Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για Διάλογο και Ανάπτυξη

21 Μαΐου, η Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία για Διάλογο και Ανάπτυξη είναι μια υπενθύμιση του παγκόσμιου πολιτιστικού πλούτου και του ουσιαστικού ρόλου του διαπολιτισμικού διαλόγου για την επίτευξη ειρήνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το 2008, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια Λευκή Βίβλο για τον διαπολιτισμικό διάλογο «Ζώντας μαζί ως ισότιμοι στην αξιοπρέπεια», η οποία επιβεβαιώνει ότι το κοινό μας μέλλον εξαρτάται από την ικανότητά μας να διαφυλάσσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δημοκρατία και το κράτος δικαίου και για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης.

Μία από τις κύριες προκλήσεις του σήμερα είναι η πολιτιστική πολυμορφία ως μέσο επίτευξης της κοινωνικής συνοχής. Χάρη στην παγκοσμιοποίηση, ζούμε σε μια ολοένα και πιο ετερογενή κοινωνία, όπου οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές θρησκείες, γλώσσες, τρόπους ζωής, παραδόσεις και πεποιθήσεις, μερικές φορές με αποτέλεσμα κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτισμών είναι επείγουσα και απαραίτητη για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για Διάλογο και Ανάπτυξη είναι μια ευκαιρία για την προώθηση της πολυμορφίας ως παράγοντα ένταξης και θετικής αλλαγής. Παρέχει την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλες τις μορφές πολιτιστικής ποικιλομορφίας και έκφρασης και να προβληματιστούμε για το πώς συμβάλλουν στον διάλογο και την ανάπτυξη.

από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για Διάλογο και Ανάπτυξη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.