Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ, Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ταυρομενίας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ και ΠΡΟΒΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εν τη Πηγή Ο ΟΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, κτήτορας της Μονής Ακαπνίου στη Θεσσαλονίκη ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ, οι Αγιορείτες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ο νέος Ιερομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ OΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΜΟΥΘΙΟΣ, ΚΟΠΡΙΟΣ (ή Κόπρις) και … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ, Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ταυρομενίας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ και ΠΡΟΒΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εν τη Πηγή Ο ΟΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, κτήτορας της Μονής Ακαπνίου στη Θεσσαλονίκη ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ, οι Αγιορείτες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ο νέος Ιερομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ OΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΜΟΥΘΙΟΣ, ΚΟΠΡΙΟΣ (ή Κόπρις) και … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουλίου.

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ, Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ταυρομενίας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ και ΠΡΟΒΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εν τη Πηγή Ο ΟΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, κτήτορας της Μονής Ακαπνίου στη Θεσσαλονίκη ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ, οι Αγιορείτες Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ο νέος Ιερομάρτυρας Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ OΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΜΟΥΘΙΟΣ, ΚΟΠΡΙΟΣ (ή Κόπρις) και … Συνεχίστε να διαβάζετε Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιουλίου.