Καταγγελία Νικολόπουλου:Περίεργη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαλλάσσει υπευθύνους διασπάθισης δημόσιου χρήματος εκατομμυρίων ευρώ

Σκάνδαλα  εκατομμυρίων που λιμνάζουν χρόνια ολόκληρα κινδυνεύουν να παραγραφούν, εφόσον περάσει η τροπολογία που ψηφίζεται αύριο σε νομοσχέδιο των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Με τη προβληματική αυτή διάταξη τροποποιείται το άρθρο 93 του ν. 4129/2013 το οποίο θέσπιζε 20ετή ευθύνη των διαχειριστών δημοσίου χρήματος, ενώ με την εν λόγω τροπολογία μειώνεται   η ευθύνη τους στα δέκα χρόνια .images-7

Με  προκλητικό ,λοιπόν, τρόπο,  με την προτεινόμενη διάταξη οι υπουργοί στην ουσία χαρίζονται σ΄ αυτούς που κατά καιρούς διαχειρίστηκαν δημόσιο  χρήμα με σκανδαλώδη τρόπο. Η διάταξη αυτή αφορά   και σε υποθέσεις που εκκρεμούν προς καταλογισμό.

Μήπως, άραγε θέλουν να «αθωώσουν» τους υπεύθυνους της διασπάθισης δημόσιου  χρήματος  του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος «ΑΘΗΝΑ ΄97», περιφρονώντας πολυετείς έρευνες με  πολύ μόχθο, ακυρώνοντας ακόμη και αυτό το ίδιο  το Ελεγκτικό   Συνέδριο;

Η κυβέρνηση οφείλει να την αποσύρει αμέσως».

4 σκέψεις σχετικά με το “Καταγγελία Νικολόπουλου:Περίεργη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαλλάσσει υπευθύνους διασπάθισης δημόσιου χρήματος εκατομμυρίων ευρώ

 1. Κατσε καλα ρε Νικολα. Να μην παροθν κι αυτοι κανενα μπαχτσισι; Ουτε φτερουγε ρε φιλε; Μηπως θα ξαναδουν εξουσια; Οι Αριστεροι δηλαδηδεν εχουν μασελες; Πως το χαλας ετσι. Ντροπη.

  Μου αρέσει!

 2. Τελικά δεν υπάρχει κλέφτης που να μην τον γνωρίζει ο Νικολόπουλος, όπου διασπάθιση ψητού η Πατρινιά παρούσα και τελικά κανένας δεν έχει πάει μέσα.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Το κείμενο από το Bankingnews Νικολόπουλε τα εξηγεί όλα. Εσύ όμως να εξηγήσεις γιατί υπέγραψες το 3 ΜΝΗΜΟΝΙΟ λέει:

  Το ξεχείλωμα της κοινοτικής οδηγίας και το πράσινο φως για ατιμωρητί παιγνίδια στο Χρηματιστήριο

  Στο ξέπλυμα ποινών προσώπων που έχουν προβεί σε καταχρηστικές πρακτικές χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς προέβη η κυβέρνηση πατώντας στην υποχρέωση της χώρας για εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τη «λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392».

  Ταυτόχρονα δίνει ουσιαστικά το πράσινο φως για παιγνίδια στο χρηματιστήριο δεδομένου ότι η ρευστότητα στην αγορά είναι ανύπαρκτη και οι μετοχές είναι συγκεντρωμένες στην πλειοψηφία των εταιριών στα χέρια των μεγαλομετόχων. Και αυτό διότι τα ελάχιστα όρια άσκησης δίωξης για κατάχρηση της αγοράς είναι σε τέτοιο ύψος που επιτρέπουν να γίνεται ατιμωρητί χειραγώγηση στην πλειοψηφία των μετοχών με τη βούλα του νομοθέτη βιάζοντας το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις οδηγίες που στην ουσία δίνουν εντολή για εύλογες ποινές αφήνοντας στην διακριτική ευχέρεια του έλληνα νομοθέτη το ύψος και τους όρους των ποινών .
  Ειδικότερα στο νόμο 4443/2016 που δημοσιεύτηκε την 9η Δεκεμβρίου 2016 προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 ότι «Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, όποιος, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, κατέχοντας προνομιακές πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί, με πρόθεση, αποκτώντας ή διαθέτοντας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες και εφόσον:

  α) η μέση ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή
  β) η ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών
  υπερβαίνει για συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των εκατό πενήντα (150.000) ευρώ».
  Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προβλέπεται ότι

  «Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν:
  α) η συνολική αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ ή
  β) η μέση ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ ή
  γ) το περιουσιακό όφελος που πράγματι επήλθε ή η ζημία που πράγματι αποφεύχθηκε ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ή
  δ) ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που διαπράττει το έγκλημα της παραγράφου 1 κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το περιουσιακό όφελος που πράγματι επήλθε ή η ζημία που πράγματι αποφεύχθηκε ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ».

