Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου

Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, η Μεγαλομάρτυς Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ιερομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ο Νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΠΟΜΠΗΙΟΣ, ΗΣΥΧΙΟΣ, ΠΑΠΠΙΑΣ, ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Αναλυτικά Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ Ήταν πλούσιος και την περιουσία του χρησιμοποιούσε σε έργα φιλανθρωπικά. Τη δε … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου

Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, η Μεγαλομάρτυς Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ιερομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ο Νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΠΟΜΠΗΙΟΣ, ΗΣΥΧΙΟΣ, ΠΑΠΠΙΑΣ, ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Αναλυτικά Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ Ήταν πλούσιος και την περιουσία του χρησιμοποιούσε σε έργα φιλανθρωπικά. Τη δε … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, η Μεγαλομάρτυς Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ιερομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ο Νέος Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΠΟΜΠΗΙΟΣ, ΗΣΥΧΙΟΣ, ΠΑΠΠΙΑΣ, ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Αναλυτικά Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ Ήταν πλούσιος και την περιουσία του χρησιμοποιούσε σε έργα φιλανθρωπικά. Τη δε … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου.