Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΗ και ΘΕΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ από την Αμάστριδα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΑΣΙΟΣ και ΜΑΡΩΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΜΒΩ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ρωμαίος Συγκλητικός, ο εν Κλύσματι Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ, αναχωρητής κοντά στην Αντιόχεια ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ από την Αμάσεια, Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης, και ΙΩΑΝΝΗΣ, Μητροπολίτης Χαλκηδόνας ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΗ και ΘΕΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ από την Αμάστριδα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΑΣΙΟΣ και ΜΑΡΩΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΜΒΩ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ρωμαίος Συγκλητικός, ο εν Κλύσματι Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ, αναχωρητής κοντά στην Αντιόχεια ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ από την Αμάσεια, Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης, και ΙΩΑΝΝΗΣ, Μητροπολίτης Χαλκηδόνας ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΗ και ΘΕΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ από την Αμάστριδα Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΑΣΙΟΣ και ΜΑΡΩΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΜΒΩ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ρωμαίος Συγκλητικός, ο εν Κλύσματι Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ, αναχωρητής κοντά στην Αντιόχεια ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ από την Αμάσεια, Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης, και ΙΩΑΝΝΗΣ, Μητροπολίτης Χαλκηδόνας ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Ιουλίου.