«Η Ελλάδα γυρίζει τη σελίδα των δύσκολων χρόνων και χτίζει το μέλλον της»

https://twitter.com/EEAthina/status/989526064945942529