Τελετή παράδοσης – παραλαβής της Αρχηγίας του Πυροσβεστικού Σώματος