Νέα «βόμβα» από το γραφείο προϋπολογισμού της βουλής (που εξακολουθεί να κάνει σωστά την δουλειά του)

Γρ. Προϋπολογισμού Βουλής: Δεν λύθηκε το ζήτημα του ελληνικού χρέους

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ. Και όποιος λέει το αντιθετο, ειναι παπαντρέου. Με μικρό «π».

Η αδυναμία κρατών μελών της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, να μειώσουν το δημόσιο χρέος τους στο επίπεδο που απαιτούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ζώνης του ευρώ, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην ενδιάμεση έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, υπό τον τίτλο «Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, «το παρόν σημείωμα στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Ελλάδα παραμένει στη Ζώνη του Ευρώ ή ότι υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση για να αποφευχθεί η επιστροφή στη δραχμή. Στους κινδύνους της εξόδου από τη Ζώνη του Ευρώ αναφέρθηκε συχνά ο πρωθυπουργός και, τελευταία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρόσφατη ομιλία του στις ΗΠΑ» ενώ «η παραμονή στην Ευρωζώνη οριοθετεί σήμερα τις δυνατότητες της χώρας με διαφορετικό τρόπο από το παρελθόν λόγω των θεσμικών (και άλλων) εξελίξεων».

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση, «στο μέλλον κάθε ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν υπογραφεί νέο μνημόνιο, θα πρέπει να κινείται εντός των νέων κανόνων οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης πρέπει να υπογράψει μαζί με άλλα κράτη- μέλη πάσης φύσης «συμβατικές διευθετήσεις» οι οποίες θα θέτουν τους όρους υπό τους οποίους θα χορηγείται βοήθεια μέσω των διαφόρων μηχανισμών. Από το 2014 βρισκόμαστε σε μια διαφορετική ΕΕ και Ευρωζώνη, δηλαδή σε μια νέα κατάσταση συλλογικής εποπτείας για τη δημοσιονομική της πολιτική και στενότερης συνεργασίας για τη γενικότερη οικονομική της πολιτική».

Όπως τονίζεται, «το νέο σύστημα αμοιβαίας εποπτείας διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο (προ κρίσης). Όσον αφορά τη δημοσιονομική πτυχή γίνεται πιο δεσμευτικό και συνδυάζεται με αυστηρότερες κυρώσεις και ευκολότερες διαδικασίες επιβολής τους».

Οι συντάκτες της έκθεσης, επικαλούμενοι τον Αμερικανό οικονομολόγο Robert Barro, αναφέρουν ότι «το υψηλό δημόσιο χρέος αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογία η οποία θα μειώσει το δυναμικό της οικονομικής ανάπτυξης. Η οδυνηρή εμπειρία των τελευταίων ετών έχει επιβεβαιώσει την άποψη του Barro, αφού σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αυξηθεί οι φόροι, ενώ ταυτόχρονα έχουν μειώσει την πρόβλεψη για οικονομική ανάπτυξη. Επίσης νέοι στόχοι- προτεραιότητες είχαν υψηλό κόστος λόγω της πτώσης του ΑΕΠ που προκάλεσαν και της δραματικής αύξησης της ανεργίας. Τέλος, οι πολιτικές προτεραιότητες μπορεί να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές με την έννοια ότι η πτώση του ΑΕΠ δυσκολεύει τις μεταρρυθμίσεις και την επίτευξη μιας όχι προσωρινής αλλά διατηρήσιμης ισορροπίας των προϋπολογισμών με εξάλειψη πρωτογενών ελλειμμάτων (φαινόμενο της «χιονοστιβάδας»)».

Υπό το πρίσμα όμως αυτό, όπως εκτιμούν οι συντάκτες της έκθεσης, «δεν λύθηκε το ζήτημα του χρέους της Ελλάδας, της Πορτογαλίας κ.α. Κράτη- μέλη όπως η Ελλάδα (με το δημόσιο χρέος να παραμένει στα δυσθεώρητα ύψη του 170%) δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα να μειώσουν τα χρέη (σε απόλυτα μεγέθη και ως ποσοστό του ΑΕΠ) στο επίπεδο που απαιτούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες αποκλειστικά μόνο με εθνικές προσπάθειες. Αν το επιχειρήσουν θα πρέπει να εφαρμόσουν και στο μέλλον «τυφλή» λιτότητα που όμως θα επιδεινώσει την κρίση χωρίς να λύσει το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Επομένως, λογικό είναι να αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις» από την ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, «κάθε κράτος μέλος θεσμοθετεί και τηρεί τον κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού («χρυσός κανόνας»)» ενώ, όπως επίσης σημειώνεται στο σχετικό κείμενο, «η Ελλάδα θα πρέπει να δημοσιοποιήσει το νέο Μεσοπρόθεσμο 2014-2016 μέχρι τα τέλη Απριλίου 2014. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μέτρα που θα διασφαλίσουν τη δημοσιονομική ισορροπία για την περίοδο μετά το τρέχον Μνημόνιο. Θα γίνουν τότε φανερές οι δεσμεύσεις της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Οι νέοι περιορισμοί για την ελληνική δημοσιονομική πολιτική

