Ἡ Ἑλλάδα τοῦ κλώτσου, τοῦ μπάτσου, τῶν σκοτεινῶν ΜΚΟ καί πάσης τῆς ἁρπαχτῆς …

Κάθε μέρα πού ξυπνᾶμε, θά εἶναι ἀδύνατο νά μήν βρεθοῦμε μπροστά σέ μία νέα δυσάρεστη ἒκπληξι πού ἀφορᾶ τά ἀτομικά καί συλλογικά μας θέματα!

Ἡ ἐποχή τῆς ψεύτικης εὐφορίας καί τῶν παραισθήσεων, πέρασε ἀνεπιστρεπτί ἀφήνοντας τήν κοινωνία μετέωρη μπρός στό ἒρεβος τῶν κοινωνικῶν καί διεθνῶν πραγμάτων.

Ὁ συντονισμός γιά μία σοβαρή ἀντιμετώπισι τους μοιάζει δύσκολος γιά τρεῖς βασικούς λόγους:
1ον Οἱ ὁπαδοί τῆς βλακείας, τοῦ ψέματος, τοῦ τυχοδιωκτισμοῦ, τῆς χωρίς παραγωγικό ἀντίκρισμα ἀμοιβῆς, τῆς ἠθικῆς παραμορφώσεως πού ἂφησε τό σύστημα τῆς ἐθνικῆς ἀπαιδείας ὃλα αύτά τά χρόνια τῆς κομματικῆς ἀκολασίας κατέχουν θέσεις κλειδιά μεσα στήν δημόσια διοίκησι καί ἐκπαίδευσι…
2ον Ὁ κάθε βολεμένος μέσα σ΄αὐτό τό δίκτυο, ἒχει καί τόν δικό του ἂτυπο πυρῆνα στόν χῶρο του μέσω τοῦ ὁποίου διαιωνίζεται ἀκόμη πολιτικά τό σύστημα..
3ον Τό ψέμα καί ἡ παραπληροφόρησις πού ἐκτοξεύονται ἀπό ἓνα ἐλεγχόμενο, βυθισμένο στήν ἀνομία σύστημα δημόσιας καί ἰδιωτικῆς πληροφορήσεως καί τό ὁποῖο στηρίζεται οἰκονομικά στά ἲδια τά θύματα πού δημιουργεῖ !!!…

Πολυτεχνεῖα, «ἐπαναστατικές» φανφάρες, πολιτικές καί συνδικαλιστικές κοκορομαχίες, σχονάκια, ἀντιγραφές καί προώθησις κομματικῶν ἡμετέρων σέ ὃλο τό σύστημα τῆς παιδείας, συστηματική ὑπονομευσις κάθε πάτριας ἀξίας μέ παράλληλο μῖσος καί ἀπαξίωσι σέ κάθε τί πού εἶχε σχέσι μέ πατρίδα καί Ελλάδα, ἒφτιαξαν στρατιές ἀπό νεογενίτσαρους.

Ὃλοι αὐτοί, ζώντας σήμερα στήν κοσμάρα τους, δέν αἰσθάνονται καμία συγκίνησι γιά τό γεγονός ὃτι κατάσχεσαν τήν περιουσία τοῦ διπλανοῦ τους γιά να τοποθετήσουν σ’αὐτήν ξένους εἰσβολεῖς, ὃτι μεθοδικά καί προγραμματισμένα μετατρέπεται τό ἒθνος τους σε θλιβερή μειοψηφία μέσα στήν χώρα του, ἀλλά οὒτε καί γιά τό γεγονός ὃτι δημιουργοῦν τα δεδομένα γιά να δεχτοῦμε το τελικό χτύπημα ἀπό τους ἀπογόνους τῶν παλιῶν γενιτσάρων οἱ ὁποίοι ζοῦν στά ἀπέναντι παράλια …

Ἓνας λαός πού ἐκπροσωπεῖται ἀπό τήν σοφία τῆς σκέψεως, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς λογικῆς, δηλαδή τήν παιδεία, σέ κάθε συναλλαγή μέ τόν γείτονα θά τοῦ ὑπενθύμιζε τίς παλιές συμπεριφορές του γιά νά πᾶμε πάρα πέρα…
Δηλαδή, τίς γενοκτονίες, τό διώξιμο τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Πόλι, τόν Πόντο, ἀπό τήν Ἲμβρο και Τενέδο, πού ἀποτελοῦσαν τήν πατρογονική τους ἑστία, γιά τα γεγονότα τῆς Κύπρου. Συνεπῶς γιά τα ἀπαράγραπτα δικαιώματά τους πάνω σ΄αὐτές.

