Αποκαλυπτικό έγγραφο για σύνδεση Τουρκίας-κατεχομένων


Μεθοδικά και συστηματικά μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας που ξεκίνησε το 2006 και μετά από περίοδο δοκιμών και ελέγχων, έγινε τελικά διασύνδεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου μεταφοράς με το τουρκικό σύστημα μέσω Βουλγαρίας, για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος στα κατεχόμενα από την Άγκυρα.

Σε Εμπιστευτικό έγγραφο ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου αναφέρεται επιστάμενα στις διεργασίες των κατοχικών αρχών αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισης των ενεργειών της Κυπριακής Δημοκρατίας του Ψευδοκράτους.

Μέσα από το εγγράφου, διαφαίνεται ότι το έργο συνδέεται άμεσα με τους τουρκικούς σχεδιασμούς και την ηλεκτρική σύνδεση Τουρκίας-κατεχομένων με το καλώδιο να φτάνει από τη νότια Τουρκία στον κατεχόμενο Άγιο Επίκτητο όπου λειτουργεί σήμερα παράνομος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ ο Γιώργος Σαμμάς σημείωσε πως η πλευρά μας πέραν της διπλωματίας, μπορεί να αποταθεί πιο αποτελεσματικά σε σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα κατεχόμενα σύμφωνα με πληροφορίες που κατέχουν οι μυστικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας οι ομάδες εργασίας για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία στο νησί, ολοκληρώνουν τις διαβουλεύσεις τους.

Απομένει η λήψη των τελικών πολιτικών αποφάσεων και σύμφωνα με τους λεγόμενους αξιωματούχους του Ψευδοκράτους πριν το τέλος αυτού του έτους ξεκινούν οι εργασίες για την δημιουργία της νέας υποθαλάσσιας γραμμής-καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με Κυβερνητικό Αξιωματούχο πέραν της οικονομικής διάστασης είναι φανερό ότι το έργο εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και αποτελεί ένα ακόμα βήμα ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία και ενίσχυσης του τουρκικού ελέγχου οι οποίες σχετίζονται με τους τουρκικούς σχεδιασμούς για διεύρυνση της τουρκικής επιρροής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
sigmalive