Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης, ο σοφός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ, ο Απόστολος Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ο Θαυματουργός Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτου. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ και ΙΛΑΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ Αναλυτικά Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ ο … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης, ο σοφός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ, ο Απόστολος Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ο Θαυματουργός Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτου. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ και ΙΛΑΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ Αναλυτικά Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ ο … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ, ο Απόστολος Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ο Θαυματουργός Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτου. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ και ΙΛΑΡΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης, ο σοφός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Αναλυτικά Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ ο … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου.