Μπαίνουμε σε μια σκοτεινή εποχή της τεχνολογίας (βίντεο)

Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη…

.

.

Lab of Datum