Σύννεφα πάνω από την πραγματική οικονομία με πτώση εξαγωγών και παραγωγής

Δυστυχώς η πτώση των μεγεθών δεν παρατηρείται μόνο στο λιανικό εμπόριο και την εστίαση.

Νοέμβριος.

Πτώση εξαγωγών -11,4%. (δεύτερος συνεχόμενος μήνας)

Πτώση βιομηχανικής παραγωγής -8,1%.

Πτώση μεταποίησης -4,9%.

Υποτίθεται ότι η οικονομία είναι θέμα ψυχολογίας. Εδώ, παρά την καλλιέργεια ευφορίας, η πτώση είναι ορατή και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην γίνει ανεξέλεγκτη. Δεν δικαιολογείται πτώση, όταν έχει έρθει μία κυβέρνηση που υποτίθεται ενισχύει την επιχειρηματικότητα.

Στοιχεία από @el_ges