Το σκίτσο του Αρκά για τον Κορωνοϊο.

Το σκίτσο του Αρκά για τον Κορωνοϊο.