Επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων…

*Γράφει ο Χρήστος Κ. Μακρίδης

Σπουδαία η παρουσία της ξένης γλώσσας στο σχολείο γιατί συνιστά σημαντικό εφόδιο/εργαλείο για τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον εργασίας, πολύ πιο σημαντική όμως κρίνω η σχέση των παιδιών με τη μητρική τους γλώσσα, την ελληνική.

Δεν θέλουμε ανθρώπους μόνο με αναπτυγμένες δεξιότητες, χρήσιμα εργαλεία στον ολοένα εξελισσόμενο και τεχνολογικά εξαρτώμενο παραγωγικό ιστό, αλλά πολίτες με ενεργή και ζώσα συνείδηση, επαρκή γνώση και ικανή κριτική ικανότητα.

Συνεπώς, δεν περιποιεί τιμή σε κανένα παράγοντα της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας ο περιορισμένος λεκτικός κώδικας και η συνακόλουθη απουσία γραμματικής συνέπειας και συντακτικής δομής, σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική έλλειψη νοηματικής συνέχειας και συνέπειας, στο προφορικό και γραπτό λόγο των μαθητών.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία, οφείλει να επιδείξει την ίδια σπουδή, προκειμένου άμεσα να αντιμετωπίσει τον γλωσσικό αφελληνισμό των νέων της χώρας. Μια εξέλιξη στην οποία συντεταγμένα συμμετέχουν και πλειοδοτούν, μέσω των εμπορικών προγραμμάτων και των παραγόμενων τηλεοπτικών προϊόντων, τα ελληνικά κανάλια.

Είναι κάτι που αφορά στη διάσωση, συντήρηση και διαφύλαξη της εθνικής μας ταυτότητας, άπτεται της εθνικής μας συνέχειας και επιβίωσης στο χωροχρόνο…

*Πολιτικός Επιστήμων – Τεχ.Γεωπόνος – Παιδαγωγός