Απόπειρα επιβολής της τουρκικής ως επίσημης γλώσσας στη Θράκη!

Ως απαράδεκτο επέστρεψε το Υπουργείο Παιδείας έγγραφο Συλλόγων διδασκάλων της μειονότητας.

από: εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»

ΖΗΤΗΜΑ διδασκαλίας τουρκικῆς γλώσσης στά μειονοτικά νηπιαγωγεῖα τῆς Θράκης ἐπεχείρησαν νά θέσουν αὐτές τίς ἡμέρες ἐπ’ εὐκαιρία τῆς συζητήσεως τοῦ πολυνομοσχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στήν Βουλή ὁρισμένοι σύλλογοι τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχονται ἀπό τήν Ἄγκυρα. Ἀσφαλῶς καί δέν πρόκειται νά ἐγκριθεῖ αὐτή ἡ πρότασις, μάταιος κόπος, εἶναι ὅμως μία ἀκόμη προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς Τουρκίας νά διευρύνει τήν ἀτζέντα τῶν διεκδικήσεών της. Μετά τήν ἔγερση ζητήματος ἀναγνωρίσεως δῆθεν τουρκικῆς μειονότητος ἡ ὁποία ἐτέθη θρασύτατα ἀπό τό τοπικό μειονοτικό κόμμα πρός τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά τίς χθεσινές νέες ἐξελίξεις γιά τήν Ἁγία Σοφία (ἡ τουρκική δικαιοσύνη θά ἀποφασίσει τήν μετατροπή της σέ τέμενος στίς 2 Ἰουλίου), μετά τίς ἀπειλές, ὅτι ἡ Τουρκία θά θέσει θέμα ἀποστρατιωτικοποιήσεως νήσων στόν ΟΗΕ, τώρα ἀποκαλύπτεται πώς ἡ γείτων ἐπιδιώκει νά θέσει καί ζήτημα ἀναγνωρίσεως τῆς τουρκικῆς γλώσσης ὡς ἐπισήμου δευτέρας γλώσσης στήν Θράκη!

Στήν ἀπόπειρά της αὐτή πού ξεσκεπάζει σήμερα ἡ «Ἑστία», ἀξιοποιεῖ ἀκόμη καί συλλόγους ἐκπαιδευτικῶν τῆς Θράκης πού ἀπαραδέκτως συντάσσουν τά κείμενα τῶν ἀνακοινώσεών τους σέ δύο γλῶσσες: στά Ἑλληνικά καί στά τουρκικά. Καί εὐτυχῶς τά κείμενα αὐτά ἐπεστράφησαν ὡς ἀπαράδεκτα ἀπό τίς ἁρμόδιες διευθύνσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ τυχαῖο ὅτι ἡ ἐκ τοῦ πονηροῦ αὐτή κίνησις ἔρχεται σέ μία στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ Τουρκία ἀμφισβητεῖ τά θαλάσσια σύνορά μας πέραν τῶν 6 μιλίων καί θέλει νά θέσει θέμα ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, μέ τήν ἀπειλή μάλιστα νά μᾶς ἐγκαλέσει στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς. Ἡ ἐπίθεσις εἶναι ὁλομέτωπη…

Στήν Θράκη, ὅπως ἀποκαλύπτουμε σήμερα, δύο σύλλογοι ἐκπαιδευτικῶν διετύπωσαν προσφάτως ἔγγραφο μέ αἰτήματά τους πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, σέ δύο γλῶσσες. Καί τήν ἑλληνική καί τήν τουρκική. Θέλουν νά ἐπιβάλλουν δηλαδή καί τήν τουρκική ὡς ἐπίσημη γλῶσσα ὑπηρεσιακῆς ἀλληλογραφίας. Αὐτό τό ἔγγραφο, «κοινή ἀνακοίνωση» τό χαρακτηρίζουν, τό συνέταξαν ἀπό κοινοῦ ὁ Σύλλογος Ἐκπαιδευτικῶν ΠΕ Ροδόπης «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες» καί ὁ Σύλλογος Δασκάλων Ἀποφοίτων Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης Ν. Ροδόπης – Ν. Ἕβρου. Καί πολύ σωστά ἡ Περιφερειακή Διεύθυνσις Ἐκπαιδεύσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης τούς τό ἐπέστρεψε ὡς ἀπαράδεκτο.