ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Με μεθόδους Σημίτη η δημιουργία του «πρωτογενούς πλεονάσματος»!

1a226-cebaceb1cf84ceb1cc81cebbcebfceb3cebfcf82ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ  – ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Κρύβουν την σκανδαλώδη βοήθεια στις τράπεζες.

Εξαπατούν την ΕΕ όπως ο δάσκαλος του Στουρνάρα, Σημίτης, το 2000 με τα Swaps!

Δημιουργούν πλεόνασμα κρύβοντας υποχρεώσεις κάτω από το χαλί. Οι ολέθριες μεθοδεύσεις Γεωργίου, για άλλη μία φορά στην υπηρεσία των καταστροφέων. Εάν η Eurostat της αποδεχθεί, σημαίνει πως ανέχεται την σημίτεια δημιουργική λογιστική για να σώσει την κυβέρνηση, εις βάρος της Ελλάδας. Όπως ακριβώς ανέχθηκε το μαγείρεμα του ελλείμματος από τον Παπανδρέου για να πλουτίσουν ιδιωτικά συμφέροντα και η Γερμανία.

Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς απασχολεί όχι μόνο την κυβέρνηση για την προεκλογική ντόπια κατανάλωση αλλά και τους «εταίρους». Πως είναι όμως δυνατόν, ένα σαφές μέγεθος όπως το Πρωτογενές Πλεόνασμα να γίνεται αντικείμενο «ερμηνείας» με κίνητρο το συμφέρον της κάθε πλευράς; Ο ορισμός του Πρωτογενούς Πλεονάσματος είναι άλλωστε σαφέστατος: Πρωτογενές Πλεόνασμα υπάρχει όταν τα έσοδα του κράτους υπερκαλύπτουν όλες τις δαπάνες του, που δεν σχετίζονται με την πληρωμή τόκων.

Εδώ λοιπόν ξεκινά και η «εκσυγχρονιστική» μεθοδολογία που αποκαλύπτει τόσο το σκάνδαλο της διόγκωσης του ελλείμματος από την ΕΛΣΤΑΤ, όσο και το κολοσσιαίο σκάνδαλο ανακεφαλαιοποιησης των τραπεζών με δημόσιο χρήμα. Και τα δύο αυτά στοιχεία κρύβονται κάτω από το χαλί, για τις εφήμερες σκοπιμότητες προκαλώντας όμως καταστροφικά αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας. Όπως ακριβώς έγινε με τα Swaps του Σημίτη, που οδήγησαν στην καταστροφή το 2009.

Το σαφές λοιπόν του ΠΠ, μετατρέπεται σε ασάφεια όταν επιλέγουμε τον ορισμό των δημοσιονομικών μεγεθών κατα το δοκούν και όχι όπως αυτά ορίζονται ξεκάθαρα και επίσημα από την συνθήκη του Μάαστριχτ. Για τον σκοπό αυτό, μαζί με την πρωτοφανή καταστρατήγηση των ευρωπαϊκών συνθηκών ελέω μνημονίου, τροποποιείται και η συνθήκη του Μάαστριχτ ανάλογα με το συμφέρον κάθε πλευράς. Στο φαινόμενο αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι το 2012 αποφασίστηκε από κοινού με τους «εταίρους» μας πως το Ελληνικό Δημόσιο Έλλειμμα και χρέος θα επιβαρυνθεί και με τα έξοδα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωζώνης (π.χ. Ισπανία). Αυτή η κακουργηματική πρακτική που είχε ως αποκλειστικό σκοπό να φυγαδευτούν οι τραπεζίτες και οι εγκληματικές τους πράξεις κατά του δημοσίου συμφέροντος, δημιούργησε το πρωτοφανές των δυο προσεγγίσεων πάνω στο Πρωτογενές Πλεόνασμα!

Έτσι η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια να μιλά για δύο ελλείμματα, ένα με και ένα χωρίς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Με την απόλυτη συνέργεια των «εταίρων» που καθίστανται πλέον συνυπεύθυνη αυτής της πρακτικής συγκάλυψης των εγκλημάτων. Αυτό ακριβώς το γεγονός, δίνει το δικαίωμα και στους εταίρους να παρουσιάζουν διαφορετική προσέγγιση για το Πρωτογενές Πλεόνασμα, αφού όπως είναι λογικό, απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στις κρατικές δαπάνες!

Και οι δύο πλευρές λοιπόν χρησιμοποιούν σωρεία πρωτογενών στοιχείων που όμως καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, δικαιολογημένα από την στρέβλωση που αναφέραμε. Στο τέλος, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένας διαιτητής, προκύπτει νέος «επιστημονικός» ορισμός του ελλείμματος: Έλλειμμα είναι αυτό το μέγεθος που θα αποφασίσει τον Απρίλιο η Eurostat! Μέχρι τότε όμως, μπορεί προεκλογικά να λέει ο καθένας αυτό που τον συμφέρει.

Πιο συγκεκριμένα, ο επίσημος ορισμός του ελλείμματος για την Ελλάδα, αυτός δηλαδή με βάση τον οποίον υπολογίζεται το επίσημο Ελληνικό δημοσιονομικό Έλλειμμα και χρέος που περιλαμβάνεται σε όλες τις επίσημες ανακοινώσεις της Eurostat, είναι αυτος που ενσωματώνει την επίπτωση από την υποστήριξη των τραπεζών. Η Ελληνική κυβέρνηση όμως για επικοινωνιακούς λόγους άρχισε να αναφέρεται όλο και πιο έντονα στο ΠΠ του 2013, υιοθετώντας σιωπηρά ορισμό του δημοσίου ελλείμματος και χρέους που δεν περιλαμβάνει την επίπτωση από την στηριξη των τραπεζών.

Έτσι, στην ανακοίνωση Υπερβολικού Ελλείμματος του Οκτωβρίου 2013, δίνει μια πρόβλεψη για το δημοσιονομικό έλλειμμα στο τέλος του 2013 που στην ουσία συνεπάγεται ένα μέγεθος πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξεως των 4 δις Ευρώ! Με ελαφρές τροποποιήσεις ο υπολογισμός αυτός παρουσιάζεται και στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2014.

