24 γλώσσες, 552 συνδυασμοί!! Πως τα καταφέρνουν οι διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;