Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο Μεγαλομάρτυς Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, μητέρα του Αγίου Προκοπίου ΟΙ ΑΓΙΕΣ 12 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΤΙΟΧΟΣ και ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ, οι Τριβούνιοι ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΔΑΣ (ή Αυδάς) και ΣΑΒΒΑΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο Αγιορείτης. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο νέος ιερομάρτυρας. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο δια Χριστόν σαλός Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο εφορκιστής Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο Μεγαλομάρτυς Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, μητέρα του Αγίου Προκοπίου ΟΙ ΑΓΙΕΣ 12 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΤΙΟΧΟΣ και ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ, οι Τριβούνιοι ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΔΑΣ (ή Αυδάς) και ΣΑΒΒΑΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο Αγιορείτης. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο νέος ιερομάρτυρας. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο δια Χριστόν σαλός Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο εφορκιστής Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο Μεγαλομάρτυς Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, μητέρα του Αγίου Προκοπίου ΟΙ ΑΓΙΕΣ 12 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΤΙΟΧΟΣ και ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ, οι Τριβούνιοι ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΔΑΣ (ή Αυδάς) και ΣΑΒΒΑΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο Αγιορείτης. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο νέος ιερομάρτυρας. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο δια Χριστόν σαλός Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο εφορκιστής Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιουλίου.