Ο Ναύαρχος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον οθωμανικό στόλο

20 Μαΐου 1825 – Η Ναυμαχία του Καφηρέα -Η Ελληνική Επανάσταση (1821 – 1827)

Ο Ελληνικός Στόλος υπό τον Ναύαρχο Γ. Σαχτούρη καταναυμαχεί τον οθωμανικό στόλο του Χοσρέφ πασά.

H μοίρα υπό τον Σαχτούρη που είχε σταλεί για να περιπολεί το Βόρειο Αιγαίο, καταναυμάχησε στις 20 Μαΐου τον Οθωμανικό Στόλο υπό τον Χοσρέφ-Πασά στο στενό του Καφηρέως. Αυτή η λαμπρή νίκη που οφείλει πολλά στους ελιγμούς του Σαχτούρη απέτρεψε την ολοκλήρωση του σχεδίου των Οθωμανών να προσβάλουν την Ύδρα.

Στην προσωπογραφία εικονίζεται ο Γεώργιος Σαχτούρης (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ)