑΦΟΥ ΤΑ ΣΟΥΦΡΩΣΑΤΕ, καί τά ντερλικώσατε(με),
  εκ τών υστέρων,…..βαράτε με κι’ άς κλαίω, κάνετε πώς σάς …ξυνίζουνε…….., ζητουλιάρηδες !

  Ντροπή σας, ρέέέέέ, ΔΑΓΚΩΣΑΤΕ όλον τόν κόσμο, ακόμα καί τά φτωχαδάκια Σλοβένους, Σλοβάκους, Πορτογάλλους, ακόμα δέ, ΚΑΙ τούς ..αδελφούς Κυπρίους.
  (Καί, …κάνω πώς ξεχνάω τά υπόλοιπα, ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΙΑΡΙΚΑ, μη δανεικά), τών διαφόρων ΕΣΠΑ, μέ τά οποία πίνουν γαλατάκι τά σπόρια σας, γιά τά οποία είσθε, μπίτ, ΑΝΙΚΑΝΟΙ νά αγοράσετε μόνοι σας ούτε λίγο γαλατάκι)……..

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, ΡΕΕΕΕΕ, Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΨΗ.

  EΥΡΩ 80.000.000.000
  ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ μεταξύ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ :
  ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕ ΝΙΑΣ, ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

  Μου αρέσει!

  1. τα είδες;;; τα μέτρησες;;;πήρες κανένα ευρώ απ αυτά;;;σε ρώτησαν;;;;ήταν κανονικά λεφτά ή μόνο εγγραφές στους υπολογιστές;;;επειδή χρεοκόπησαν οι τράπεζες και δεν έβαλαν λουκέτο, θα πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς;;;βρε ουστ!!

   Μου αρέσει!

   1. Tο χρέος της Ελλάδας είναι ΑΠΑΤΗ.
    H λύση είναι ο έλεγχος των τραπεζών !!!

    Έχουμε πληρώσει χρυσάφι, για να εξακολουθούν να παριστάνουν τους τραπεζίτες οι Σάλλες και οι Kωστόπουλοι. Έχουμε πληρώσει χρυσάφι, για να εξακολουθούν να έχουν περιουσίες οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσηδες. …

    Μου αρέσει!

   2. Ο Λάτσης αγόρασε με 75 χιλιάρικα / μήνα, αυτό που νοίκιαζε με 660 χιλ. τον μήνα!!

    O Όμιλος Λάτση,αγόρασε ολόκληρο το Ολυμπιακό Ακίνητο IBC,με 81 εκατομμύρια για 90 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή 900.000 ευρώ ετήσια και για να το καταλάβουμε καλύτερα έμεις οι ‘κοινοί θνητοί” 75 χιλιάρικα τον μήνα.

    Είναι προφανές πλέον —ακόμα και στον πιο αδαή— ότι κάποιοι Συνέλληνες αντιλαμβάνονται το κράτος σαν ξέφραγο «αμπέλι» και κάθε φορά, που τους χρειάζεται οτιδήποτε, απλώνουν το «χέρι» κι αρπάζουν φιλέτα της κρατικής περιουσίας.

    Αυτό, το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα κυβερνάται από δωσίλογους.
    Δωσίλογους, οι οποίοι δεν θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρώσουν την αποστολή τους.
    Δωσίλογους, οι οποίοι δεν θα διστάσουν να πραγματοποιήσουν το οποιοδήποτε εθνικό, κοινωνικό ή ατομικό έγκλημα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους. Την Ελλάδα την κυβερνάνε προδότες της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Της Λέσχης των τοκογλύφων. Της Λέσχης του Σόρος, του Μπάφετ, του Τρισέ, του Στρος Καν και του Μπενράνκε.

    Μου αρέσει!

  2. Δε σημαίνει τίποτα αν η ελευθερία μάς ωφελεί ή μας βλάφτει. Χρωστούμε να είμαστε ελεύθεροι. Δεν είναι δικαίωμα, αλλά μια υποχρέωση. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για το έθνος και για τον κάθε πολίτη, ζήτημα αυτοσεβασμού…

   ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

   Μου αρέσει!

