Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου

ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρος Θαύμα (Δ' Οίκ. Σύνοδος, 451) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΟΣ, ο Πρεσβύτερος Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο εν τη Μάνδρα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΚΛΗΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ από το Ελβασάν, ο Νέος οσιομάρτυρας. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ από τα Βρύουλα ή Βουρλά, ο Νέος οσιομάρτυρας. Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΛΓΑ (μετονομασθείσα ΕΛΕΝΗ), … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου

ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρος Θαύμα (Δ' Οίκ. Σύνοδος, 451) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΟΣ, ο Πρεσβύτερος Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο εν τη Μάνδρα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΚΛΗΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ από το Ελβασάν, ο Νέος οσιομάρτυρας. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ από τα Βρύουλα ή Βουρλά, ο Νέος οσιομάρτυρας. Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΛΓΑ (μετονομασθείσα ΕΛΕΝΗ), … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου

ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρος Θαύμα (Δ' Οίκ. Σύνοδος, 451) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΟΣ, ο Πρεσβύτερος Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο εν τη Μάνδρα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΚΛΗΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ από το Ελβασάν, ο Νέος οσιομάρτυρας. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ από τα Βρύουλα ή Βουρλά, ο Νέος οσιομάρτυρας. Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΛΓΑ (μετονομασθείσα ΕΛΕΝΗ), … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου.