80.000 Δημοτικοί Υπάλληλοι προς απόλυση εάν δεν…

80.000 Δημοτικοί Υπάλληλοι προς απόλυση εάν δεν...Εντός των επόμενων 10 ημερών, 80.000 Δημοτικοί Υπάλληλοι καλούνται να συμμετάσχουν εθελοντικά στο Πρόγραμμα διαδημοτικής / ενδοδημοτικής κινητικότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τη διαδικασία στο σχετικό Άρθρο.

«Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνει ανοικτό το ενδεχόμενο να τεθούν ξανά στο μέλλον σε καθεστώς «διαθεσιμότητας – κινητικότητας», που σε εκείνη την περίπτωση θα οδηγήσει πιθανότατα στην απόλυσή τους» αναφέρει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η «Ελευθεροτυπία».

Σύμφωνα με το Σ/Ν του ΥΠ.ΟΙΚ. για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) μέσα στο οποίο στο Άρθρο 30 περιγράφεται το Πρόγραμμα Εθελοντικής Διαδημοτικής Κινητικότητας γίνεται σαφές ότι, οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, δεν κινδυνεύουν να απολυθούν «Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας».

epoli.gr

 

3 σκέψεις σχετικά με το “80.000 Δημοτικοί Υπάλληλοι προς απόλυση εάν δεν…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.