Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ο Θεσβίτης ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΔΙΟΥ Αναλυτικά Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ό Θεσβίτης Ο προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης. Κατοικούσε στη γη Γαλαάδ και έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ πριν 816 χρόνια προ Χριστού. Ο Ηλίας … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ο Θεσβίτης ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΔΙΟΥ Αναλυτικά Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ό Θεσβίτης Ο προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης. Κατοικούσε στη γη Γαλαάδ και έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ πριν 816 χρόνια προ Χριστού. Ο Ηλίας … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ο Θεσβίτης ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΔΙΟΥ Αναλυτικά Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ό Θεσβίτης Ο προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης. Κατοικούσε στη γη Γαλαάδ και έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ πριν 816 χρόνια προ Χριστού. Ο Ηλίας … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιουλίου.