Η Ελλάδα του μόχθου στις αρχές της δεκαετίας του 50. Φωτογραφίες μιας άλλης εποχής.