Απλά πράγματα: Ο χάρτης για τον #Εβρο υπάρχει, η συμφωνία υπάρχει. Η Τουρκία γκριζάρει. Εμείς…

Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει οποιαδήποτε άλλη επικυρωμένη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τα όσα ορίζει το Πρωτόκολλο του 1926 ισχύουν για τα ποτάμια ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο. Βάσει αυτού γίνονται οι όποιες κινήσεις και βάσει αυτού οι όποιες συζητήσεις για… επικαιροποίηση της κατάστασης λόγω φυσικών συνθηκών.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι στον Έβρο τα πράγματα είναι απλά. Οι χάρτες υπάρχουν, τα στοιχεία υπάρχουν, όπως υπάρχει και το εξής: «Στην περίπτωση του Έβρου ποταμού, όμως, το άρθρο 6 της συνθήκης της Λωζάννης παρέσχε αποφασιστική για το θέμα αυτό αρμοδιότητα στην οροθετική επιτροπή, η οποία όρισε ως σύνορο αμετάβλητο την τότε (1926) κοίτη του ποταμού», όπως προέκυψε από τον καθορισμό του συνόρου στη Λωζάννη σε έναν χάρτη μεγάλης κλίμακας (1:1.000.000).

Μία τριμερής επιτροπή (η οριοθετική) αποτελούμενη από εκπροσώπους της Ελλάδος, της Τουρκίας και ένα εκπρόσωπο τρίτης χώρας, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν Ολλανδός, ανέλαβε να χαράξει το σύνορο Ελλάδος-Τουρκίας επί του εδάφους (άρθρο 5 Συνθήκης της Λωζάννης).

«Η Επιτροπή απεφάσισεν ότι η συνοριακή γραμμή δεν θα ακολουθήση τον ρουν του ποταμού εις τας ενδεχόμενας μετακινήσεις του, αλλ’ ότι η γραμμή αυτή καθορίζεται κατά τρόπον οριστικόν από την παρούσαν θέσιν του ποταμού, ως αύτη καθωρίσθη εις τους χάρτας τους καταρτισθέντας μερίμνη της Επιτροπής».

Επομένως, μετά τη χάραξή της, η συνοριακή γραμμή αποφασίσθηκε να παραμείνει σταθερή και να μην ακολουθεί τις μετατοπίσεις της κοίτης του ποταμού.

Ιδού και ο εν λόγω χάρτης που συμπεριλαμβάνεται στην τουρκική έκδοση της Συνθήκης Λωζάννης (σελ. 7):

Η Τουρκία αμφισβητεί τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ, διμερή, οριοθετική ΣΥΜΦΩΝΙΑ, δηλαδή το πρωτόκολλο του 1926 και θέλει να «ΓΚΡΙΖΑΡΕΙ» τα σύνορα/όρια μεταξύ των δύο χωρών, ότι κι αν λένε οι δικοί μας ότι δεν πρόκειται για «συνοριακή διαφορά», αλλά για «τεχνικό ζήτημα».

Όσο για τη σύγκληση της μεικτής Ελληνοτουρκικής Μεθοριακής Επιτροπής, αυτή είναι καθαρά προσχηματική και να ‘χαμε να λέγαμε.
Ποια θα είναι η βάση των συζητήσεων αυτής της επιτροπής, όταν δεν γίνονται αποδεκτές από την Τουρκία οι συμφωνημένες συντεταγμένες του 1926;

Στη διδακτορική διατριβή «Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος» του Ηλία Δημητρακόπουλου*, στις σελ. 19 – 25, υπάρχει το εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΕΙΔΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, το οποίο είναι αρκετά διαφωτιστικό ως προς το τι ακριβώς θεωρείται σύνορο και το τι συμβαίνει με τις ιδιαιτερότητες του συνόρου στον ποταμό Έβρο.

2 σκέψεις σχετικά με το “Απλά πράγματα: Ο χάρτης για τον #Εβρο υπάρχει, η συμφωνία υπάρχει. Η Τουρκία γκριζάρει. Εμείς…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.