Ο ορισμός του ελλείμματος που υιοθετείται λοιπόν από τον Στουρνάρα και την κυβέρνηση, μπορεί να εχει το πλεονέκτημα συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα και επόμενα έτη καθώς (υποτίθεται) η επιβάρυνση από την στήριξη των τραπεζών δεν θα διαρκέσει για πολλά έτη, εντούτοις έρχεται σε αντίφαση με το πνεύμα των ανακοινώσεων Υπερβολικού Ελλείμματος που υιοθετούν τον ορισμό της συνθήκης του Μάαστριχτ, δηλαδή την συμπερίληψη αυτής της «Ελληνικής ιδιαίτερης δαπάνης», που αφορά τις τράπεζες. Εδώ όμως προκύπτει το εξής εξοργιστικό:

Οι υπολογισμοί του επίσημου ελλείμματος για τα έτη 2011 – 2012, περιλαμβάνουν κανονικότατα την επίπτωση από την στήριξη των τραπεζών. Η αντίφαση αυτή εξόργισε την Eurostat, που αρχικά έβαλε τον Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ να αποστασιοποιηθεί από τον επίμαχο χειρισμό της Ελληνικής κυβέρνησης και στην συνέχεια πήρε την σκυτάλη ο Ραντεμάχερ στην πρόσφατη συνέντευξη του. Δηλαδή, οι «εταίροι» δεν είχαν πρόβλημα όταν ο Γεωργίου υπό τις εντολές Παπανδρέου – ΔΝΤ μαγείρευε το έλλειμμα προκειμένου η χώρα να υποθηκευθεί εξ’ ολοκλήρου, το απέκτησαν όταν ο Σαμαράς χρησιμοποίησε πάλι τον Γεωργίου για να μοιράσει ψίχουλα για προπαγανδιστικής προεκλογικής εκστρατείας!

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η μοναδική αναφορά από την Ελληνική κυβέρηση σε αυτόν τον «μαγικό» ορισμό του ελλείμματος, σε αντίθεση βεβαίως με τον ορισμό του πλεονάσματος που ακολουθεί, γίνεται μόλις στην σελίδα 80 (!!) της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού του 2014. Συγκεκριμένα σε… πίνακα (3.4)!

Κάπου εδώ μπαίνει και η …μαγεία της ΕΛΣΤΑΤ, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το ποσό του ΠΠ για το 2013, ανέρχεται στα 3,918 δις Ευρώ. Το συνολικό πλεόνασμα λοιπόν προκύπτει ως το άρθροισμα των ελλειμμάτων / πλεονασμάτων της κεντρικής διοίκησης (-11,209 εκ. Ευρώ), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 1,319 δις Ευρώ και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ) 5,930 δις Ευρώ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα (3,960 δις) που προκύπτει, υπολογίζεται χωρίς να έχει ληφθεί υπ’ όψιν η επίδραση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (19,102 δις Ευρώ)!!

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτινάσσεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 23,062 δις Ευρώ με συνέπεια το πραγματικό «πλεόνασμα» να μετατρέπεται σε έλλειμμα της τάξεως των 15,184 δις Ευρώ! Και αυτό ακριβώς είναι το «αγκάθι» με την Τρόικα. Θα υιοθετηθεί ο επίσημος ορισμός της Eurostat που συμπεριλαμβάνει και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ή η νεοσημίτειος εκδοχή που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση;

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Ραντεμάχερ και Όλι Ρεν, φαίνεται ότι το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Αλλά έστω και αν το θέμα αυτό ξεκαθαρίσει, προκύπτει άλλο ένα αγκάθι: Ο τρόπος που υπολογίσθηκαν οι δαπάνες (3,960 δις). Αυτό λοιπόν επετεύχθη με την πλασματική αύξηση του ελλείμματος του κράτους με ταυτόχρονη πλασματική διόγκωσητων πλεονασμάτων των ΟΤΑ και των ΟΚΑ. Αυτό φαίνεται και τους επίσημους πίνακες όπου μέσω της μεθόδου των εθνολογιστικών προσαρμογών, το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης αυξάνεται κατά 5,991 δις Ευρώ και το πλεόνασμα των ΟΤΑ αυξάνεται κατά 565 εκ. Ευρώ. Αντίστοιχα, το πλεόνασμα των ΟΚΑ αυξάνεται κατά 4,849 δις Ευρώ!

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αυτών των εθνολογιστικών προσαρμογών αφορά την διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης (Κυρίως ΟΤΑ και ΟΚΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4093/2012 ο οποίος προβλέπει την δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των φορέων προκειμένου να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις!

Η διαδικασία αυτή είναι μία νομιμοφανής απόκρυψη τρέχοντος ελλείμματος με ταυτόχρονη επιβάρυνση του χρέους! Στην σελίδα 139 μάλιστα της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού του 2014, αγνωριζεται σιωπηρά (όπως και η μεθόδευση με τις τράπεζες) το γεγονός που περιγράψαμε. Πιο συγκεκριμένα, πάλι σε πίνακα (4.3) αναφέρεται πως από τα 17,072 δις που αυξάνεται το δημόσιο χρέοςτο 2013, τα 5,872 δις Ευρώ οφείλονται ακριβώς στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών!

Επειδή και αυτή η διαδικασία κινείται στα όρια της εθνολογιστικής νομιμότητας, είναι σίγουρο πως θα έπρεπε να αποτελέσει ένα σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνηση – Eurostat.

Συμπέρασμα: Όπως η Eurostat ανέχθηκε την τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος για να σύρει την χώρα στο αντευρωπαϊκό μνημόνιο πάνω στο οποιο θησαύρισαν ιδιωτικά συμφέροντα και η Γερμανία, έτσι ακριβώς εάν αποδεχθεί τους ισχυρισμούς περί πρωτογενούς πλεονάσματος σημαίνει πως ακόμα μία φορά ασελγεί στην Ελλαδα, την Ευρώπη και τον Ελληνικό λαό για να διατηρήσει μία βολική κυβέρνηση ανεχόμενη τις σημίτειες λογιστικές αλχημείες.

Α.Π.

70 σκέψεις σχετικά με το “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Με μεθόδους Σημίτη η δημιουργία του «πρωτογενούς πλεονάσματος»!

  1. Η ασέλγεια,στήν Ελλάδα,μέ τή χρήση …κατά τό δοκούν …λογιστικών προτύπων,χωρίς τή συναίνεση τών Ελλήνων…είναι καθαρός βιασμός τών Ελλήνων…ό Ιρλανδός τραγουδιστής τών U2 τό απεκάλεσε ,παρουσία καί τής μέρκελ ,,ξεκάθαρα πήδημα ..οι ντόπιοι εξουσιαστές..πού βάζουν τήν μόνη απειλή τους δηλ.τή ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ φυλακή…τό αποκαλούν αναδιάρθρωση…διαλέγετε καί παίρνετε στίς επερχόμενες εκλογές….

   Μου αρέσει!

   1. ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΣΕΛΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΡΕΑΣ. ΟΥΤΕ ΣΚΟΥΞΙΜΟ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ. ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑ…

    Μου αρέσει!

 1. Το πρωτογενές έλλειμα των τριών πρώτων τριμήνων του 2013 ήταν 17,5 δις €.
  Τι πλεόνασμα πρέπει να επιτευχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ώστε να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα ;;;;

  Μου αρέσει!

 2. Εχω θέσει το ερώτημα πολλές φορές , αν οι οικονομικές επιστήμες έχουν επιστημονικό αντίκρυσμα και αν μπορούν να επιλύσουν πρακτικά τα προβλήματα της οικονομίας και ανάπτυξης.

  Ο Αλογοσκούφης στο παρελθόν μας είχε πει ότι είχε αυξηθεί το ΑΕΠ , κατά 25% (Πολύ ωραίο , αλλά δεν ήταν αληθινό)

  Ο ΓΑΠ είπε ότι το έλλειμμα ήταν περίπου 15% του ΑΕΠ , μπήκαμε στα μνημόνια αλλά βγήκε η κ. Γεωργαντά και πληροφορηθήκαμε ότι τα στοιχεία είναι »μαγειρεμένα»

  Πριν από λίγο καιρό , στη τηλεόραση , δύο καθηγητές οικονομικών πανεπιστημίων της χώρας μας , διαφωνούσαν ως προς το υπάρχει πλεόνασμα και ως προς το ύψος του. Τελικά ο ένας είπε , εφόσον το δέχεται η Τρόϊκα , ότι υπάρχει και το αντίστοιχο ύψος του , σημαίνει ότι υπάρχει. Είναι δεδομένο.

  Αν πραγματικά υπάρχει(έχω μεγάλες επιφυλάξεις) πρωτογενές πλεόνασμα και το ύψος του είναι όσα μας λένε τα ΜΜΕ , όπως μας λένε , μπορούν να το αποδείξουν εύκολα νομίζω και θα είναι για όλους μας καλό , να αρχίζουμε να ελπίζουμε για καλύτερες ημέρες.
  (Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα χαρούν ή θα δυσανασχετήσουν γιατί τους χαλάει τα κομματικά συμφέροντα???)

  Ιδού η Ρόδος , ιδού και το πήδημα.

  Αν τα στοιχεία όμως τα στοιχεία είναι πλασματικά , τι μας περιμένει ακόμη και τι θα πρέπει να γίνει με αυτούς , που μας κοροϊδεύουν?????

  Μου αρέσει!

  1. Φίλτατε…ή οικονομία,σεισμολογία,κοινωνιολογία ΔΕΝ είναι επιστήμες….είναι τέχνες…

   Αν ήταν επιστήμες,θά μπορούσαν μέ σαφήνεια νά προβλέψουν ένα οικονομικό γεγονός,πχ.τό κράχ τού 1929,..τό σεισμό τής Πάρνηθας…τήν κοινωνική έκρηξη τών αγανακτισμένων στό Σύνταγμα…

   Είναι όντως τέχνη,νά διαχειρίζεσε τά οικονομικά τού σπιτιού σου,μιά πόλης,χώρας κ.ο.κ…αν αυτή τή τέχνη,τή περιβάλεις μέ μαθηματικές συναρτήσεις…..τά μαθηματικά είναι ΟΝΤΩΣ επιστήμη…τότε τήν οικονομία τή
   βαφτίζεις επιστήμη,φτιάχνεις μιά έδρα στό πανεπιστήμιο,διδάσκεις ,σέ λένε δάσκαλο καί κονομάς….γράφοντας εικασίες…μακρο,μικρο οικονομίας…γιά τό λόγο αυτό εάν βρεθούν δύο οικονομολόγοι νά συζητούν,θά ακούσεις
   3 διαφορετικές εκδοχές γιά ένα οικονομικό πρόβλημα…τρείς επειδή ένας από τούς δύο αλλάζει συνήθως γνώμη στή διάρκεια τής κουβέντας..

   Επειδή,όπως καί τό άρθρο αναφέρει,τά προβλήματα κρύβονται κάτω από τό χαλί,ενόψει εκλογών καί επειδή οι ντόπιοι δυνάστες επείγονται νά δωροδοκήσουν μέ μιά παστούλα ψηφοφόρους γιά νά τούς ξανακλέψουν τή ψήφο…τά οικονομικά πράγματα στή χώρα μας είναι ΤΡΑΓΙΚΑ…σώζουν τίς τράπεζες,άν μέχρι τέλους καταφέρουν νά τίς σώσουν ,λόγω τών υπερβολικών ανοιγμάτων τους καί σκοτώνουν τούς πολίτες..ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ…

   Μου αρέσει!

   1. Με το να κρύβονται τα προβλήματα κάτω από το χαλί , δεν είναι δεδομένο ότι θα τα βρούμε και μάλιστα πολύ χειρότερα μπροστά μας???? Όταν κοιμόμαστε , μπορεί να ονειρευόμαστε ότι » είμαστε πλούσιοι , αφέντες , βασιλιάδες , ταξιδευτές κ.λ.π» που λέει και ένα παλιό τραγούδι . Όταν ξυπνήσουμε όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την σκληρή πραγματικότητα.

    Δεν έχεις και άδικο , με την προσέγγιση του θέματος που κάνεις.

    Αν αντί για μαθηματικά (που πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν ) στις οικονομικές επιστήμες χρησιμοποιούσαν την απλή αριθμητική του »μπακάλη» τα πράγματα θα ήταν απλά και ξεκάθαρα , ακόμη και σε όσους γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή μόνο και δεν θα μπορούσαν να παραπλανήσουν κανένα.

    Εχουν ορίσει μικροοικονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη , που ακόμη και καθηγητές οικονομικών πανεπιστημίων δεν συμφωνούν , για το ίδιο θέμα. (Στους φοιτητές τους τι διδάσκουν άραγε???)

    Μου αρέσει!

   2. Στην πράξη δεν είναι η οικονομία και οι δυνατότητες της που καθορίζουν τον πολιτισμό της εποχής, αλλά ο πολιτισμός ή η απουσία του που καταλήγει στην ανάλογη επιλογή μοντέλων οικονομίας που στηρίζουν μια αναγέννηση ή μια συνολική πτώση και κρίση. (Α.Α)

    Δηλαδή πίσω από την οικονομία υπάρχει πνευματικό υπόβαθρο. Ποιο μη- πνευματικό υπόβαθρο υπάρχει πίσω από τις σημερινές οικονομικές επιλογές; H παγκοσμιοποίηση ή πολτοποίηση και η παγκόσμια διακυβέρνηση χρησιμοποιώντας ειδικά την Ελλάδα ως δούρειο ίππο και πειραματόζωο για το σκοπό αυτό.

    Μου αρέσει!

  2. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και όποιοι γνωρίζουν ας απαντήσουν .

   Ας δεχθούμε ότι είναι αλήθεια . ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα .

   Επομένως μπορούμε να αρχίσουμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος και να μειωθούν τα μέτρα λιτότητας και να αποκατασταθούν σταδιακά οι κοινωνικές αδικίες .

   Για ποιο λόγο τότε μας λένε , ότι σύντομα θα βγούμε στις αγορές , να δανειστούμε?????

   Μου αρέσει!

