Νίκος Νικολοπουλος: 8 χρόνια με ψηλά το κεφάλι.

.