ΕΚΠΟΙΖΩ: Απαγόρευση του πρόσθετου Ε171 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο -Επιστολή προς ΕΦΕΤ


Το κείμενο της επιστολής:

Προς ΕΦΕΤ
Υ/Ο Προέδρου, κ. Πολυχρονίου
Υ/Ο Αντιπροέδρου, κ. Βλάχου
Θέμα: Απαγόρευση του πρόσθετου Ε171 (Διοξείδιο του Τιτανίου) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Αγαπητοί κ. Πολυχρονίου, κ. Βλάχο

Έχοντας πληροφορηθεί ότι εκπρόσωπος του ΕΦΕΤ θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών ( Τομέας Νέα Τρόφιμα και Τοξικολογική Ασφάλεια στην Τροφική Αλυσίδα), στις 13 Μαΐου 2019, σας απευθύνουμε την επιστολή αυτή.

Αντικείμενο της επείγουσας αυτής συνεδρίασης είναι η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την απαγόρευση του πρόσθετου τροφίμων Ε171 (Διοξείδιο του Τιτανίου), την οποία ήδη εφαρμόζει η Γαλλία στην επικράτειά της.
Η ενέργειά της αυτή βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, αφού η Γαλλική Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας (ANSES) επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες ως προς τις επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών της πρόσθετης ύλης E171.

Το συγκεκριμένο πρόσθετο δεν πληροί καμία από τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την κυκλοφορία του στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, ως προς την:

• Ασφάλεια: Όπως προκύπτει σαφώς από την έκθεση της ANSES, εξακολουθούν να υπάρχουν επιστημονικές αβεβαιότητες και κενά που δεν επιτρέπουν την άρση των ανησυχιών σχετικά με την πιθανή τοξικότητα του E171 για τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είχε επίσης επισημάνει το 2016 ότι υπήρχε έλλειψη στοιχείων που παρεμπόδιζαν την πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου για την ασφάλεια του προσθέτου.

• Τεχνολογική ανάγκη: Δεν υπάρχει πειστική τεχνολογική ανάγκη για την χρήση του E171. Πολλοί κατασκευαστές και λιανοπωλητές τροφίμων που δραστηριοποιούνται στη γαλλική αγορά έχουν ήδη απομακρύνει το προϊόν E171 από τα προϊόντα τους ή βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής κατάργησης. Η κίνηση εξαπλώνεται ακόμη και πέρα ​​από την Ευρώπη, με ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες να δεσμεύονται να πάψουν να χρησιμοποιούν το E171.

• Οφέλη και πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή: το E171 χρησιμοποιείται μόνο για αισθητικούς σκοπούς. Δεν έχει θρεπτική αξία, ούτε ικανοποιεί οποιαδήποτε ωφέλιμη τεχνολογική λειτουργία στα τρόφιμα (π.χ. επέκταση της διάρκειας ζωής)

Γνωρίζοντας, και ως μέλος του ΔΣ του ΕΦΕΤ, τις προσπάθειες της Υπηρεσίας σας για την καλύτερη προστασία των Ελλήνων καταναλωτών, πιστεύουμε ότι θα ενεργήσετε αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζοντας την ενέργεια της Γαλλίας στην επικείμενη συνάντηση.
Είμαστε βέβαιοι, ότι Ο ΕΦΕΤ δεν προτίθεται να προβεί σε αντιρρήσεις, ή να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα από την νομοθεσία μέσα κατά του Γαλλικού μέτρου.

Θα ήταν προς τιμή της χώρας μας και θα ήμασταν υπερήφανοι, αν ο ΕΦΕΤ, απαιτώντας την εφαρμογή της αρχή της προφύλαξης, προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαγόρευση της χρήσης του E171 στα τρόφιμα.

http://www.ekpizo.gr/el/%CF%84%CE%BF_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF_%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%84