Οι ναυτικοί δεν είναι παρίες της θάλασσας – 300.000 εγκλωβισμένοι στα πλοία

Τριακόσιες χιλιάδες ναυτικοί σε όλο τον κόσμο παραμένουν παγιδευμένοι στα πλοία, λόγω της διακοπής των πτήσεων ἐξ αἰτίας της πανδημίας!

από την εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»

Τά προβλήματα στήν ἀντικατάσταση πληρωμάτων συνεχίζονται, καί ἡ Intercargo τονίζει ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἀποκατασταθεῖ ἡ εὐρυθμία ὅσο οἱ ναυτικοί δέν ἀναγνωρίζονται ὡς «key workers».

«Χωρίς ἀποδοτικές ἀλλαγές πληρωμάτων, ἡ ἁλυσίδα ἐφοδιασμοῦ θά καταρρεύσει ὁδηγώντας σέ βασικές ἐλλείψεις προϊόντων καί μεγαλύτερες δυσκολίες γιά τούς ἀνθρώπους σέ ὅλο τόν κόσμο» δήλωσε ὁ πρόεδρος τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ Δημήτρης Φαφαλιός.

«Σήμερα μιά ἀόρατη ἀνθρωπιστική κρίση ἐκτυλίσσεται γύρω μας, μέ 300.000 ναυτικούς παγιδευμένους στή θάλασσα, τῶν ὁποίων οἱ συμβάσεις ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ καί δέν μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στά σπίτια καί στίς οἰκογένειές τους. Βιώνοντας ἤδη κόπωση καί ἄγχος καί χωρίς κανένα τρόπο νά φύγουν ἀπό τά πλοῖα καί κανέναν νά τούς ἀνακουφίσει, εἶναι ἀνίκανοι νά προβλέψουν πότε θά τελειώσει ἡ ταλαιπωρία τους.

Ὀφείλουμε νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιά νά γίνουν ἀποδεκτά τά πρωτόκολλα τοῦ ΙΜΟ καί ζητοῦμε ἀπό τά μέλη νά κάνουν ἔκκληση στίς ἑκάστοτε κυβερνήσεις νά τελειώσουν τούς περιορισμούς γιά τίς μετακινήσεις τῶν ναυτικῶν προκειμένου νά ἐπιστρέψουν σπίτια τους καί ἄλλοι ναυτικοί νά μποροῦν νά τούς ἀντικαταστήσουν» ἀνέφερε ὁ Δημ. Φαφαλιός, μέ τήν εὐκαιρία ἑνός βίντεο πού δημοσιοποίησε ἡ Intercargo, γιά νά ἐπισημάνει τό τεράστιο πρόβλημα.

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Intercargo Σπυρίδων Ταράσης προχώρησε ἀκόμη περισσότερο, ὑποδεικνύοντας μία σειρά ἐνεργειῶν οἱ ὁποῖες πρέπει νά γίνουν: «Ὅλα τά λιμάνια καί τά ἀεροδρόμια τῶν ναυτιλιακῶν κρατῶν πρέπει –μέ ἀναγωγή τοῦ ζητήματος ὡς ἐπείγοντος– νά ἐπιτρέψουν τά ταξίδια, τό sign-off/sign-on τῶν ναυτικῶν καί τόν ἐπαναπατρισμό στούς τόπους διαμονῆς τους. Οἱ κυβερνήσεις πρέπει νά ἀναγνωρίσουν τήν δέσμευση τῶν ναυτικῶν κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας, νά ἀναγνωρίσουν τούς ναυτικούς ὡς key workers καί νά ἀνοίξουν τά σύνορα γιά νά τούς ἐπιτρέψουν νά ἐπιστρέψουν στά σπίτια τους».

Ἡ Intercargo (Διεθνής Ἕνωση Πλοιοκτητῶν Πλοίων Μεταφορᾶς Χύδην Ξηροῦ φορτίου) ἐκπροσωπεῖ τά συμφέροντα τῶν ἀνεξάρτητων πλοιοκτητῶν ξηροῦ φορτίου καί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στούς κόλπους τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (IMO) ὅσο καί στά διεθνῆ ναυτιλιακά καί ναυτικά φόρα.

Σήμερα ὁ στόλος τῶν φορτηγῶν –dry bulkers ἀριθμεῖ 11.500 πλοῖα. Ἀπό αὐτά 2.300 εἶναι μέλη τῆς Intercargo ἀντιροσωπεύοντας τό 20% τοῦ παγκόσμιου στόλου φορτηγῶν πλοίων, ἤτοι τό 20% τῆς παγκόσμιας μεταφορᾶς ἄνθρακα, μεταλλευμάτων καί σιτηρῶν.

Ὁ ἀποκλεισμός –ἀκούσιος– τῶν ναυτικῶν λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀποσυντονίζει τίς διεθνεῖς μεταφορές, σέ μιά περίοδο μέ τίς τιμές τοῦ πετρελαίου στό ναδίρ. Καί ἐνῶ ἡ ναυτιλία θά ἔπρεπε νά «πετάει τήν σκούφια της», ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἐνδείξεις, τό ἑπόμενο τρίμηνο ἀναμένεται δύσκολο ἀλλά καί καθοριστικό.

Φυσικά, δέν πλήττονται μόνο τά ἐμπορικά πλοῖα. Ἑταιρεῖες-κολοσσοί τῆς κρουαζιέρας ἀναμένεται νά «βάλουν λουκέτο» καθώς ἀπέτυχε τό μεγάλο «πρότζεκτ» μέ τά πλοῖα-γίγαντες, τά ὁποῖα ἔπεσαν ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα θύματα τῆς ἐπιδημίας. Ἡ Ναυτιλία ὑφίσταται τίς ὀδυνηρές συνέπειες. Ἄς τήν βοηθήσουν οἱ κυβερνήσεις.

2 σκέψεις σχετικά με το “Οι ναυτικοί δεν είναι παρίες της θάλασσας – 300.000 εγκλωβισμένοι στα πλοία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.