  Εν τω μεταξύ στο άρθρο 31 του ιδίου νόμου αναφέρεται πως
  1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους όποιος, στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, με πρόθεση:
  α) Πραγματοποιεί συναλλαγή ή αποστέλλει εντολή για διενέργεια συναλλαγής ή με οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ή δραστηριότητα: (αα) παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή ενός συναφούς με αυτό συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων ή (ββ) διαμορφώνει σε μη κανονικό ή σε τεχνητό επίπεδο την τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ενός συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, εκτός αν οι λόγοι για την ενέργεια αυτή του προσώπου που πραγματοποίησε τη συναλλαγή ή έδωσε τις εντολές για διενέργεια συναλλαγής είναι νόμιμοι και οι εν λόγω συναλλαγές ή εντολές για διενέργεια συναλλαγής είναι σύμφωνες με αποδεκτές πρακτικές της χρηματοπιστωτικής αγοράς στον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης και εφόσον: (ααα) η μέση ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή (βββ) η ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.
  β) Πραγματοποιεί συναλλαγή ή αποστέλλει εντολή για διενέργεια συναλλαγής ή με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή συμπεριφορά επηρεάζει την τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων ή συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, με τη χρήση εικονικής διατάξεως ή κάθε άλλης μορφής παραπλάνησης ή τεχνάσματος και εφόσον: (αα) η μέση ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή (ββ) η ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.
  γ) Προβαίνει σε διάδοση πληροφοριών, είτε δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες είτε παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων είτε διαμορφώνουν σε μη κανονικό ή σε τεχνητό επίπεδο την τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ενός συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, και εφόσον ο υπαίτιος ή τρίτος, προσπορίζεται, από τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών, πλεονέκτημα ή όφελος αξίας τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
  δ) Προβαίνει είτε σε διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών είτε στην διενέργεια ψευδών ή παραπλανητικών εισροών είτε σε κάθε άλλη συμπεριφορά η οποία συνεπάγεται την χειραγώγηση του τρόπου υπολογισμού του κριτηρίου αξιολόγησης κατά την έννοια του νόμου αυτού.»

  Ουσιαστικά όμως με τις διατάξεις αυτές η κυβέρνηση έρχεται να αθωώσει όσους έχουν εμπλακεί σε χρηματιστηριακά παιγνίδια κατά το παρελθόν. Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι η συνολική αξία των παράνομων συναλλαγών πρέπει να υπερβαίνει τα 2 εκ Ευρώ και η μέση ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών τις 250.000 Ευρώ ουσιαστικά βγάζει εκτός ποινικών ευθυνών σωρεία περιπτώσεων χειραγώγησης.

  από το Bankingnews

  Μου αρέσει!

 4. Σε γνώρισα στο χώρο σου, ένα γραφειάκι μέσα σε ένα κτίριο, κάπου σε ένα στενό πολύ κοντά από την βουλή (δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το όνομα της οδού) όταν σε επισκεφτήκαμε αφήνοντας τις αστυν. ταυτότητές μας κάτω στα όργανα, στην είσοδο του κτιρίου, στο οποίον είχες την έδρα του κόμματός σου, των χριστιανοδημοκρατών, όταν ήρθαμε καμπόσοι μιά μέρα (πολύ πριν τις εκλογές) να σε γνωρίσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις.
  Μου απευθύνθηκες προσωπικά με το όνομά μου απευθυνόμενος προς εμένα ζητώντας για κάτι την γνώμη μου και μου άρεσε αυτό.
  Απλά δεν σε καλογνώριζα.
  Ως εκ τούτου δεν γινόταν να σε εμπιστευτώ αν και είπα καλά λόγια (τα εννοούσα) απευθυνόμενος προς εσένα, ενώπιόν σου.
  Συνέχισε… μ΄ αρέσεις….
  Έχεις -αν και πατρινός- κάτι ντόμπρο επάνω σου, στις συμπεριφορές σου (Σκέψεις- Λόγοι- Πράξεις) ορμάς δεν κιοτεύεις.
  Τα λες με τ όνομά τους τα πράγματα.
  Εσύ κι ο Δημήτρης Καμμένος έπρεπε να είστε από την ίδια όχθη, την ίδια μεριά.
  Γιατί στέκετε μακρυά και όχι πλάϊ- πλάϊ;

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.