Η έκθεση καταγράφει αναλυτικά τις δεσμεύσεις που καλείται να αναλάβει πλέον το κάθε κράτος-μέλος:

• θεσμοθετεί και τηρεί τον κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού («χρυσός κανόνας»): Αυτή είναι η σπουδαιότερη καινοτομία του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν κανόνες αυξημένης (συνταγματικής) ισχύος που περιορίζουν το διαρθρωτικό έλλειμμα των προϋπολογισμών στο 0,5% του ΑΕΠ (golden rule).

• αποφασίζει μεσοπρόθεσμους στόχους (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής τετραετούς διάρκειας, το οποίο όμως θα «επικαιροποιείται»).

• Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει πολιτικές που οδηγούν σε διατηρήσιμα αποτελέσματα (μεταρρυθμίσεις).

• Εθνικός νόμος θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων από δημοσιονομικούς στόχους

• Ο προϋπολογισμός θα υπόκειται σε προληπτική εποπτεία/ έλεγχο μέσα από την πολύπλοκη διαδικασία του «ευρωπαϊκού εξαμήνου».

• Η πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών θα ελέγχεται στενότερα από την Επιτροπή

• Τα συμβαλλόμενα κράτη που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα πρέπει να συμφωνούν με την Επιτροπή «πρόγραμμα δημοσιονομικής και οικονομικής εταιρικής σχέσης».

• Ο εθνικός προϋπολογισμός θα πρέπει να ελέγχεται από ανεξάρτητες εθνικές αρχές.

• Κάθε χώρα θα υπάγεται σε καθεστώς «ενισχυμένης εποπτείας» όταν προσφεύγει στη χρηματοδοτική στήριξη του Ε.Μ.Σ.

• Η σύναψη μνημονίου συνεννόησης (memorandum of understanding) προβλέπεται γενικά για κάθε δάνειο που θα χορηγείται από τον Ε.Μ.Σ.

• Καθιερώθηκε η «διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών» (excessive imbalances procedure, EIP) για την έγκαιρη αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών που μπορεί να αποτυπώνονται στο εξωτερικό ισοζύγιο και άλλα μεγέθη.

• Είχε προηγηθεί το Euro-Plus-Pact για την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα οικονομικής πολιτικής που όμως παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών (εισοδηματική πολιτική, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, μετάβαση σε ένα σύστημα ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity) στο ασφαλιστικό κ.α.).

• Προβλέπεται εμπλοκή του Δ.Ν.Τ. σε αμιγώς ενωσιακούς κανονισμούς

• Η νέα «αιρεσιμότητα» (conditionality) στα Διαρθρωτικά ταμεία.

• Νέα διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1175443/den-lythhke-to-zhthma-toy-ellhnikoy-hreoys.html

8 σκέψεις σχετικά με το “Νέα «βόμβα» από το γραφείο προϋπολογισμού της βουλής (που εξακολουθεί να κάνει σωστά την δουλειά του)

 1. Το χρεος ποτε δεν ηταν βιωσιμο και ουτε ποτε προκειται να γινει …ολα τα αλλα ειναι προεκλογικες φανφαρες του εκαστοτε ποιητου φανφαρα που δινονται σε καταναλωση ων χαχολων ψηφοφορων μεχρι να τους στραγγισουν και το τελευταιο ευρωπουλακι απο τις τσεπες !

  Μου αρέσει!

 2. Αν κάτσουν στο σκαμνί και εξοντωθούν πολιτικά και οικονομικά οι δυνάστες αυτού του τόπου να δω τι αξία θα έχουν οι υπογραφές που έχουν βάλει.
  Και να δουν και οι κλεπταποδόχοι τι θα τους εκδικάσουμε. Και έντοκα. Ξεκινώντας από Εσχάτη Προδοσία και κατεβαίνοντας στους συνεργούς τους στη «δικαιοσύνη» όλο το οικοδόμημα της «νόμιμης κυβέρνησης» της Ελλάδας θα πάει περίπατο. Τότε θα δείτε κύριοι των Βρυξελλών μέχρι και προσκλήσεις για «διακοπές» στο Ελλάντα από την καθαρή πιστεύω που θα μείνει δικαιοσύνη.
  Με σφετεριστές της εξουσίας που θα πάνε ισόβια έχετε υπογράψει. Κάστρο από τραπουλόχαρτα.

