Οι ψηφιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020

Σειρά νομοθετικών προτάσεων, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ετοιμάζει αυτήν την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κορυφαία θέση στην ατζέντα της Ένωσης, αναφορικά με τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, κατέχει ο τομέας της ψηφιακής τεχνολογίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο, η Επιτροπή αναμένεται να δρομολογήσει προτάσεις για νόμους περί ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος παρέμβασης για την τεχνητή νοημοσύνη είναι η αποσαφήνιση των νομικών προβλημάτων όσον αφορά τη χρήση της, αλλά και η τόνωση των επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο, θέλοντας να θέσει την τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των πολιτών, αποφεύγοντας μια σειρά από πιθανά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν, σκοπεύει να εξετάσει κατά πόσο τα αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων μπορούν να επηρεαστούν από τους ίδιους τους αλγορίθμους.

Μία άλλη προτεραιότητα της Ένωσης για το 2020 είναι το θέμα της ψηφιακής ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαπραγματεύονται, ήδη, προτάσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Οι προσωρινοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν βρίσκονται, επίσης, υπό συζήτηση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει πρόταση για τη διασφάλιση των συνόρων της Ε.Ε.

Κλιματική αλλαγή

Έτερη μέριμνα της Ε.Ε. είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027. Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027 θα συνεχίσουν την πορεία τους, με το Κοινοβούλιο να ζητά περισσότερα κονδύλια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της καινοτομίας και την προστασία των συνόρων.

Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις, που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα στο 2020, σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ε.Ε. Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έναν οδικό χάρτη που έχει ως στόχο να καταστεί η Ε.Ε. κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Αναμένονται προτάσεις για βιώσιμα τρόφιμα, πιο ανθεκτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα, στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, καθώς και σχέδια για τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Στο μεταξύ, εντός του 2020, θα διεξαχθούν ψηφοφορίες επί των νέων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών της Ε.Ε. με το Βιετνάμ, οι οποίες αναμένεται να εξαλείψουν το 99% των δασμών. Επιπλέον, η Ε.Ε. θα συνεχίσει την προσπάθεια σύναψης νέων συμφωνιών με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, το Μαρόκο και η Τυνησία. Σε εξέλιξη βρίσκονται και συζητήσεις για μια επενδυτική συμφωνία με την Κίνα.

sepe