Ἀντί γιά ὃλα αὐτά, ἓνα πολιτικό συνονθύλευμα ἀπό σκοτεινῆς προελεύσεως Ἑλληνόφωνα, πολιτικά ἀνδρείκελα, κατανεμημένα σε διάφορα δῆθεν «ἀντίπαλα»στρατόπεδα μεταξύ τους, γιά να ἀμείψουν τίς συμπεριφορές τῶν ἀπέναντι «φίλων», τούς ἒδωσαν προξενεῖο στήν Θράκη, τούς ἒδωσαν τόν ἒλεγχο τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ὢθησαν τιύς Πομάκους να ὑποταχθοῦν στις ἐπιρροές τους, καλλιέργησαν στα ἀμουστακα μαλακοειδῆ τῆς παιδείας τις «ἰδεολογίες» τῆς «αδελφότητας» ἀνάμεσα στούς λαούς, ἀπέκρυψαν τούς φρενήρεις πολεμικούς ἐξοπλισμούς τῶν ἀπέναντι, ἐνῶ παράλληλα ὑπενόμευαν τίς πολμικές μας βιομηχανίες καί τόν στρατό μας ὡς παράγοντες πολέμων και «μιλιταρισμῶν» , μᾶς ἒπρηξαν μέ τίς «Ἑλληνοτουρκικές φιλίες» καί μέ τήν «Εὐρωπαϊκή προοπτική» τῆς Τουρκίας !

Ἐνῶ οἱ ἀπέναντι βρυχῶνται στόν περίγυρο, ἐμεῖς παραδοθήκαμε στούς «εταίρους» οἱ ὁποίοι μάς ἀπαγορεύουν να πουλᾶμε στήν Ρωσία καί να ἐκσυγχρονίζουμε τά ὁπλικά μας συστήματα πού προέρχονται ἀπό αὐτούς, μᾶς ἀπαγορεύουν νά στήσουμε τίς πολεμικές μας βιομηχανίες καί να ξαναβγάλουμε πολεμικά πλοῖα ἀπό τά ναυπηγεῖα μας, μᾶς ἀπαγορεύουν να δώσουμε νέα ὃπλα στόν στρατό καί ἐνῶ οἱ πιστώσεις γιά τήν ἃμυνα εἶναι φτωχότατες, ἓνα μέρος τους πρέπει να ἐνισχύσει τίς ροές πού μᾶς στέλνουν ἀπό ἀπέναντι!

Τί δέν κατάλαβες, ἀπαίδευτε, ἀφελῆ «ἰδεολόγε» καί βολεμένε ὁπαδέ τῶν σκοτενῆς προελεύσεως «δημοκρατικῶν» σατραπῶν ;

Ὁ Σουλτᾶνος, ἀναστάτωσε Συρία καί Ἰράκ με τούς τζιχαντιστές του καί μέ τόν στρατό του, ἂνοιξε μέτωπο στήν Λιβύη ἒχοντας μέχρι αὐτή τήν στιγμή καταφέρει να ἐλέγχει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς χώρας, συμμάχησε πολιτικά καί στρατιωτκά μέ τήν Ἀλβανία ἡ ὁποία τοῦ παραχώρησε ναυτική βάσι στην Αὐλώνα σέ ἀντάλλαγμα γιά τήν ζωτική οἰκονομικη στήριξι πού ἒλαβε ἀπό τήν χώρα μας καί ἡ ὁποία δέν κρύβει ἐπίσημα τόν φιλοτουρκισμό της, μπῆκε στά Σκόπια με τα ὁποία ἒκανε συμμαχία, κατάφερε να συμμαχήσει με τούς πρώην ἱστορικούς μας συμμάχους τούς Σέρβους, ἀμφησβητεῖ τήν κυριότητα στα νησιά μας, ἀμφισβητεῖ τα θαλάσσια σύνορα, μᾶς στέλνει τούς αὐριανούς πολεμιστές τους ἀνάμεσα στό πληθος τῶν «μεταναστῶν» !

Καί ὃλες αὐτές τίς συμπεριφορές, οἱ ἐδῶ πολιτικές ἡγεσίες τίς ἀντιμετωπίζουν ὂχι ἁπλά μέ ρηχότητα, ἀλλά μέ τρομερά ὓποπτες προθέσεις, ἐνῶ ἡ ἐλαφρότητα τῆς σκοτεινῆς δημοσιοκαφρίλας προφητεύει καθημερινά τίς συνέπειες πού θα ὑποστεῖ ἡ Τουρκία ἀπό τούς «μεγάλους» !!!….

Δέν θα ὑποστεῖ καμία συνέπεια διότι κινεῖται μεσα στήν λογική τῆς βαθιᾶς ἐπιστημονικῆς διπλωματίας καί τοῦ ἱστορικοῦ ρεαλισμοῦ, στοιχεῖα ἀδιανόητα γιά πολιτικούς ἐκπροσώπους πού ἀντίκρισμα τῶν φτυχείων τους εἶναι οἱ καταλήψεις καί ἡ διπλωματική τους λογική ἐκφράζεται μέ τήν ἀρχή ὃτι «τό Αἰγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του» !!!

Οὒτε φυσικά θα θιγεῖ ἀπό ἂλλους πού σπούδασαν σε πανάκριβα ξένα κολλέγεια καί πού τήν ὑποτέλεια τήν ἐκφράζουν με ὁρολογίες τίς ὁποῖες ἀδυνατεῖ να κατανοήσει ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν … ( Σοῦ πετοῦν ἓναν ὃρο ὃτι ἐγώ δέν εἶμαι νατιβιστής καί ἂντε να καταλάβεις ὃτι αὐτό σημαίνει ὃτι εἶμαι ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς ἰσοπεδώσεως…)

Ξέρει ὁ Ἐρντογάν νά ζυγίζει τά πράγματα, να κινεῖται σε βαθιά σκοτάδια, να ἐξαγοράζει πολιτικά ὂρνια πού θά ἀποβλακώνουν τόν λαό μέ τούς «συνοστισμούς» καί τίς «Ἑλληνοτουρκικές φιλίες», με τήν «εἰρήνη ἀνάμεσα στούς λαούς», μέ τίς μή διακρίσεις, πού σημαινει ὃτι ὁ Ἓλληνας να μειονεκτεῖ ἀπέναντι στόν κάθε παρείσακτο ἀπεσταλμένο καί ἂν κάποιοι μίλησαν γιά τήν κατευθυνόμενη ὑπογεννητικότητα, οἱ «προοδευτικοί» κομματικοί γενιτσαροι τούς κατήγγειλαν γιά «ρατσισμούς καί φιλετικές διακρίσεις»…

Ναί ἀφελῆ ἀποδέκτη ὃλων αὐτῶν τῶν πονηρῶν «ἰδεολογιῶν», ὁ Ἓλληνας φορολογεῖται μέχρι εξοντώσεως ἐνῶ τα δῆθεν θύματα, μεταφέρουν χρήματα στίς πατρίδες τους καί δημιουργοῦν περιουσίες. Ναί τῦπε ἀφελῆ ἢ πονηρέ, ὃλα τά ἐπιδώματα δίδονται με φωτογραφικούς νόμους σέ ἀλλοδαπούς ! Ὁ νέος Ἓλληνας, ὃσο σκληρά καί να ἐργαστεῖ, ὂχι μόνον οἰκογένεια δέν θα μπορέσει νά δημιουργήσει ἀλλά οὒτε ἓνα μηχανάκι νά συντηρήσει ἂν δέν βοηθηθεῖ ἀπό την σύνταξι τοῦ παπποῦ τήν ὁποία κι’αὐτήν πετσοκόψατε ἀκριβῶς γιά να κτυπηθοῦν οἱ νέοι μας σέ ὃλα τά μέτωπα …

Πολλά λοιπόν τά μέτωπα ἐναντιον τῆς Ἑλλάδας ! Βάλλεται ἀπό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό !

Βάλλεται ἀπό τις ἠλίθιες συνειδήσεις τῆς κάστας τῆς γενιᾶς τῶν πολυτεχνείων ἡ ὁποία σήμερα ἂλλαξε ρότα καί ἀπό «ἀντινατοϊκή» , «ἀντιευρωπαϊκή» ἒγινε ἓνα κατάπτυστο δειλό ἀνθρωπάκι πού γιά τά εὐρουλάκια του, ὃταν πάρει ἐντολή, θά πεῖ ὃτι πετᾶ ὁ γάϊδαρος!..

Ἀλλά ὁ καταφρονημένος σήμερα ἀπό τό ἐκαιδευτικό σύστημα ἠθικῆς καί κοινωνικῆς ἀποβλακώσεως μεγάλος μας ποιητης Ἀνδρέας Κάλβος εἶχε γράψει τό πάρα κατω ἱστορικό ποίημα γιά να τιμήσει τούς ἀγῶνες τῶν τότε Σαμίων οἱ ὁποίοι σήμερα βρίσκονται κάτω ἀπό παρόμοια δεινά ἐξ αἰτίας τῆς συλλογικῆς τους ἀποβλακώσεως ἀπό τά ξενόδουλα ἀπο…κόμματα μέ ἐργαλεῖα τό φτηνό βόλεμα καί τίς ἀσυνάρτητες πολιτικές «ἰδεολογίες»…

«Ὃσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αἰσθάνονται,
ζυγόν δουλείας ἂς ἒχωσι·
θέλει ἀρετήν και τόλμην
ἡ ἐλευθερία».

Ναί ρέ ! Σ’ἐσᾶς που΄πήρατε φτυχεῖα ἀπό τα πανεπιστήμια, πού γίνατε διευθυντάδες στό δημόσιο, ἐκπαιδευτικοί τῆς «ἀριστερῆς καί προόδου», πού ἀνεβήκατε πολλές σκάλες μέ τήν «ἀξία» σας, κάποιοι ὂχι λίγοι με τήν ἱερή εὐλογία σκοτεινῶν στοῶν, πρώην ἀγωνιστάδες κατά τῆς ΕΟΚ καί τοῦ ΝΑΤΟ, ἀγωνιστάδες τῶν Πολυτεχνειων, πού θεωρεῖτε σήμερα ὃτι τώρα εἲμαστε «δεμένοι» ἀπό τούς ξένους ληστές καί δέν εἶναι ἐφικτό να λυθοῦμε, – ἀλλά εἶναι ἐφικτό νά συμβάλλουμε στό να πᾶμε πιό πάτο – συμπλεγματικές προσωπικότητες πού παραμονεύετε να πάρετε κάποιο χρῖσμα ὑποψήφιου βολευτῆ ἢ ὁποιουδήποτε ἐκπροσώπου γιά να προβάλετε τήν ἀτομική σας κουφότητα και τόν ἂθλιο συμπλεγματισμό, ἐσεῖς προκειμένου να το πετύχετε πουλᾶτε καί την ἲδια τήν μητέρα, ὃλοι ἐσεῖς, ἒχετε βαριές ἠθικές καί ποινικές εὐθύνες στήν διαιώνισι καί ἐπιδείνωσι αὐτῆς τῆς κατρακύλας.

Οἱ χῶροι τῆς παιδείας, ὑπῆρξαν πάντα ἑστίες σκέψεων, κοινωνικῶν προβληματισμῶν καί ἐπαναστατικῶν διαδικασιῶν! Ἂσχετα ἂν τά ἀπο…κομματα νόθευσαν τούς ἀγῶνες… Καί αὐτό εἶναι τό μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή το πῶς θα ἀπαλλαγοῦμε μιά κι ἐξω ἀπό αὐτούς τούς σκοτεινούς ἐκπροσώπους τῶν ξένων συμφερόντων…

Σήμερα τούς καταντήσατε ἠθικά καί πνευματικά ἀποβλακωτήρια πού βλέπουν με ἀπάθεια αὐτά τά στυγερά ἐγκλήματα πού βιώνει ἡ κοινωνία ἡ ὁποία πληρώνει καί τό κόστος τῆς ἀποβλακώσεως!

Ὃλοι ἐσεῖς, πέρα ἀπό τά πάρα πάνω, συντηρεῖτε ἀκόμη μέ την ψῆφο τό σύστημα τῶν μνημονιακῶν ἐθνοκτόνων και κοινωνιοκτόνων .

Ὃλοι ἐσεῖς, διχάσατε καί διχάζετε τήν κοινωνική ἑνοτητα πού ἀπαιτεῖται γιά να πάρουμε πίσω τήν οἰκονομία μας ἀπό τά ἁρπαχτικά τοῦ Βορρᾶ, γιά νά ἐκδώσουμε στήν συνέχεια ἐθνικό νόμισμα, να ὀργανώσουμε τήν ἃμυνα καί τίς πολεμικές μας βιομηχανίες, να στηρίξουμε τήν παραγωγικότητα τῆς οἰκονομίας μέσα ἀπό τόν ἐξορθολογισμό τῆς φορολογικῆς πολιτικῆς, νά κάνουμε τήν Ἑλλάδα πεδίο οἰκονομικῆς δράσεως τῶν πανελλήνων, νά στηρίξουμε ἂμεσα τήν Ἑλληνική οἰκογένεια πού βρίσκεται ἐπί δεκαετίες ὑπό ἂγριο διωγμό ἀπό τά «δεξιά» καί «ἀριστερά» πολιτικά ἀνδρείκελα. Μέ τόν πολιτικό σας ὂγκο στηριξατε αὐτούς πού ἐμπόδισαν τόν συντονισμό τῆς οἰκονομίας τῶν Ἑλλήνων σε παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ὁ Σουλτᾶνος σᾶς περιμένει στήν Γωνία… Καί ἂν αὐτός λείψει, τό παιχνίδι του συνεχίζεται διότι ὁ στρατός του ἒχει ἢδη ἐγκατασταθεῖ στίς γειτονιές σας…

Ὃλοι ἐσεῖς, καταντήσατε τήν ἱστορική μας πατρίδα, χώρα τοῦ κλώτσου, τοῦ μπάτσου, τῆς ἁρπαχτῆς καί τοῦ βολέματος σε ὃποιον πληρώνει για να τήν ξεθεμελειώσουν !

Ἒρχεται τό ἱστορικό σας τελος μέσα στούς σκληρούς πόνους τοῦ τοκετοῦ πού καθημερινά βιώνουμε μέσα ἀπό τόν ὁποῖο κάτι καινούριο θα γεννηθεῖ ἐδῶ για μᾶς καί ὃλη τήν οἰκουμένη!

Μετά ἀπό αὐτό, δημόσιο καί παιδεία, δέν θα θυμίζουν τίποτα ἀπό τήν σημερινή ἀθλιότητα…
http://www.dermatas.bogspot.com

2 σκέψεις σχετικά με το “Ἡ Ἑλλάδα τοῦ κλώτσου, τοῦ μπάτσου, τῶν σκοτεινῶν ΜΚΟ καί πάσης τῆς ἁρπαχτῆς …

  1. Αναρωτιέμαι πόσες Τροπολιτσές χρειάζονται τώρα για να ξεριζωθεί δια παντός η πολιτικο-οικονομική ΚΡΑΤΙΚΗ μασοναρία .
    Φταίμε όμως και εμείς οι νεοραγιάδες που δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί , γιατί μην μου πείτε
    αν θα μπορούσε να σταθεί η λουλού της χλίδας που όρισαν γιά πρόεδρο της επιτροπής για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, στην εποχή της Επανάστασης ….ούτε αν θα μπορούσε να σταθεί τότε κάποιος χατζη αβάτης μέλος της κωλοεπιτροπής της μασοναρίας ….τα κωλάντερα στο στόμα θα τους είχαν περασμένα τότε και πολύ καλά θα έκαναν ….εμείς οι νεοραγιάδες να δούμε τι θα κάνουμε !!!
    Την λευτεριά νεοραγιά θα πρέπει να την πάρεις ….όπως τότε !

    Αρέσει σε 1 άτομο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.