   1. Ουτε υπάρχει πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα, ούτε πραγματικός στόχος υπάρχει για πρωτογενές πλεόνασμα. Η νέα τάξη πραγμάτων σου υποδεικνύει με τον εικονικό αυτόν δημόσιο διαλογο τα όρια μέσα στα οποία επιτρέπεται να σκέφτεσαι.

    Οι στόχοι αυτοί είναι παραπλανητικοί.

    Πίσω από τον όρο αγορές κρύβεται ο οίκος Ρότσιλθ που κατέχει σχεδόν όλες τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου.

    Μου αρέσει!

   2. Ούτε επιστροφή στις αγορές υπάρχει.

    Εάν ήταν καθαροί οι στόχοι δεν θα ακολουθούσαν παράδρομους φανταστικής σεναριογραφίας.

    Το ίδιο συμβαίνει με την Λίστα Λαγκάρτ.

    Ο στόχος είναι η αχρήματη, αδιαφανής, απρόσωπη, κοινωνία σκλάβων.

    Μου αρέσει!

   3. Ας υποθέσουμε ότι τσακώνουν τους υποτιθέμενους κλέφτες της Λίστας Λαγκάρτ, που θα καταλήξουν τα χρήματα αυτά;

    ΠΟΥΘΕΝΑ. ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.

    Γιατί;

    ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

    ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ ΑΕΡΑΣ ΠΛΑΣΤΟ ΧΡΕΟΣ.

    Μου αρέσει!

 3. Δεν υφίσταται πραγματικός στόχος για την επίτευξη πλεονάσματος. Οι στόχοι αυτοί είναι παραπλανητικοί…και προπαγανδιστικοί.

  olixnos.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/

  Μου αρέσει!

  1. Μελετήστε προσεκτικά το άρθρο Πανεπιστημιακού. Τι σχέση έχει ο ιδιωτικός μηανισμός πτώχευσης του Ευρώ με την παραπλάνηση του δήθεν ελλείμματος;

   Μου αρέσει!

 4. Να πω και γω κατι πολυ απλο.
  Κοιταμε αριθμους, υπολογιζουμε μοντελα, μετραμε αποδοσεις κοκ. Ολα αυτα γινονται επειδη υποτιθεται πως οι αριθμοι ανταποκρινονται σε αγαθα και υπηρεσιες που μας ειναι απαραιτητες (πολυ η λιγο) για να επιβιωσουμε.
  Αυτα, κυριες και κυριοι, τα τελευταια, δεν καταγραφονται ως ειδικος λογαριασμος πουθενα, το εθνικο εισοδημα σε χωρες με εξωτερικο χρεος και ανισορροπιες διπλων και τριπλων ελλειμματων δεν αντιστοιχει σε εθνικο προιον, ποτε, αφου ειναι ενσωματωμενο μεσα του κατι που δεν ανηκει στην χωρα, αλλα σε άλλες.
  Δεν μπορει να συγκρινεται το ΑΕΠ μιας χωρας με αυτο μιας αλλης και να αποφασιζονται κοινοι στοχοι (3%-60%), οταν αυτες ειναι απολυτως αντισυμβατικες στην οικονομικη τους δραστηριοτητα, αλλα και στους εθνικους τους πορους.
  ΑΕΠ βεβαια ειναι και τα συμβαλλοντα στη ευτυχια ενος λαου, με καποιον…δυναμικο ορισμο, σωστα, αρκει η ευτυχια αυτη να βασιζεται στα ποδια της.
  Ολα ειναι ενα πακετο, υπολογιζεις αξιες με διεθνεις τιμες της χωρας που εχεις, συν την πραγματικη παραγωγη σου, αυτα γενικα αντιστοιχουν στην δυναμη του νομισματος που κατεχεις, για να κανεις τις συναλλαγματικες σου πραξεις με το εξωτερικο (δεν το καθοριζεις εσυ αυτο, αλλα ο αλλος, με το ισχυροτερο νομισμα που θελει να αγοραζει παντου ιδιας αξιας πραγματα).
  Εαν αυτα ειναι υπονομευμενα, για σχεδιαστικους λογους, η καταληξη ειναι βεβαιη, το μονο που σου μενει να διαπραγματευτεις (ελπιζω να γινεται) ειναι τα «συμβολαια» επιβιωσης των κατοικων της χωρας σε θεματα κοινωνικης ασφαλειας, συνταξεων και ενος μινιμουμ εισοδηματος για ολους.
  Τα δινεις ολα δηλαδη, μη πιστευοντας στην δυναμη του λαου, και παιρνεις ασφαλιστικα συμβολαια υποχρεωσεων (μεγάλη κουβέντα τι ειναι και πως αυτα).
  Τελειωνοντας θα γραψω πως η χωρα μας ειναι σαν ενα σπιτι, δεν ειναι ολα τα σπιτα της ιδιας αξιας, εαν δεν σταθουμε σε αυτην την… λεπτομερεια δεν κανουμε για διαχειριστες του κληροδοτηματος που βρηκαμε.
  Ας σκεφτουμε λοιπον με καθαρα αξιολογικους ορους το τι εχουμε, πως αξιοποιειται αυτο καλυτερα και το πιο καιριο, εαν πιστευουμε πως το κεφαλαιο στα χερια μας (επικρατεια) ειμαστε σε θεση να το χειριστουμε εμεις, η πρεπει να το παραχωρησουμε εναντι εκμισθωτικου τιμηματος, ακομη και εκποιησης προς τριτους.
  Εαν ειμαστε δηλ γεννημενοι υπαλληλοι και οι αλλοι επιχειρηματιες, αυτο ειναι το ερωτημα.
  Εαν ισχυει το τελευταιο, τοτε μιλαμε για οικονομικη εκκαθαριση της πατριδας (ως χωρου) και εν τοιαυτη περιπτωσει κανεις δεν εξουσιοδοτειται απο πουθενα να το κανει για λογαριασμο τριτων, ειναι θεμα ατομικο του καθενος, η ομαδων, να ορισουν το με ποσο και το που (με καποιο αποτελεσματικο τροπο).

  Μου αρέσει!

 5. Οι παραπλανητικοί αυτοί στόχοι δημιουργήθηκαν για να υφίσταται φανταστικό σενάριο στοχοθεσίας από τους πολίτες του κόσμου (πειραματόζωα-αυστραλοπίθηκοι).

  Μου αρέσει!

 6. ΟΠΟΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΙ ΑΝ ΣΗΚΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΑΡΩΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ.ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΠΕΤΟ;

  Μου αρέσει!

 7. ΑΛΛΗ ΜΙΑ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ.
  ΣΩΠΑ!!