 3. Ωραία….αυτοί οι δύο υπογράψανε την δολοφονία της πατρίδας μας….ποιοί όμως «εκτελούν» κατά γράμμα μάλιστα, την υπογεγγραμένη αυτή απόφαση ;;;;;;;;

  Μου αρέσει!

 4. Έχω δει πολλά σύμφωνα και μνημόνια (δημόσια, ιδιωτικά, μεικτά). Τέτοιο συνομολογημένο πράμα, από τόσα κράτη-έθνη με τη συνέργια των ανωτάτων υπερεθνικών θεματοφυλάκων, δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να διατυπωθεί γραπτώς και ενυπογράφως, πολλώ δε μάλλον να ισχύσει. Απροκάλυπτη!, συστηματοποιημένη και συστηματική, διαολικά μεθοδευμένη, ιδιαζόντως ειδεχθής εγκληματική ενέργεια, πρωτόγνωρη ανίερη πράξη, η τραγωδία των τραγωδιών! Συνιστά όχι απλά αιτία πολέμου, αλλά ιερή υποχρέωση κήρυξης ανηλεούς πολέμου των απανταχού Ελλήνων ενάντια στην Ευρώπη και τις δομές της, ενάντια στη Γερμανία και τα κράτη που συνυπογράφουν, ενάντια στο παγκόσμιο σύστημα κηδεμονίας και τους αχυροργανισμούς του.
  Έλληνες, δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Είμαστε στο φιλιατρό του φρέατος μιας άσημης και ανύπαρκτης αβύσσου, μιας φαιδρής κατασκευής, και εξαφανίζονται άσκοπα χιλιάδες, …χανόμαστε…
  Ή τώρα ή ποτέ.

  Μου αρέσει!

 5. http://greeknation.blogspot.gr/2011/05/kfw.html

  ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η kfw

  ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ,ΓΙΑΤΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ…………ΓΙΑ ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΛΙΓΟ
  ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ
  ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ………….
  ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΥΡΙΖΑ

  Μου αρέσει!

  1. Το οτι η Γερμανια Δεν υπηρξε ουτε ειναι Κρατος
   Δυστυχως Δεν το γνωριζουν!!!’νν
   Οτι απλους τιτλους εχουν οι πολιτικοι….
   Οτι ειναι μια εταιρεια
   που την διοικει ο εκαστοτε Σοιμπλε!
   Ο πραγματικος αρχοντας της εταιρεια Γερμανια.
   Αν ηξεραν….

   Μου αρέσει!

   1. META TON ΠΟΛΕΜΟ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΚΑΝΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ,
    ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΒΗΣΤΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ .

    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑ
    ΛΕΕΙ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ, ΟΧΙ ΕΓΩ…………..
    http://ellinikiafipnisis.blogspot.gr/2011/10/die-deutsche-karte.html

    Μου αρέσει!

 6. Τιρικι
  +++++++++++++++++++++
  Τα κτήνη αυτά έχουν υπογράψει την δική μας θανατική καταδίκη, αλλά και των παιδών μας, όπως και των εγγονών και δισεγγόνων μας!!!
  Θα το δεχτούμε;;;; Τι έχουμε να χάσουμε;;; Σε λίγο δεν θα έχουμε τίποτα, ούτε σπίτι, ούτε καν ζωή!!! Είμαστε ήδη νεκροι, απλώς δεν το ξέρουμε ακόμα, και όταν θα το καταλάβουμε θα είναι αργά!!!!

  Μου αρέσει!

  1. Ώρα ν’ ανακτήσουμε τη χαρά του παιχνιδιού! Ξεκινάμε. Ανεβαίνουμε στο πλησιέστερο βουνό. Πάμε στο άκρη του ρούκουλα και αφήνουμε συμβολικά τη γερμανική αξιοπιστία να κατρακυλήσει, απολαμβάνοντας αφ’ υψηλού τη βίαια κάθοδό της. Κι ας έρθουνε τα φαντς να εξορύξουν σκραπ απ’ τα φαράγγια.

   Μου αρέσει!

  2. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο Ηλέκτρα. Να μας τα πάρουν όλα. Ακόμη κι αυτόν τον πούστη τον καναπέ. Τότε, δεν θα χουμε να χάσουμε τίποτα. Κι ο σώζων εαυτόν σωθείτο.

   Μου αρέσει!

