7 Μαΐου 1944 – Ἡ μάχη τῆς γέφυρας τῶν Παπάδων

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 1941, η Βουλγαρία του βασιλιά Βόρις Γ’, εισήλθε στον πόλεμο με στο πλευρό των δυνάμεων του άξονα (Γερμανίας, Ιταλίας) υπογράφοντας σύμφωνο συνεργασίας. Το αντάλλαγμα που δόθηκε στους Βούλγαρους για την συμμετοχή τους, ήταν ελληνικά και σερβικά εδάφη, καθώς και η αιώνια προσδοκία των … Συνεχίστε να διαβάζετε 7 Μαΐου 1944 – Ἡ μάχη τῆς γέφυρας τῶν Παπάδων.