  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:40 μμ

  Ολυμπία με έχεις υπό επιτήρηση;
  Που είναι τα σχόλιά μου;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:41 μμ

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ;
  ΕΠΙΜΕΝΩ!!
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:44 μμ

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΜΝ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ;;;;;;;;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:46 μμ

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ;;;;;;;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:49 μμ

  Φαίη είπε
  Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:03 μμ

  Το σχόλιό μου ΟΛΥΜΠΙΑ
  ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΦΑΓΕΣ;;;;;;;;;;;;;
  ——————————————————————————–

  Το παραπάνω και ένα άλλο ΜΕΓΑΛΟ που έβαζε ΤΑΠΑ σε ορισμένους.

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;;;;;;;;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:52 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ;;;;;;;;; Η ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ;;;;;;;;;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:54 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙΣ
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:56 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΤΙΑΧΝΕΣΑΙ ΤΩΡΑ;;;;;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 5:57 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ;;;;;;;;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 6:00 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΕΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ. ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΚΟΨΕΣ
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 6:01 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΡΕΖΙΛΙ ΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 6:03 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΟΙΑ ΑΛΛΗ “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ” ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ;;
  Απάντηση

  takeiteasy είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 6:05 μμ

  Ηρέμησε κούκλα μου.
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 6:06 μμ

  “κούκλα” μου να πεις τις κούκλες σου..

  Ολυμπία ΜΙΛΑ

  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 6:05 μμ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ IQ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΑ ΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ;;;;;;;;
  Απάντηση
  Φαίη είπε
  Μαρτίου 16, 2014 στις 6:12 μμ

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΕ ΕΥΓΝΩΜΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΣΤΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΑ ΠΑΤΖΑΚΙΑ ΣΟΥ
  Απάντηση

  Μου αρέσει!

  1. Το σύστημα μπλοκαρίσματος ή και αναμονής το οριοθετεί το wordpress δυνάμει αλγορίθμων.

   Αναλυτικότερα. Αν ανοίγοντας σήμερα το router σου, έλαβες ip η οποία έχει χαρακτηριστεί ως spam maker, τότε η ανάρτησή σου θα καθυστερήσει ή και θα κοπεί.

   Καλά θα ήταν να επιβεβαιώσεις όσα σου λέω σε διάφορα forums. Κι αν έχω δίκιο, τότε τσέκαρε κάθε φορά που ανοίγεις το router σου, τι ip στου δίνει.

   Σταμπάροντας μερικές, και ειδικότερα από τα πρώτα 2 ή 3 ψηφία της (ip) τότε, με μερικές ενδεχόμενες επανεκκινήσεις, να λαμβάνεις «καθαρή» ip.

   Υ.Γ. μη γκρινιάζεις αφού ξέρεις πως εδώ είναι λίρα 100.

   Μου αρέσει!

   1. Αυτό το γνωρίζω ήδη.
    Δύο πράγματα όμως ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ.
    Πρώτον: Αφήνει τις εκκλήσεις μου αναπάντητες και ΔΕΝ είναι η πρώτη φορά. Δεύτερον: Έχουν εξαφανιστεί σχόλιά μου ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ IP με το οποίο έχω στείλει άλλα σχόλια.

    Τον σεβασμό που της αξίζει τον διαμόρφωσε ΜΟΝΗ ΤΗΣ.

    Μου αρέσει!

   2. ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ, Η ΜΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ Η ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΗΜΑ ΚΑΘΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ!!!

    ΩΡΑ ΣΧΟΛΙΟΥ, 23.10 , ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΩΡΑ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΑΝ ΑΝΕΒΕΙ!!!

    Μου αρέσει!

   1. Το μεγάλο σχόλιο εξαφανίστηκε εντελώς. Δεν υπήρχε καν η ένδειξη «περιμένει έγκριση». Τι copy paste να κάνω;; Πήγα μάλιστα πίσω τη σελίδα να το ξαναστείλω μήπως και έκανα κάτι λάθος, και μου είπε ότι δεν μπορώ να στείλω το ίδιο μήνυμα δυο φορές. Το σχόλιο είχε πάει ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στην αγκαλίτσα της δημοκρατικής Ολυμπίας. ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΙΧΝΟΣ.

    Μου αρέσει!

  1. Το βίντεο απαντά ευθέως στον τίτλο της ανάρτησης. Πέρα από τις αλχημείες της αλλοίωσης των μεγεθών, έχει και άλλη διάσταση.

   Μου αρέσει!

   1. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας , είχε φθάσει στο 18-20% όταν είχαμε την δραχμή.
    Αν κάποιος είχε ένα εκατομύριο στη τράπεζα , έπαιρνε 180.000 δρχ και αφορολόγητα (πριν τον Τσοβόλα) τον χρόνο . Με 3.000€ σήμερα αντίστοιχα παίρνει παίρνει 2,5€ περίπου μετά την αφαίρεση των τόκων. Τι αγόραζες με 180.000 δρχ και τι με 2,5€ , σήμερα??? Τα επιτόκια δανεισμού από τις τράπεζες ήταν ~33% ετησίως.

    Αν κάποιος είχε λίγες οικονομίες στην άκρη , για ώρα ανάγκης , με τις υποτιμήσεις της δραχμής , μειώνονταν.

    Στα εισαγόμενα αγαθά , επιβαλλόταν φόρος και σε ορισμένα φόρος πολυτελείας. Σήμερα όσα προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης δεν επιβάλλεται . Οι περισσότεροι φόροι έχουν αντικατασταθεί από τον ΦΠΑ.

    Πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν (και ποιας ηλικίας ) όταν είχαμε την δραχμή και πόσα όταν είχαμε το Ευρώ???? Πόσοι μισθοί (του ιδίου εργαζόμενου) χρειάζονταν πριν με τη δραχμή και πόσοι με το Ευρώ???

    Τα σκληρά νομίσματα που χρειαζόμασταν για συνάλλαγμα ήταν το δολάριο (που η τιμή του 1$=15 δρχ και ο Μαρκεζίνης το έκανε 1$=30 δρχ. και είχε φθάσει ~350 δρχ πριν έχουμε το Ευρώ) , το μάρκο με ισοτιμία 7 δρχ και είχε φθάσει ~167 δρχ πριν να έχουμε το Ευρώ και λιγότερο η Αγγλική λίρα (όχι η χρυσή) .
    Αυτό το συνάλλαγμα το εξασφαλίζαμε από τους μετανάστες μας στη Γερμανία , τους ναυτικούς μας και τον τουρισμό και ελάχιστα από τις εξαγωγές.
    Σήμερα τα χρήματα που φεύγουν από τους (λαθρο)μετανάστες στο εξωτερικό και αφορολόγητα τα περισσότερα , μας έχει απασχολήσει και γιατί δεν έχει γίνει τίποτα???