  Μου αρέσει!

  1. Αυτά που σωστότατα επισημαίνεις Γιώργο, αποτελούν -δυστυχώς- επανάσταση του αυτονόητου.
   Μας έχουν ενσταλάξει την ιδέα της ασυδοσίας της πολιτικής τάξης, δηλαδή των διαχειριστών των εντολών που τους δίνουμε.
   Ασυδοσίας απόλυτης αυθαιρεσίας, κατάχρησης κάθε εντολής, ανυπαρξία ελέγχου.
   Μπορούν με αποφάσεις τους να καταστρέψουν κοινωνίες, οικογένειες, άγεννητους και να μην τους θίξει κανείς…

   Ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά», ήταν σαφής: «το πολιτικό έγκλημα είναι βαρύτερο από το κοινό έγκλημα, γιατί βλάπτει πολλούς» εν προκειμένω, ολόκληρη την κοινωνία.

   Συνεπώς έχεις ξεκάθαρα δίκιο σε αυτό που υποστηρίζεις.

   Μου αρέσει!

 3. Λάθος κύριοι σαμαροβενιζέλοι-γαπηδες και λοιποί κομματάρχες…
  Μέγα λάθος!
  Το γραφείο πρϋπολογισμού της βο(υ)λής, δεν θα έπρεπε να στελεχώνεται από επιστήμονες, κάτι περίεργους που έχουν την τάση να λένε κατά κεραία αυτά που βλέπουν.
  Τόσα μπουμπούκια φυτευτά στις σχολές, με τις φοιτητικές παρατάξεις έχετε πριμοδοτήσει με έτοιμες περγαμηνές.
  Βάλτε έναν από δαυτους εκεί μέσα να βρείτε την υγειά σας…

  Μας πρήξανε οι …επιστήμονες!

  Δώστε τα ηνία σε αυτούς τους «φωστήρες» εδώ μέσα που βρίζουν με μίσος πρωι-βράδυ τους πάντες και τα πάντα, τα τους τα πούνε ένα χεράκι.
  Άκου …να δεις….
  Το …γραφείο πρϋπολογισμού της βο(υ)λής!

  οι βλάκες…

  Μου αρέσει!

  1. Στις θεωρητικές επιστήμες υπάρχει χάσμα απόψεων, με συνέπεια να μπορεί ο καθένας να επιλέγει τον «επιστήμονα» που τον βολεύει, με αποτέλεσμα οι κεραίες τους να μην υπολογίζονται με τους νόμους της φυσικής. (Κλασικό παράδειγμα ο «συνωστισμός στη Σμύρνη».)

   Μου αρέσει!

   1. Γιώργο φίλε (το εννοώ το ‘»φίλε»), ξέρεις τι γίνεται με αυτούς που πολύ εύστοχα αναφέρεις;
    Ιδεολογικοποιούν την επιστήμη, αλλά ποτέ τους δεν μπορούν να την αλλοιώσουν γιατί ακόμα και οι θεωρητικές επιστήμες διέπονται από κανονικότητες.
    Τι κάνουν γι’ αυτό;
    Παραχαράσουν το νόημα…

    Για όλα αυτά υπάρχουν πηγές, όλα αυτά τα ανθελληνικά σκουλίκια, δεν μπορούν να διαψεύσουν τις πηγές των κανονικών επιστημόνων και τις παραχαράσσουν σκόπιμα.
    Ανήκουν σε καλοπληρωμένα δίκτυα «πολιτικής» (Θεός φυλάξοι, καμιά σχέση με πολιτική) μέσα και παρά τω κράτος, για να έχουν την ισχύ να διαπεράσουν τη νοσηρή πρακτική τους, που διαχέουν εν είδη προπαγάνδας ακόμα και στα μικρά παιδιά.

    Αλλά δεν συμβαίνει αυτό μόνο στις θεωρητικές επιστήμες…
    Μήπως στις δημοσκοπήσεις, σέβονται τους νόμους της κοινωνικής ποσοτικής έρευνας;

    Ακόμα χειρότερα;
    Στα στατιστικά στοιχεία, στην οικονομετρία…
    Όλοι έχουμε λίγο εως πολύ ακούσει τι συμβαίνει με το μαγείρεμα των αριθμών που κατήγγειλε η καθηγήτρια Ζωή Γεωργαντά που ήταν στην ΕΛΣΤΑΤ.

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.