 7. Ο/Η Πότε θα έρθει η ευλογημένη στιγμή που αυτά τα δύο άθλια υποκείμενα θα μπουν επιτέλους φυλακή;;; λέει:

  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΕ και ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ η ώρα σας έρχεται ….το πολύ πολύ με διάφορα λαμογιστικα τεχνάσματα να την καθυστερήσετε λιγάκι !!!
  Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι οταν θα σας μπουζουριάσουν για τον Κορυδαλλό!!!

  Μου αρέσει!

 8. Υπάρχουν πράγματι πολύ μεγάλες ευθύνες στην ηγεσία της κυβέρνησης Παπανδρέου για την ένταξη της χώρας στον μηχανισμό στήριξης και για τον εξευτελισμό που έχει ακολουθήσει. Ευθύνες επίσης έχουν και οι επόμενες κυβερνήσεις, για επιμέρους χειρισμούς. Αυτονόητα, όλες αυτές οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν κάποτε.

  Αλλά μέχρι τότε (ή παράλληλα), η χώρα και η κοινωνία θα πρέπει να προχωρήσουν.

  Με τις σκιαμαχίες και τις θεωρίες συνωμοσίας, τέτοιου είδους πρόοδος δύσκολα θα υπάρξει, όπως δύσκολα θα βγούμε από την κρίση αν δεν αναζητήσουμε τα πραγματικά αίτιά της, που είναι πολύ απλά: εδώ και δεκαετίες ξοδεύουμε πολύ περισσότερα από όσα παράγουμε και δανειζόμαστε μεγάλα ποσά για να καλύψουμε τη διαφορά. Παντού στον κόσμο, σε κάθε επίπεδο (από νοικοκυριό μέχρι κράτος), το μοντέλο αυτό οδηγεί, χωρίς εξαιρέσεις, στη χρεωκοπία, γεγονός που δεν αλλάζει όσο και να φαντασιωνόμαστε ότι από τα 320 δις του δημοσίου χρέους στην πραγματικότητα δεν δανειστήκαμε ούτε τα… 32 (ενώ μόνο το 2009 πήραμε περίπου 100 δις).

  Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να έχει κρίση χρέους από τη δεκαετία του 1980, όταν η κυβέρνηση της «Αλλαγής», μαζί με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές που ερχόντουσαν από την ΕΟΚ, κατασπατάλησε αντίστοιχα και μεγαλύτερα ποσά από δάνεια, τα οποία λαμβάνονταν όντως με τοκογλυφικά επιτόκια 15% και 20%, λόγω της αναξιοπιστίας της οικονομίας μας.

  Το 1989 παρ’ ολίγον να μπούμε στο ΔΝΤ επειδή το δημόσιο χρέος είχε γίνει υπέρογκο και το κράτος δεν είχε καν να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Την γλιτώσαμε «παρά τρίχα» με τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν τότε, τα οποία ήσαν δυσάρεστα, αλλά πολύ ελαφρύτερα από το σημερινό χάλι.

  Σε κάθε κατάσταση χρεωκοπίας, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει, αντίθετα, λιτότητα, ανεργεία και φτώχεια για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Η προσπάθεια, λοιπόν, επικεντρώνεται στο πώς η δυστυχία αυτή θα περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν που, πάντως, δεν θα είναι λίγο. Θα είναι πολύ, όπως είναι ήδη πολύ και δυσβάσταχτο στην εποχή μας.

  Καμμία οικονομική κρίση δεν κρατάει για πάντα.

  Μου αρέσει!

 9. Ο Μάϊος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ
  στις εκλογές ετούτες, άδικα, αίμα θα χυθεί
  αδέλφια θα σφαχθούνε, το κλίμα είναι τραχύ
  μακάρι να ΄ναι ψέμα, από ψυχής η ευχή.

  Αδέλφια αφ΄ ότου πάψαμε να είμαστε ενωμένοι
  αυτή η μοίρα δυστυχώς όλους εμάς προσμένει
  λυπάμαι αλλά μ΄ αυτό, το άδικο πεπρωμένο
  είναι για μάς, τους άμυαλους, το μέλλον μας στρωμένο.
  …Χ®Ιϟ†☺ϟ….

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.