Ευχές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα #28october #28οκτωβρίου