    Η οικοδομή όταν μπήκαμε στο Ευρώ πήγαινε πολύ καλά. Τα επιτόκια δανεισμού από τις τράπεζες ήταν μόνο 3,5% (παλιά ήταν ~33%) και πολύς κόσμος πήρε δάνεια να φτιάξει ή να αγοράσει δικό του σπίτι. Όταν ήλθε η κρίση η υπερφορολόγηση της οικοδομής και της ακίνητης περιουσίας , δεν ήταν αναμενόμενο να κλείσουν βιομηχανίες , βιοτεχνίες , μαγαζιά και γενικά 200 επαγγέλματα που υπήρχαν γύρω από την οικοδομή??? Αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους από αυτό???

    Σταματήσαμε να παράγουμε και αυτά που τρώμε ακόμη –ασύμφορα λόγω κόστους.

    Αν το κράτος εκδώσει ομόλογα , που έχει το δικαίωμα , όπως λέει ο κύριος. Ποιος θα τα αγοράσει??? Οι μικροομολογιούχοι που είχαν επενδύσει τους κόπους μιας ζωής και τα έχασαν?? Οι τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με δάνεια που έχουν προστεθεί στο χρέος της χώρας μας????

    Αυτή την στιγμή η Αμερική τυπώνει δολάρια και αντιμετωπίζει την κρίση. Δεν νομίζω να μην έχει πληθωρισμό. Ο ανωτέρω κύριος μας είπε ότι αυτά δεν τα χρωστάει η Αμερική και είναι λογιστικό τρυκ. Θυμάμαι όμως ότι ο Ομπάμα ήθελε να πείσει το κογκρέσο , τη γερουσία (δεν θυμάμαι ακριβώς) να εγκρίνουν τον δανεισμό της Αμερικής και πάνω από το όριο. Πόσο θα μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή???

    Αυτή τη στιγμή , τα σκληρά νομίσματα παγκοσμίως , που γίνονται οι συναλλαγές, είναι το δολάριο και το Ευρώ και λιγότερο η Αγγλική λίρα . Γιατί το πετρέλαιο αποτιμάται μόνο σε δολάρια και όχι και σε Ευρώ.

    Γιατί δεν είναι ισχυρά νομίσματα το Ρούβλι (Ρωσία) και το Γουάν (Κίνα)???

    Η Κίνα που έχει αγοράσει 3 τρισεκατομύρια δολάρια , Αμερικανικά ομόλογα , δεν θα περίμενε κανείς να επενδύσει στην ανάπτυξη της χώρας της και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού της???? Είναι εγγυημένο ότι το δολάριο θα έχει τη σημερινή θέση , στη παγκόσμια οικονομία???

    Μήπως τελικά ισχύει αυτό που έχει ανωτέρω ο Σπύρος???
    ‘’γιά τό λόγο αυτό εάν βρεθούν δύο οικονομολόγοι νά συζητούν,θά ακούσεις
    3 διαφορετικές εκδοχές γιά ένα οικονομικό πρόβλημα…τρείς επειδή ένας από τούς δύο αλλάζει συνήθως γνώμη στή διάρκεια τής κουβέντας..’’

    Ο καθένας από τους οικονομικούς , μπορεί να λέει ότι θέλει???

    Ο καθένας μας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

    Μου αρέσει!

   2. Με 3.000€ σήμερα αντίστοιχα παίρνει παίρνει 2,5€ περίπου μετά την αφαίρεση των φόρων

    Πόσοι μισθοί (του ιδίου εργαζόμενου) χρειάζονταν πριν με τη δραχμή και πόσοι με το Ευρώ για την απόκτηση του ίδιου αυτοκινήτου???

    Μου αρέσει!

 8. ‘Οσο έχω ερευνήσει δεν έχω εντοπίσει άλλο ακαδημαικό οικονομικών, γεωπολιτικής περιεφερειακής ανάπτυξης, που να έχει φιλοσοφήσει σε τέτοιο βάθος τις μεθοδεύσεις της ΝΤΠ.

  Επίσης αγαπά την πατρίδα

  Μου αρέσει!

 9. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1997 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ από τον Ανδρέα Αθηναίο / Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Δημ.: – Πως ακριβως εννοείτε την νέα τάξη πραγμάτων σε σχέση με το χρήμα ;
  Α.Α: – H νέα τάξη πραγμάτων αλλάζει όπως είπαμε το χρήμα από μέσο συναλλαγής σε αντικείμενο συναλλαγής με …..
  συνέπεια το δημόσιο χρέος που μέχρι πρότινος ήταν λογιστικό, δηλαδή οι λαοί δεν το χρωστούσαν σε κανένα να εμφανίζεται ως πραγματικό χρέος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εξουσίες να ασκήσουν φορολογική λεηλασία στις κοινωνίες και ταυτόχρονα να διαλυθεί το κράτος πρόνοιας και να παγώσει κάθε δραστηριότητα, όχι λόγω έλλειψης δυνατοτήτων αλλά λόγω έλλειψης χρήματος ως μέσου συνεννόησης και επικοινωνίας και οικονομικής δράσης.

  Δημ.:-Nομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε την έννοια που διατυπώσατε ότι το Δημόσιο χρέος δεν αποτελούσε πριν την Νέα Τάξη πραγμάτων χρέος.

  A.A.:- H δημιουργία χρήματος,ας πάρουμε μία από τις μορφές της την εκτύπωση δηλαδή χαρτονομίσματος. Αυτή γίνεται πάντα με εντολή της πολιτείας προς την κεντρική τράπεζα. Αυτό το χαρτονόμισμα λογιστικά και μόνο είναι ένα δάνειο του κράτους από την κεντρική τράπεζα, η οποία όμως επειδή ανήκει στο κράτος και επομένως στολαό, είναι και με όλο το τυπικό-όχι μόνο ουσιαστικό- ιδιοκτήτης το χρέος ως εκ τούτου δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Η διεθνής βιβλιογραφία λέει βέβαια ότι το κομβικό σημείο του υπαρκτού ή του ανύπαρκτου δημοσίου χρέους είναι τοποιος είναι ο ιδιοκτήτης του. Δηλαδή όσο ο ιδιοκτήτης του χρέους ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν χρωστάγαμε σε κανέναν τίποτα. Γιαυτό και η πονηριά της Νέας Τάξης Πραγμάτων καταργεί το προνόμιο της πολιτείας να δημιουργεί χρήμα και να βγάζει επί Χαλικιά την Πολιτεία στην αγορά χρήματος, δηλαδή στα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου του 25% που τώρα βέβαια έχει πέσει στο 10%. Αυτό ιδιωτικοποιεί το δημόσιο χρέος καθιστώντας το έτσι και τυπικά πραγματικό. Φυσικά η πράξη αυτή είναι αναστρέψιμος και ανατάξιμος…κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρώπη και η Ελλάδα στοάμεσο μέλλον,διότι μόνο με τη δημιουργία χρήματος μπορεί η ιδιοκτησία του χρέους να φύγει από τα χέρια των κατόχων των ομολόγων. Δηλαδή, να εξαγοραστεί από αυτούς και να επανέλθει στα χέρια της Πολιτείας. Γιαυτό και το πονηρό Μάαστριχτ απαγορεύει ρητά την νομισματικοποίηση του χρέους. Εμείς όμως πρέπει να τυπώσουμε χαρτονόμισμα, να αγοράσουμε τα ομόλογα με αυτό ή να πιστώσουμε κάποιο λογαριασμό με λογιστικές εγγραφές.

