Θα μείνετε άφωνοι όταν δείτε ποιον κοιτάζει με αυτό το βλέμμα η Ντορα.

Θα μείνετε άφωνοι όταν δείτε ποιον κοιτάζει με αυτό το βλέμμα η Ντορα;