Σύσκεψη για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο


Σύσκεψη παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκoυ Τόσκα, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη, του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Σωτήριου Τερζούδη και του Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α. Ειδικού Σύμβουλου Εναερίων Μέσων Γιάννη Βυζάντιου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου, στην αίθουσα του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Π.Σ. στο Χαλάνδρι, με αντικείμενο την προετοιμασία της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Γ.Γ.Π.Π. και ο Αρχηγός του Π.Σ. επεσήμαναν μεταξύ άλλων τη σωστή διαχείριση του προσωπικού και των μέσων, την ασφάλεια των υπαλλήλων και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επικείμενη αντιπυρική περίοδο και δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης. Η σύσκεψη θα επαναληφθεί πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, όπου θα συζητηθεί εκ νέου η ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και το προσωπικό που θα διατεθεί, ενώ θα εξειδικευτεί και το επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης Αναγνωστάκης, οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Υποστράτηγοι ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, Ναθαναήλ Ρήγας και Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ο Συντονιστής Υποστήριξης Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Αχιλλεύς Τζουβάρας, ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Φωστιέρης, οι Περιφερειακοί Διοικητές, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι Διευθυντές του 199-Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.- Κ.Ε.Π.Π., οι Διοικητές Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Α.Π.Σ., ο Διοικητής της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. και ο Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Ε..