  (…….)

  Α.Α: -Για παράδειγμα γίνεται κατανοητό έτσι ότι ο πολυδιαφημιζόμενος αναγκαστικός ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ και της μείωσης των δήθεν ελλειμάτων δεν είναι παρά μία προπαγάνδα μιας σκόπιμης πολιτικής επιλογής που σκοπό έχει την όξυνση της κοινωνικοοικονομικής πυραμίδας και την συγκέντρωση δύναμης και εξουσίας στους λίγους καθώς και την εγκαθίδρυση ενός μοντέλου αναπαραγωγής εξουσίας.

  Επομένως το πρόβλημα είναι πολιτικό και αφορά την άσκηση ουσιαστικής δημοκρατίας και στον παραγκωνισμό του παιχνιδιού της εξουσίας. Στην ύπαρξη δηλαδή πραγματικών ηγετών και όχι διαχειριστών της εξουσίας…και εν κατακλείδι στην επιδίωξη μιας διαφορετικής πολιτιστικής πραγματικότητας. Γιατί στην πράξη δεν είναι η οικονομία και οι δυνατότητες της που καθορίζουν τον πολιτισμό της εποχής, αλλά ο πολιτισμός ή η απουσία του που καταλήγει στην ανάλογη επιλογή μοντέλων οικονομίας που στηρίζουν μια αναγέννηση ή μια συνολική πτώση και κρίση.

  – Δημ.: Έχω την αίσθηση ότι για να γίνει μια τέτοια αναστροφή των τάσεων είτε θα χρειασθούν τριάντα χρόνια για να ωρισμάσουν αυτές οι ιδέες και να καρποφορήσουν είτε πρέπει να γίνει επανάσταση.

  -A.A.: Πρέπει να γίνει επανάσταση και μάλιστα τώρα. Γιατί μετά από τριάντα χρόνια το αγροτόπαιδο που σήμερα μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του ακόμη και πρωθυπουργό να μην μπορεί τότε να το κάνει.

  Η επανάσταση χρειάζεται τώρα που οι Έλληνες πιστεύουν ακόμα στον εαυτό τους και στην ικανότητά τους, αλλά και στο ανθρώπινο και το δημοκρατικό τους δικαίωμα να κάνουν όνειρο και το όραμα πραγματικότητα, να κυνηγάνε ελεύθερα την Αλήθεια και την Ανθρώπινη Δικαίωση.

  Μου αρέσει!

  1. Μπράβο Κώστα !!
   Πολύ ενδιαφέρων ο Ανδρέας Αθηναίος και οι αναλύσεις του στα πάνω βίντεο.
   Απλά, όμορφα και κατανοητά.
   Πάσχουμε από έλλειψη ανθρώπων με όραμα και αγάπη για την Ελλάδα μας.

   Μου αρέσει!

   1. Το τελευταίο Φαίη ξαναπέστο!
    Και μάλιστα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με όραμα κι αγάπη για την Ελλάδα. Υπάρχουν!
    Το σύστημα και η συλλογική βλακεία μαζί δεν τους αφήνει να αναδυθούν.
    Είναι στην βουλή ο Βαρβιτσιώτης… ο Κεδίκογλου… η Κεφαλλογιάννη… ο Χρυσοχοϊδης… ο Παπανδρέου!!!! Έλεος!!!

    Ο Δημήτρης Αντωνίου πχ που έδωσε μόνος του μάχη για να κάνει την μήνυση για εσχάτη προδοσία, δεν μπήκε στην βουλή!
    Μπήκε ο Χαϊκάλης -δεν είναι ίσως κακός ο άνθρωπος- αλλά μπήκε επειδή ήταν γνωστός όχι επειδή έκανε κάτι για την χώρα όπως ο Αντωνίου!
    Το δε σύστημα με τα πλοκάμια του….
    Το περιγράφει στο τραγούδι Κίλλερ ο Σάκης Μπουλάς ελαφριά η ψυχούλα του.

    Μου αρέσει!

   2. Υπάρχουν αγωνιστές, αλλά το ξενοκρατούμενο, ανθελληνικό, κατοχικό, νεοεποχήτικο, τηλεοπτικό κατεστημένο δεν τους προβάλλει.

    Μου αρέσει!

   3. αγαπητη σοφια ο αντωνιου προσχωρησε στην ενωση κεντρωων,φωτο και ρεπορταζ στο μακελειο πριν απο λιγο………….μονο να μην ξεχασει ο προεδρας ο λεβεντης να περασει απο το συσκευαστηριο φρουτων να παρει το μπονους…….ξερει αυτος…………ως αλλοτε με το κοκκινο νισσαν………..

    Μου αρέσει!

   4. Αχ βρε καλες μου …και ολοι εσεις…..παρτε σκουπες, κουρτινοξυλα, γκασμαδες, σφυρια ,οτι εχεται και κυριως ΟΠΛΑ…δεν αλλαζει τιποτα χωρις ΑΙΜΑ και ΔΑΚΡΥΑ.
    Ελατε να δωσουμε ενα ραντεβου καπου……και ή να πεθανουμε ή να τους πεθανουμε…….

    Να το κανουμε για τα παιδια μας…..ετσι και αλλιως οσοι εχουμε παιδια ,εγγονια δεν θα δουμε …τουλαχιστον ισως αφησουμε μια καλυτερη πατριδα για οσους επιβιωσουν….

    Τα σκουπιδια σαν μερικους επτανησιωτες και τα τρολια …ειναι για να χαλανε την διαθεση και την ελπιδα ,επιτελους να αντισταθουμε σε ολα αυτα τα ΚΑΘΗΚΙΑ που εχουμε φορτωθει….

    Αιμα στο αιμα που μας ρουφανε καθε μερα….ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ.

    Μου αρέσει!

 10. Ε όχι και εξαπατούν την ΕΕ!
  Θέλετε να βγούμε στους δρόμους αλλόφρονες;
  Πότε εξαπατήθηκε η ΕΕ;
  Από την πρώτη στιγμή παραδέχτηκαν ότι ήξεραν για τις αλχημείες του Σημίτη κι έκαναν την κορόιδα για να προωθήσουν τις εξαγωγές τους.
  Σ’ όλα τα υπουργεία έχουν εγκατασταθεί με δικά μας έξοδα τα τροϊκανά και δεν ξέρουν τι γίνεται;
  Όχι παιδιά, δεν εξαπατείται η ΕΕ.
  Τα ζώα πάνε να εξαπατήσουν μέχρι να εξασφαλίσουν ψηφαλάκια για τις εκλογές, και μετά τις εκλογές θα «ανακαλύψουν» ότι είχαν κάνει «λάθος»….

