Αποκαλυπτικό έγγραφο για σύνδεση Τουρκίας-κατεχομένων

Μεθοδικά και συστηματικά μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας που ξεκίνησε το 2006 και μετά από περίοδο δοκιμών και ελέγχων, έγινε τελικά διασύνδεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου μεταφοράς με το τουρκικό σύστημα μέσω Βουλγαρίας, για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος στα κατεχόμενα από την Άγκυρα. Σε Εμπιστευτικό έγγραφο ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου αναφέρεται επιστάμενα … Συνεχίστε να διαβάζετε Αποκαλυπτικό έγγραφο για σύνδεση Τουρκίας-κατεχομένων.