Η Αθήνα είναι η ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τους περισσότερους πολιτιστικούς χώρους