Αυτόν μην τολμήσεις και τον διώξεις. Το τηλεφώνημα από μεγάλο κεφάλι.

Αυστηρή προειδοποίηση να παραμείνει συγκεκριμένος υπουργός στην θέση του ότι και αν γίνει στην περίπτωση ανασχηματισμού.

Για να δούμε.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αυτόν μην τολμήσεις και τον διώξεις. Το τηλεφώνημα από μεγάλο κεφάλι.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.