Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ, ο δια Χριστόν σαλός (τρελός), και ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Μελιτινή ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΣΤΟΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0Ι ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΟΣ και άλλοι 13 Μάρτυρες Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ Μάρτυρος εν τω Έπτασκάλω, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ πλησίον του Ξηρολόφου (ίσως του Κουβικουλαρίου) και … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ, ο δια Χριστόν σαλός (τρελός), και ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Μελιτινή ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΣΤΟΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0Ι ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΟΣ και άλλοι 13 Μάρτυρες Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ Μάρτυρος εν τω Έπτασκάλω, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ πλησίον του Ξηρολόφου (ίσως του Κουβικουλαρίου) και … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ, ο δια Χριστόν σαλός (τρελός), και ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Μελιτινή ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΣΤΟΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0Ι ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΟΣ και άλλοι 13 Μάρτυρες Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ Μάρτυρος εν τω Έπτασκάλω, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ πλησίον του Ξηρολόφου (ίσως του Κουβικουλαρίου) και … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουλίου.