Δυο κρίσιμα ερωτήματα: Πού θα στηθεί ο φράχτης στον νότιο Έβρο; Και θα δοθούν στα κόμματα τα δυο διαβήματα προς την Άγκυρα;

Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα στον Έβρο, όπως έχουν καθοριστεί το 1926, μέσω της αμφισβήτησης της Συνθήκης της Λωζάννης. Γιατί κάνουμε πως δεν το βλέπουμε; Σωστά κατεβαίνουν οι τόνοι για τα όσα έγιναν στον Έβρο, καθώς οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι μπροστά, αλλά δεν είναι δυνατόν ούτε από κακούς χειρισμούς να δοκιμάζεται το εσωτερικό μέτωπο … Συνεχίστε να διαβάζετε Δυο κρίσιμα ερωτήματα: Πού θα στηθεί ο φράχτης στον νότιο Έβρο; Και θα δοθούν στα κόμματα τα δυο διαβήματα προς την Άγκυρα;.