  Μου αρέσει!

  1. Αγαπητή Σοφία,

   δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε ο Αντωνίου (έχω την γνώμη μου, αλλά γνώμη έχουν όλοι..), αλλά ο Χαϊκάλης, είναι ο μόνος που και τόλμησε και από το 2012, έχει κάνει στην Βουλή ερώτηση προς τον ΠΘ, σχετικά με το αν η χώρα είναι Failed State, πράγμα που ειπώθηκε τελικά προσφάτως και μάλιστα από τον ξένο τύπο..

   h**p://kostasxan.blogspot.gr/2012/10/failed-state.html

   η οποία βέβαια, είναι ακόμη αναπάντητη…

   Μου αρέσει!

   1. Δεν λέω για το τί έκανε εφόσον μπήκε στην βουλή.
    Την είδα την ερώτησή του -σιγά μην του απαντήσουν, εξάλλου οι βουλευτές είναι μόνο για να υπερψηφίζουν νομοσχέδια και για τίποτα άλλο πλέον- λέω ότι ο Χαϊκάλης ήταν γνωστός και συμπαθής από τους ρόλους του, και εισέπραξε την αναγνωρισιμότητά του με την εκλογή του κι ότι ο Αντωνίου που δεν ήταν γνωστό άτομο, αλλά έγινε σε αρκετό κόσμο από τον Αγώνα του εναντίον των κλεπτοκρατών, δεν μπήκε.

    Δηλαδή δεν ψάχνουμε να δούμε τι έχει ουσιαστικά προσφέρει ο κάθε υποψήφιος που πάμε να ψηφίσουμε.

    Ψηφίζουμε με γνώμονα το γνωστό και αόριστα αρεστό.
    Τον άκουσα μια φορά τον Χαϊκάλη σε εκπομπή να μιλάει για «κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας» που θα απαρτίζεται απ’ αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα και τρελλάθηκα! Θα μας σώσουν αυτοί που μας έβαλαν στο δντ και κυβερνάνε ακόμα, και όταν του είπαν ότι πώς θα το κάνουμε αν δεν ρωτήσουμε τον λαό απάντησε «γιατί; στην μεταβατική τους ρωτήσαν;» και έφυγα στην στρατόσφαιρα!

    Μου αρέσει!

 11. Στημένο για τις εκλογές το πρωτογενές ‘’κλεονασμα’’ και το έχουν καταλάβει ακόμα και οι λίγο ασχολούμενοι με τα κοινά αλλά με κοινή λογική…… στο υπουργείο οικονομικών τα γερμανικά είναι η ….επίσημη γλώσσα και πιστεύετε ότι δεν ξέρουν?

  Ξέρουν και πολύ καλά μάλιστα γιατί αυτοί τα μαγειρεύουν με τους δοσίλογους για να μας τα δώσουν να τα φάμε στις εκλογές…. Φαγητό σαν της μονσαντο…. Μεταλλαγμένο , καρκινογόνο και τελικά θανατηφόρο…..

  Μας σκοτώνουν καθημερινά και σταθερά με τα σύγχρονα οικονομικά πολυβόλα τα οποία δε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τους προδότες της μεταπολίτευσης

  Μόνο με αίμα θα βγούμε από αυτό λάκκο που μας θάβουν ζωντανούς… χίλιες φορές ο θάνατος ενός μαχόμενου Έλληνα παρά η ζωή ενός υπόδουλου , ατιμασμένου και παθητικού ραγιά…

  Μου αρέσει!

 12. Τωρα που ερχεται η υποβολη φορολογικων δηλωσεων, οι φοροι στα ακινητα και τα χαρατσια να σας δω τι θα ψηφισετε στις εκλογες…

  Μου αρέσει!

 13. Οσο και πρακτορευετε τους εμετους των εχθρων της Πατριδας,τοσο ρεζιλι γινεστε.
  Οσο απροκαλυπτα αμφισβητειτε τις στερησεις και τις θυσιες των Ελληνων,τοσο περισσοτερο τους ανοιγετε τα ματια.
  Οσο προσπαθειτε να γελοιοποιησετε τις προσπαθειες της Πατριδος,τοσο καταρρεει
  ο καταστροφικος,φανταστικος σας κοσμος.
  Οσο συκοφαντειτε τους τελευταιους που στηριζουν το μελλον των παιδιων μας,τοσο
  περισσοτερο τους ατσαλωνετε την θεληση να σας νικησουν.

  ΥΓ
  Σας εφιστω την προσοχη!
  Ο αρθρογραφιδης δεν εγραψε ολα τ’αρχικα του:
  Δεν ειναι Α.Π.
  Ειναι Γ.Α.Π.
  Αυτα που γραφει τα γραφει για να εκδικηθει τον Χοντρο που τον παραμερισε.

  Μου αρέσει!

  1. Kαλως τον Δικερουλη-ατακτουλη που παιζει,κιολας,με τα ονοματα των αλλων.Παρε,τωρα,ενα ποιηματακι για αρχη και αν δε συμμορφωθεις,θα συνοδευεται το κολπακι σου με ποιημα απο κατω.
   Ο Δικερατος κουναει
   την αχλαδα,κι αν ποναει
   παιζει,παντα,με τους αλλους
   τον πατανε και στους καλους.

   Οσοι βρηκαν ευκαιρια
   να τον κανουνε «κυρια».
   Τον δουλευουνε στα ισια
   και τραβα,στα κυπαρισσια,

   να ταφει,παλι,ησυχως,
   δεν ακουγεται,ουτε,ηχος.
   Η θρασυτητα του μοιαζει
   με καλαμι που ολο σπαζει.

   Μου αρέσει!

 14. ….Δοκιμασμένη συνταγή!…Και καθώς τα «ζώα μας αργά»,τι πιο εύκολο να φάνε κι’αυτό το κουτόχορτο…αμάσητο !

  Μου αρέσει!

 15. κανενα προβλημα
  συνεχιζουν και οι μεν και οι δε τις λογιστικες απατεωνιες
  στο μελλον ευκολα τιναζονται τα παντα στον αερα δικαστικα
  εφοσον
  -τυπωθει εθνικο νομισμα
  -υπαρχει εθνικη πατριωτικη κυβερνηση
  –υπαρχει Δικαιοσυνη
  το προβλημα ειναι οτι δεν εχουμε τιποτα απο τα προαπαιτουμενα
  ασχολουμαστε με δευτερευοντα
  και δεν εχει ωριμασει η ιδεα
  αφου δεν εχουν βρεθει οι πρωταγωνιστες

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.