Τα δέκα επαγγέλματα του μέλλοντος

Σύμφωνα με τον σύμβουλο σταδιοδρομίας Χρ. Ταουσάνη. Την τελευταία δεκαετία σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν συντελεστεί καταλυτικές αλλαγές σε οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Τις αλλαγές αυτές καθώς και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως πολύ συχνά τόσο η εκπαίδευση όσο και οι εκτιμήσεις για την αγορά εργασίας αδυνατούν να τις προβλέψουν. Αποτελεί … Συνεχίστε να διαβάζετε Τα δέκα επαγγέλματα του μέλλοντος.